báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              


Video Chết Dưới Tay Trung Quốc #1 =>#4 - Sách Hay của Peter W Navarro và Greg Autry

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Đập Tam Hiệp rạn vỡ nh́n từ vệ tinh, tử huyệt của Trung Quốc trước "đại Hồng Thủy"

 
ĐOẠN PHIM TÀI LIỆU CỦA PHÁP VỀ NGƯỜI MIỀN NAM CHÀO ĐÓN NGƯỜI MIỀN BẮC DI CƯ VÀO NAM NĂM 1954 TẠI SÀI G̉N

***

 

Tôn Nữ Hoàng Hoa 

 

ÔNG PHÁT BÙI CÓ NÊN TỪ CHỨC CHỦ TỊCH CĐNVQG TẠI NAM CALI HAY KHÔNG?

Trong you tube Đối Luận giữa Nghị Viên Tài Đỗ và ông Ngô Kỷ của Phố Bolsa sau đây:

 

https://m.youtube.com/watch?v=m8nQzpmxvEI

ở đoạn 1 phút 38 ông Ngô Kỷ đă đưa ra vấn đề  Conflict interest của ông Phát Bùi Nghị viên của Hội Đồng Thành Phố Garden Grove kiêm Chủ TỊch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Nam Cali

Ông Ngô Kỷ nói : "Ông không chống ông Phát Bùi trong chức vụ Nghị Viên của thành phố Garden Grove khi ông ta bỏ phiếu cho Tầu vào Garden Grove . Ông Phát Bùi chỉ làm theo quyền lợi của thành phố Garden Grove. Ông làm đại diện cho Garden Grove. Ông Phát Bùi muốn đem Tầu vô Ngô Kỷ cũng OKay, muốn đem Mao Trạch Đông về treo trong nhà ông Ngô Kỷ cũng Okay cho dù ông Phát Bùi có muốn đem Hồ CHí Minh hay Nguyễn Phú Trọng về treo trong nhà ông, Ngô Kỷ cũng Okay tuốt.

Nhưng ông Ngô Kỷ chỉ chống những người nào lợi dụng Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia để làm lợi riêng cho ḿnh là ông Ngô Kỷ chống. Theo đó ông Ngô Kỷ nói ông Phát Bùi không thể vừa làm Nghị Viên Thành phố rồi lại kiêm luôn chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali được. Đó là một sự mâu thuẫn quyền lợi (Conflict Interest là một t́nh huống trong đó mối quan tâm hoặc mục tiêu của hai bên khác nhau )

Trước hết chúng ta mạn đàm qua nền móng pháp quyền trong một nước tự do dân chủ như Hoa Kỳ: Theo đó chỉ có một nguồn gốc của mọi thứ quyền hành đó là toàn dân. Người dân dùng phương pháp bầu cử để chọn người và giao phó nhiệm vụ cho họ thay dân trị nước. Do đó đại biểu trong Quốc Hội được dân giao cho nhiệm vụ lập pháp.

Trái với Cộng Sản Việt Nam họ không thể nào tạo dựng được một hệ thống pháp quyền.

Từ quan điễm đảng đứng trên nhà nước và giai cấp có tính cách tập thể chuyên chính th́ khó cho Việt Cộng ư thức được quyền lợi cá nhân và các bảo đăm của luật pháp là nền tảng của ổn định.

Trong trường hợp của ông Phát Bùi là nghị viên của thành phố Garden Grove cũng vừa là chủ tịch Công Đồng Người Việt Quốc Gia tại nam cali

Như vậy ông có hai nhiệm vụ: Một ông làm đại diện cho người dân trong địa hạt ông tranh cử gồm Tầu, Miên, Lào và Việt Nam.

Hiện tại Tầu đang xâm chiếm VN bằng những kế hoạch cho thuê đất dài hạn hay làm đặc khu của Tầu

ở Garden Grove. Trên danh nghĩa Nghị viên thành phố ông Phát Bùi đă đi đúng nhiệm vụ của một Nghị Viên cho dù ông có kư chấp thuận cho Tầu Cộng vào Garden Grove hay ông ngồi nói chuyện với Việt Cộng

Ông tự xưng ông là chủ tịch Người Việt Quốc Gia tại Nam Cali mà ông lại đi ngồi với Việt Cộng rồi ông lại kư cho Tầu Cộng vào vùng đất là thủ đô của người Việt tỵ nạn cộng sản tại đây. Như vậy ông đă đi ngược lại nguyện vọng của người dân VIệt tỵ nạn cs tại đây

Thử hỏi qúi vị, nếu không có sự hiện diện của người Việt tỵ nạn tại đây trên 40 năm qua th́ chưa chắc hôm nay chúng ta đă có những người dân cử gốc Việt..

Từ chức vụ Nghị Viên và chức vụ Chủ tịch Cộng Đồng người Việt Quốc Gia tại Nam Cali cho ta liên tưởng đến tính chất chuyên chính của giai cấp vô sản mà Cộng sản đang nương vào đó để hành xử quyền lănh đạo một cách đối nghịch với căn bản pháp luật trên căn bản của các sinh hoạt công quyền

Dùng cái vơ nghị viên để úp người dân trên qui tắc pháp quyền chứ không phải là dại diện người dân để thực hành ư nguyện của người dân

Thêm vào đó chức vụ Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại nam Cali tức là đại diện cho một tập thể chống Cộng Theo ông Ngô Kỷ th́ không lẽ ông Phát Bùi dùng cái chức Chủ Tịch Cộng Đồng để thực hiện quyền lợi của cá nhân ông trên công việc Nghị Viên?

V́ lẽ đó, mà ông Ngô Kỷ kêu gọi ông TỪ CHỨC CHỦ TỊCH CÔNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA TẠI NAM CALI. cá nhân tôi đồng ư với ông Ngô Kỷ ở điễm đó.

Đó là một sự Conflict interest nhất là conflict interest trên vấn đề chính trị rất nguy hiễm cho sự sống c̣n của Tập Thể Người Việt Tỵ nạn tại Nam Cali

Nếu ông Phát Bùi ư thức được vấn đề quan trọng này nên từ chức chức Chủ Tịch CĐNVQG tại Nam Cali và biết đâu trên thiện chí đó người dân Nam cali sẽ bầu cho ông dài dài 

Tôn Nữ Hoàng Hoa