bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              Video Chết Dưới Tay Trung Quốc #1 =>#4 - Sch Hay của Peter W Navarro v Greg Autry

 

 

 

 

 

 


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19

*


Trump holds 'Keep America Great' rally in North Carolina

***

THNG BO

Chng ti trn trọng thng bo cng

qu vị đồng hương Việt Nam:

CUỘC HỘI THẢO VỀ CHỦ ĐỀ

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT ỦNG HỘ

TỔNG THỐNG DONALD J. TRUMP

NHIỆM KỲ 2020

Ngy Cha Nhật 22 thng 9 năm 2019

Vo lc 2 giờ PM đến 6 giờ PM

Tại Hội trường Ta Bo Việt Mỹ

Địa chỉ: 14190 BEACH BOULEVARD

WESTMINSTER, CA. 92683

DIỄN GIẢ GỒM C:

NG DƯƠNG ĐẠI HI

NG NGUYỄN HỮU LƯỢNG

NG BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN U

Trn trọng knh mời qy vị tham dự để by tỏ lập trường của Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản