báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              Video Chết Dưới Tay Trung Quốc #1 =>#4 - Sách Hay của Peter W Navarro và Greg Autry

 

 

 

 

 

 


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19

****

Tranh đấu đánh đổ toàn trị Việt cộng hay tranh đấu chánh trị với Việt cộng?

 

Lời dẫn

Có tin tổng tịt trọng lú sắp Mỹ du

Hiện tại rộ lên tranh luận

Xáp dzô cận chiến ĐÁNH VƠ MỒM

bắt cọp dziệt cọng

Hay BIỂU T̀NH CHÔNG ĐỐI?

Gă nhà quê xứ Thủ lù đù

Quơ được bài viết cũ post lại chơi

Nói cho thật, vấn đề TỐI TRỌNG YẾU

Ảnh hưởng nghiêm trọng tới vận mạng Quốc Gia

CHIẾN HAY H̉A

Cách Mạng xóa bỏ toàn trị việt cọng

Hay Thỏa hiệp cải lương dân chủ hóa?

 

Cách Mạng hay Cải Lương

 

Hiện tại có một bài viết “Tâm sự của một người trẻ gửi các bác, anh chị qua việc Khối 8406 kêu gọi xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp” của tác giả Em Bụi gây tranh luận sôi nổi trên Danlambao.

Cuộc tranh luận xoay quanh câu hỏi nên hay không nên tham dự chiến dịch chụp h́nh đăng web với khẩu hiệu kêu gọi (việt cộng) xóa bỏ điều 4 hiếp pháp mà quên khuấy đi nguyên tắc căn bản của công cuộc tranh đấu: Tranh đấu xóa bỏ toàn trị việt cộng hay tranh đấu chánh trị với việt cộng?

Từ ngày xổng chuồng việt cộng, quy mă đến nay gần một phần tư thế kỷ, ḷng vẫn đinh ninh về vận động một cuộc cách mạng Dân tộc Toàn triệt, giải trừ tiệt nọc độc cộng sản để tái thiết, xây dựng, đưa Đất nước tiến lên cho theo kịp đà tiến hóa của thế giới.

V́ vậy tôi thường công kích các giải pháp thỏa hiệp – cải lương, gọi là cải cách tiệm tiến bằng biện pháp tranh đấu ôn ḥa, bất bạo động hay c̣n gọi hoành tráng là giải pháp “ diễn biến ḥa b́nh.”

Cho nên, trong những vấn nạn do bài viết kể trên nêu ra, có câu hỏi số 6 trúng ngay yếu điểm mà tôi thường cổ súy để tiến tới tổng nổi dậy là: Tổng biểu t́nh – Đ́nh công – Băi thị – Băi khóa:

Trích: “ 6. Em Bụi dựa vào kinh nghiệm thực tế của em để hỏi: “Có bác nói rằng phải hợp lực biểu t́nh đ̣i quyền sống, quyền làm người, phải tổ chức tổng đ́nh công trên toàn quốc, phải đoàn kết tổng băi thị, học sinh sinh viên tổng băi khóa, thầy cô tổng băi dạy... th́ chỉ trong ṿng một tuần là chế độ toàn trị sẽ sụp đổ. Nhưng!!! Làm thế nào để có được chuyện bác muốn? (ngưng)

Tôi là người thường viết lập đi lập lại điểm 6 nầy. Tôi đề nghị hành động, tôi đưa ra giải pháp như vầy:


Xin đọc kỷ và suy nghĩ. Đừng v́ tự ai cá nhân mà sanh ra tranh cải vô ích.


Nói như giảng sư Từ Huy: Không ai nghĩ rằng những nhà hoạt động xă hội dân sự là thiếu thiện chí. Nhưng hành động theo cách thê “Kiến nghị - Thỉnh nguyện - Xin - Cho” bị an ninh t́nh báo việt cộng chen vào lái đi trẽch hướng hoặc phá hoại từ trong phá ra mà lâm vào cảnh “vô hiệu hóa triền miên”. Từ đối lập trở thành đối lập “cuội.”

Tôi rất ghét cách nói của vệt cộng: Thiện chí + ngu dốt = Phá hoại.

Nhưng trong trường hợp nầy cần phải suy nghĩ về câu nói báng bổ ấy.

Không ai nói các vị chủ trương xă hội dân sự là dốt, nhưng mà các vị hành động công khai không che mắt được bọn an ninh t́nh báo về ư đồ và kế hoạch hành động của tổ chức của các vị.

Nên nhớ rằng: Cán bộ an ninh sơ cấp được huấn luyện theo chương tŕnh đại học 4 năm. Tốt nghiệp cử nhân ANND. Cán bộ an ninh trung cấp học 6 năm, tốt nghiệp thạc sỹ ANND. Dù thầy dở, tṛ dốt thế nào trong thời gian dài học tập, họ có hiểu biết căn bản về vấn đề an ninh quốc gia. Chúng ta tổ chức và hoạt động dù cảnh giác, pḥng vệ cách nào cũng không thể qua mặt bọn an ninh chuyên nghiệp được.

Hỏi vậy chớ không lập hội làm sao hoạt động? Phải có tổ chức và lănh tụ chớ?

Vấn đề tổ chức đoàn thể, đảng phái công khai, chỉ có thể tiến hành dưới chế độ dân chủ - pháp trị.

Ở đây là “ Vận động cách mạng lật đổ ” chớ không phải lập đảng, đoàn thể để “ tranh đấu chánh trị với cộng sản ”.

Một tổ chức đông người không tránh được an ninh vc xâm nhập. Nhưng một nhóm nhỏ với năm bảy anh chị em thân thiết biêt rơ thân thế nhau, hành động sống chết có nhau th́ ANTB vc không chen vào được.


Từng nhóm và từng nhóm, hàng ngàn nhóm hoạt động biệt lập, ANTBvc không đủ nhân lực theo dỏi và giăng lưới hốt hết được.


Điều kiện tiên quyêt là: Có muốn dấn thân hành động hay không?

Nếu quyết chí hành động th́ cũng nên nhớ điều nầy: Vận động cách mạng lật đổ toàn trị việt cộng vô cùng hung hiểm: Chuyện bị bắt bớ, khảo tra, tù đày, có khi bị thủ tiêu mất mạng là chuyện phải chấp nhận trước mới xă thân hành động được.

 

Lư luận th́ dễ - Hành động th́ khó khăn. V́ vậy người xưa mơi nói “liều ḿnh cứu nước”.


Thế hệ trẻ Miền Nam chúng tôi bước chân vào quân trường th́ ca hành khúc Bạch Đằng Giang:


“ Mây nước thiêng liêng c̣n ghi chép rành

Thời liệt oanh của bao người xưa TRUNG CHÁNH

V̀ YÊU NƯỚC NON VUI L̉NG HIẾN THÂN

Liều ḿnh ra tay tuốt gươm bao lần

Ḍng nước trắng xóa bảo bùng mưa gió

Đằng Giang vẫn sáng để cho ṇi giống soi chung”.

 

Thời đại truyền thông đại chúng, kết nhóm vận động cách mạng đại chúng bằng computer, bằng cell phone, không cần tổ chức bề thế, cương lĩnh sách lược bề bề, lí thiết gia thao thao bất tiuyệt để đưa đầu cho an ninh t́nh báo việt cộng hốt!


Nguyễn Nhơn

Chuyển lại nhân có tin

Trùm ṣ vc trọng lú sắp Mỹ du

BIỂU T̀NH CHỐNG

hay giáp mặt ĐỐI THOẠI?

6/9/2019