báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              


Video Chết Dưới Tay Trung Quốc #1 =>#4 - Sách Hay của Peter W Navarro và Greg Autry

President Donald Trump /Vietnamese People Need Your Support in Their Fight against China’s Aggression

Chương tŕnh Thời sự Hàng Tuần 08-10-2019/Đỗ Văn  Phúc

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ: Tuyên Cáo Lên Án Âm Mưu của Trung Cộng Xâm Phạm Chủ Quyền Việt Nam trên Biển Đông.
President Donald Trump The White House:  Vietnamese People Need Your Support in Their Fight against China’s Aggression

 


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19


Trump holds 'Keep America Great' rally in North Carolina

***

Audio chủ nghĩa CộngSaản ABC.Phần 1/do Đỗ Văn Phúc và Mai Ly đài phát thanh VN thực hiện

Audio chủ nghĩa CộngSaản ABC.Phần 2 /do Đỗ Văn Phúc và Mai Ly đài phát thanh VN thực hiện

(để nghe audio vui ḷng download & open)

Chủ Nghĩa Cộng Sản ABC

Đỗ Văn Phúc

1.- Muốn hiểu Cộng sản, nên đọc sách ǵ?
Sách vở viết về Cộng sản rất nhiều, vừa của các lư thuyết gia của chủ nghĩa Cộng sản vừa của các nhà nghiên cứu lư luận không Cộng sản. Có thể nói trong một thế kỷ qua, có cả hàng triệu cuốn sách được xuất bản bằng đủ tất cả các ngôn ngữ trên thế giới. Karl Marx là người khởi xướng chủ nghĩa Cộng sản khoa học. Ông viết cuốn “Chủ Nghĩa Tư Bản” (Das Kapital) và cùng Fredierick Engels soạn “Tuyên Ngôn Cộng Sản” (Communist Manifesto) được coi là hai tác phẩm lư luận căn bản của chủ nghĩa Cộng sản. Ngoài ra, ông c̣n viết hàng tá sách khác như tập “Sự Nghèo Nàn của Triết Học” (The Poverty of Philosophy, 1847), “Ngày Mười Tám Tháng Sương Mù của Napoleon” (Le 18ème Brumaire de Napoleon, 1852), “Dự Thảo về Kinh Tế và Triết Học” (Economic and Philosophical Manuscripts of 1844)… Thực ra những tác phẩm này rất khó đọc. Không phải v́ chúng khó hiểu, cao siêu ǵ; mà v́ đó chỉ là sự góp nhặt những thư từ qua lại của Marx, Engels và các nhà tư tưởng khác; các bài phê b́nh, lư luận rời rạc với nhiều chủ đề. Chúng không được hệ thống hoá có bố cục chặt chẽ như một cuốn sách ta thường đọc. Các bài viết nhiều đề tài trộn lẫn nhau như một mớ hổ lốn. Thành thử cuốn nào cũng dày hàng ngàn trang, nhưng thực ra chỉ cần cô đọng trong vài trăm trang là đủ hết những điều Marx muốn diễn đạt. Sau này, các lănh tụ Cộng sản cũng làm y thế; nghĩa là góp nhặt tất cả những ǵ họ viết ra như công văn, thông cáo, thư từ, xă luận… cho in ra cả trăm cuốn sách với nhiều đề tựa khác nhau, nhưng tựu trung chúng na ná nhau về đề tài và nội dung. Có lẽ đây cũng là một lối mập mờ của những tay Mác xít chăng.
Nghiên cứu về Cộng sản mà đọc sách là hỏng bét, v́ sách nào chẳng nói điều hay, sách nào chẳng dạy điều lành! Hàng triệu người từng say mê lư thuyết Marxist trở thành cuồng tín cũng chỉ v́ bị những lư luận của nó mê hoặc. Phải có kinh nghiệm sống dồi dào, có trí phân tích sâu sắc th́ mới thấy hết điều nghịch lư của chủ nghĩa Cộng sản. V́ thế, cách nhận thức về Cộng sản hay nhất là nh́n vào thực tế của nó. Thực tế đó diễn ra giống nhau ở khắp nơi, từ Nga Sô, Trung Hoa cho đến Việt Nam, Bắc Hàn, Cu Ba… từ những năm 1917 cho đến những năm cuối thế kỷ 20; thực tế đó chứng minh rằng cái sai, cái nghịch lư của Cộng sản là bản chất chứ không phải là chỉ là hiện tượng cá biệt như chúng thuờng ngụy biện.

2. Cộng sản là ǵ?
Cộng sản (Communism) do nhà tư tưởng Karl Marx (1818-1883), người Đức gốc Do thái (Israel) khởi xướng dựa trên căn bản thuyết Duy vật Biện chứng (Dialectical Materialism) và Duy vật Sử quan (Historical Materialism), cho rằng lịch sử nhân loại là lịch sử đấu tranh giữa các giai cấp (Class War); sự thay đổi Thượng tầng kiến trúc ( Superstructure) gồm hệ thống chính trị, tư tưởng triết học…là hệ quả của sự thay đổi Hạ tầng cơ sở (Infrastructure). Căn cứ trên t́nh h́nh phát triển lúc sơ khai của chủ nghĩa Tư bản tại Anh có nhiều bất công và tàn nhẫn, Karl Marx cho rằng khi chế độ Tư bản (Capitalism) đi đến lúc phát triển cực thịnh, sẽ dẫn đến chủ nghĩa Đế quốc (Imperialism), và phát sinh cuộc cách mạng vô sản (Proletarian Revolution), để giai cấp vô sản tiêu diệt giai cấp tư bản, thiết lập nên chính quyền Vô sản chuyên chế (Dictatorship of the Proletariat), xây dựng cái gọi là Chủ nghĩa Cộng sản. Theo nghĩa đơn giản, cộng là chung (commun, common), sản là tài sản. Chủ nghĩa Cộng sản chủ trương tất cả tài sản trong xă hội là của chung (collective ownership), thuộc quyền quản trị chung của tất cả thành viên trong xă hội. Như thế, Cộng sản phủ nhận quyền tư hữu vốn là quyền căn bản của con người.

3 .Thế nào là Quốc tế Cộng sản?
Cộng sản chủ trương thế giới đại đồng, là tiến lên một h́nh thái xă hội chung toàn thế giới, xoá bỏ biên giới quốc gia, xóa bỏ tinh thần dân tộc. Khi Marx đề ra bản Tuyên ngôn Cộng sản (Communist Manifesto), cộng sản chỉ là một phong trào, chưa kết hợp thành đảng. Họ gọi đó là Đệ nhất Quốc tế. Sau đó các đảng Xă hội, tả khuynh tại Pháp kết hợp thành Đệ nhị Quốc tế, chủ trương lấy công nhân làm ṇng cốt. Ở nước Nga nông nghiệp lạc hậu, Lenin phải tận dụng giai cấp nông dân để làm cách mạng hạ bệ chế độ Sa hoàng, lập nên Đệ tam Quốc tế (3rd Commintern), là phong trào mạnh nhất và thống trị thế giới gần thế kỷ qua. Cùng thời với Lenin, Trosky phản đối việc Lenin làm cách mạng chỉ trong một nuớc Nga, khác hẳn với lư thuyết của Marx là chờ cho mâu thuẫn chín mùi trên toàn cầu mới làm cách mạng. Trosky lập ra Đệ tứ Quốc tế và bị tiêu diệt ngay. Phái đa số của Lenin trong đệ tam quốc tế gọi là Bolchevik thắng thế phái thiểu số gọi là Menchevik. Cộng sản Việt nam là một bộ phận của Đệ tam quốc tế, trong khi Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm trong Nam là cán bộ của Đệ tứ quốc tế.

4. Chủ nghĩa Cộng sản và chủ nghĩa Xă hội khác nhau không?
Chủ nghĩa Xă hội (Socialism) được các tác giả Saint Simon, Fourier, và Robert Owen (cuối thế kỷ 18) cổ vũ, xem như một giải pháp để xóa bỏ bất công xă hội do chủ nghĩa cá nhân (Individualism) mang lại. Chủ nghĩa Xă hội coi trọng quyền lợi của tập thể xă hội trên quyền lợi cá nhân. Mọi thành viên trong xă hội phải phục vụ cho mục tiêu chung, yêu cầu chung của tập thể, tuy nhiên vẫn chưa đi đến việc trói chặt con người vào cái chung nhất. Karl Marx đi xa hơn, chủ trương xoá bỏ hẳn cá nhân, coi con người là một công cụ sản xuất, nhất nhất phải phục vụ quyền lợi tập thể. Con người không c̣n bản sắc riêng tư nữa, mà mọi suy nghĩ, hành vi đều phải mang tính chất chung. Theo Marx, sau khi giai cấp vô sản làm cách mạng thành công, họ sẽ qua một giai đoạn chuyển tiếp Xă Hội Chủ Nghĩa để tiến lên xây dựng một chế độ Cộng sản trong đó hệ thống nhà nước bị xóa bỏ, mọi người tự giác làm việc theo sức ḿnh và hưởng thụ tùy theo yêu cầu của ḿnh (from each according to his ability, to each according to his need); sẽ không có cảnh sát, quân đội, sẽ không có viên chức chính quyền v́ theo ông, những hệ thống chính quyền chỉ là công cụ để đàn áp nhân dân.
Theo trên, ta thấy chế độ Cộng sản đẹp biết mấy. Nhưng thử hỏi làm sao có thể có chế độ Cộng sản trên thế gian này, dù chỉ với một xă hội nhỏ vài chục công dân? Con người sinh ra vốn không đồng đều, có người thông minh, chăm chỉ, cầu tiến; có người kém cỏi, lười biếng, cầu an. Sự đóng góp cho xă hội phải khác nhau, người nhiều kẻ ít. Không thể cho họ cá mè một lứa mà hưởng một số lương ngang nhau. Huống chi xă hội làm sao thỏa măn đủ nhu cầu của con người mỗi ngày một gia tăng và phức tạp. Ngay cả trong một gia đ́nh có hai vợ chồng và vài đứa con, v́ t́nh yêu mănh liệt, vợ chồng cùng nhau đóng góp lợi tức vào một và chia xẻ nhường nhịn nhau trong nhu cầu vật chất. Nhưng lỡ gặp anh chồng ăn nhậu phung phí, hay chị vợ đua đ̣i mua sắm, thử hỏi nền móng cộng sản trong cái xă hội bé tí tẹo này có bền vững được không? Hay là anh chồng hay chị vợ sẽ bắt đầu thấy sự thua thiệt của ḿnh mà đ̣i quyền quản lư riêng tư lợi tức của ḿnh? Nói như thế để thấy rằng chủ nghĩa Cộng sản quá không tưởng (utopic) đến nổi không thể thực hiện được trong cuộc sống. Jean Jacques Rousseau trong cuốn Khế Ước Xă Hội (Du Contrat Social) cho rằng chỉ có thể xây dựng một chế độ toàn hảo nếu trong đó ai cũng là thánh nhân cả (where men are all saints!)
Xă hội tư bản mà phần nào đă xă hội hoá như tại Hoa kỳ và các nước Tây phương đề cao sự b́nh đẳng về cơ hội (Equality of Opportunity). Xă hội tạo cơ hội đồng đều cho mọi công dân: Y tế, học hành, phúc lợi… Nhưng sau đó con người sẽ làm việc và hưởng thụ theo sự đóng góp của ḿnh. Cộng sản muốn sự b́nh đẳng tuyệt đối, như thế sẽ tiêu diệt sự cạnh tranh vốn là động lực của phát triển xă hội, v́ con người sẽ không thấy hứng thú khi phải nỗ lực thi đua mà chẳng được hơn ǵ. Do đó, trong thực tế hàng chục năm qua, ở Liên xô và các nước Cộng sản, kinh tế bị tŕ trệ; người ta chỉ thấy sự công bằng trong nghèo đói. Cộng sản san bằng mọi người trong sự nghèo đói trong khi giới lănh đạo th́ hưởng thụ đầy đủ đặc quyền đặc lợi được quy định và bảo vệ bởi chính hiến pháp và chính sách.

5. Duy vật biện chứng là ǵ?
Triết học Duy tâm biện chứng của Hegel lấy ư thức con người làm cơ sở, trong khi Frederick Engels đảo lại, lấy vật chất làm nền tảng. Marx dựa trên học lư của Engels cho rằng mọi thay đổi vật chất tác động làm thay đổi cơ sở tinh thần. Thí dụ, ông cho rằng con người khi sơ khai thấy cục đá, mới nghĩ ra công dụng của nó, làm ra cây dao hay cái cối; từ cái cối, con dao này, nảy sinh ra xă hội nông nghiệp sơ khai. Theo ông: “nhà máy xay lúa chạy bằng gió đẻ ra chế độ phong kiến, nhà máy xay chạy bằng hơi nước đẻ ra chế độ tư bản.” Nói rộng ra, cơ sở kinh tế thay đổi sẽ kéo theo thay đổi về triết học, chính trị. Điều này vừa đúng vừa sai, v́ thực tế cả hai cơ sở vật chất và tinh thần nó tác động hỗ tương. Ví dụ, một người thấy cần có vật cắt, nghĩ phải t́m cái ǵ bén nhọn, thấy cục đá cứng bèn mài ra làm dao; cũng có khi thấy cục đá đẹp, bèn sáng kiến làm một món đồ trang hoàng. Vậy giữa vật chất và tinh thần, nó ảnh hưởng lẫn nhau tạo ra sự tiến hoá. Chính tư tưởng con người nghĩ ra máy móc, nghĩ ra cơ chế kinh tế cho phù hợp với giai đoạn mới; và triết học, chính trị luôn đóng vai tṛ khai phóng quyết định cho sự thay đổi xă hội.

6. Duy vật sử quan là ǵ?
Marx cho rằng con người từ khi sơ khai đă thiết lập một chế độ Cộng sản nguyên thủy trong đó không ai sở hữu vật chất ǵ riêng tư cả. Rồi do vật chất càng nhiều, mới nảy sinh ra tư tưởng tư hữu (private ownership). Từ đó lập ra xă hội nô lệ (Slavery), trong đó có hai giai cấp chủ nô và nô lệ. Sự tranh chấp giữa hai giai cấp này đi đến quyết liệt đẻ ra chế độ phong kiến (Feudalism) trong đó giai cấp phong kiến địa chủ đàn áp bóc lột giai cấp nông dân. Khi có máy móc ra đời, phát sinh giai cấp tư sản (Bourgeoisie) làm cuộc cách mạng tư sản lập nên chế độ Tư bản. Chế độ tư bản là một chế độ đàn áp dă man nhất, nên giai cấp công nhân lại làm cách mạng xây dựng chế độ Cộng sản khoa học (Scientific Communism) là chế độ hoàn toàn tốt đẹp và sẽ bền vững đời đời.
Như thế, theo Marx, trong bất cứ xă hội nào (trừ xă hội Cộng sản!) cũng có mâu thuẫn nội tại. Mâu thuẫn này khi đến cực đỉnh sẽ nổ bùng ra cuộc cách mạng. Thuyết Giai cấp đấu tranh là nền tảng của cộng sản, trong đó phát động căm thù giữa các giai cấp và dùng bạo lực cách mạng để cướp chính quyền. Khi dành được chính quyền họ sẽ tiêu diệt giai cấp tư bản tận mầm mống.

7. Hệ thống sản xuất là ǵ?
Theo Marx, hệ thống sản xuất là cơ sở hạ tầng của xă hội. Nó quyết định cho mọi cơ cấu thượng tầng. Hệ thống sản xuất bao gồm hai phạm trù: Quan hệ sản xuất và Lực lượng sản xuất.
Lực lượng sản xuất gồm nhân lực (người lao động), vật lực (sức kéo, trâu ḅ…), tài nguyên (lâm sản, hải sản, ruộng vườn…), công cụ (cái cày, cái bừa, máy móc…), và tiền vốn. Những thành phần này kết hợp với nhau trong một mối liên quan dựa trên những định chế: sự phân công (ai quản lư tài sản, ai chỉ huy, ai điều hành…) và sự phân phối lợi nhuận. Đó là quan hệ sản xuất. Cộng sản cho rằng mối quan hệ sản xuất trong các xă hội phong kiến, tư bản là bất công, là nguyên nhân dẫn đến t́nh trạng bóc lột. V́ vậy cách mạng Cộng sản nhằm xoá tan mối quan hệ này để lập nên quan hệ mới trong đó không ai nắm giữ quyền tư hữu các tài sản. Tài sản trở thành của chung. Tục ngữ ta có câu: “Cha chung không ai khóc.” Thực thế, chẳng ai bỏ công ra chăm sóc cái của chung đó. Khi xài, th́ xài cho tận sức, xong vứt bỏ xó, chẳng ai ngó đến mà bảo tŕ, tu sửa. Thực tế đă chứng minh tại Việt Nam, những ǵ là công quản đều mau hư hỏng. Nhà máy quốc doanh th́ hoàn toàn thua lỗ, hàng hoá quốc doanh th́ kém phẩm chất, nhân viên quốc doanh th́ làm chiếu lệ, vô trách nhiệm. Ngược lại, trong chế độ tư bản, mọi thứ đều được cải thiện hàng ngày cho tốt hơn lên v́ chúng là của tư riêng, đem lại lợi nhuận cho người sở hữu.
Chính ở điểm này, ta thấy Cộng sản coi con người là một công cụ lao động không hơn không kém.

8. Tại sao các đảng Cộng sản có giai cấp nông dân và trí thức?
Đây chính là điều mâu thuẫn của họ. V́ theo Marx, lẫn Lenin, chỉ có giai cấp công nhân là giác ngộ cách mạng (Revolutionary Consciousness); c̣n nông dân th́ vẫn c̣n tư tưởng tư hữu, nên không tin tưởng được. Khi Lenin làm cách mạng vô sản, nước Nga đang ở t́nh trạng quân chủ, nông nghiệp lạc hậu, làm ǵ có một giai cấp công nhân vững mạnh. Cứ theo tiên đoán của Marx, th́ lẽ ra cách mạng phải xảy ra ở Anh hay Hoa kỳ là các nước tư bản cực thịnh, có một lực lượng công nhân lớn. Nhưng tại hai nước này, mức sống công nhân càng ngày càng được cải thiện và không đi đến xung đột trầm trọng giữa chủ và thợ. Thực hiện cách mạng vô sản ở Nga, Trung hoa là trái với lư thuyết duy vật sử quan, nhưng Lenin vẫn cứ làm. V́ thế để có lực lượng hùng hậu, Lenin phải ghép thêm giai cấp nông dân vào thành phần vô sản. Ngoài Nga sô, các nước Trung Hoa, Việt Nam, các nước Đông Âu không hề có cuộc cách mạng vô sản đúng nghĩa, mà chỉ lợi dụng phong trào đấu tranh giành độc lập (Việt Nam, Trung Hoa), hoặc chống Phát Xít Đức (Đông Âu) để áp đặt chủ nghiă Cộng sản.
C̣n giai cấp trí thức ? Thực tế Cộng sản thù ghét và luôn nghi ngờ những người trí thức v́ cho họ có mầm mống tư sản, cứng đầu khó dạy và v́ họ có uy tín trong nhân dân nên càng trở thành nguy hiểm cho chế độ. Mao Tze Tung, lănh tụ Cộng sản Trung Hoa đă nói rằng: “Trí thức không giá trị bằng một cục phân.” Thế nhưng trong cuộc đối đầu giữa hai thế lực Cộng sản và Tư bản, giai cấp vô sản thất học thấy rơ sự thua kém nên miễn cưỡng ghép thành phần trí thức vào giai cấp chúng. Tại Việt Nam, việc này chỉ mới áp dụng sau này thôi. Tuy được ghép vào chung với giai cấp công và nông dân, người trí thức vẫn bị nghi ngờ theo dơi và không được giao phó các chức vụ then chốt trong đảng và chính quyền.

9. Tại sao các nước Cộng sản vẫn nói đến xây dựng Chủ nghĩa Xă hội?
Bởi v́ họ không làm sao thực hiện được chủ nghĩa Cộng sản theo như tiên đoán của Marx. cơ cấu chính quyền không bị tiêu vong mà lại càng được củng cố hơn, con người không thể làm việc một cách tự giác nên phải có công an cảnh sát kềm kẹp, vật chất không đủ để ai muốn hưởng ǵ th́ hưởng nên phải duy tŕ một cơ chế để phân phối. Họ coi đây là giai đoạn chuyển tiếp (Việt Cộng gọi là thời kỳ quá độ) lên chủ nghĩa Cộng sản mà trong thực tế nó sẽ kéo dài măi nếu như không xảy ra sự sụp đổ của Cộng sản. Chủ nghĩa Xă hội mà Cộng sản áp dụng là một quái thai. Nó hoàn toàn khác với tư tưởng Xă hội của các lư thuyết gia Saint Simon, Fourier, Oscar Wilde… Chủ nghĩa Xă hội áp dụng tại Liên sô, Đông Âu và các nước Cộng sản Á châu đẻ ra trong xă hội một giai cấp mới có quyền lực bao trùm về mọi mặt. Từ đó chúng tự ấn định những đặc quyền vượt hẳn lên các giai cấp khác. Tỉ dụ như tại Việt Nam, chỉ những cán bộ Bộ Chính trị đảng Cộng sản mới được đi chữa bệnh ở các nước Liên sô, Đông Đức; cán bộ Trung ương đảng tại các bệnh viện lớn ở Hà nội, Saigon; cán bộ tỉnh ở các bệnh viện tỉnh, nhân dân th́ ở các trạm xá với thuốc dân tộc và mức chữa bệnh đơn sơ. Phiếu mua thực phẩm, đồ dùng cũng được phân loại nhiều đẳng cấp khác nhau. Thí sinh vào các trường Đại học cũng chia ra làm 13 loại trong đó con em cán bộ cao cấp ở những đẳng loại cao nhất; con em quần chúng lao động ở các đẳng loại thấp nhất không có cơ hội thăng tiến dù học rất giỏi (Xem Giai cấp mới).

10. Cộng sản vẫn nói đến Dân chủ, Tự do?
Dân chủ, Tự do là khát vọng của mọi người. Cộng sản rất sính dùng từ để lừa mị dân chúng. Đối với chúng ta, dân chủ là sự góp mặt, góp ư của người dân trong việc điều hành công việc quốc gia xă hội. Một chính phủ Dân chủ theo cố tổng thống Abraham Lincoln là “của dân, bởi dân và v́ dân” (of the people, by the people, for the people) trong đó người dân thực hiện quyền làm chủ của ḿnh qua sinh hoạt chính trị như ứng cử, bầu cử để lựa chọn người thay mặt ḿnh trong các cơ cấu quốc gia; qua báo chí truyền thông để phản ảnh ư kiến, nguyện vọng. Trong xă hội Cộng sản, các ứng viên do một tổ chức gọi là mặt trận chọn sẵn; mà mặt trận là một tổ chức do đảng Cộng sản lập ra. Thực ra, các ứng viên này đại đa số là đảng viên, được bầu vào cơ quan lập pháp, hành pháp, là các cơ quan không có thực quyền v́ mọi sinh hoạt đều do đảng Cộng sản lănh đạo. Chúng ta thấy mười mấy anh ủy viên bộ Chính trị chia nhau được bầu vào làm chủ tịch nhà nước, quốc hội, thủ tướng và các bộ quan trọng như Nội vụ, Ngoại giao. Cán bộ Trung ương đảng th́ làm chủ tịch các tỉnh, Bộ trưởng các bộ khác. hay các cơ quan trung ương. Thỉnh thoảng ta thấy có vài người không phải là đảng viên, th́ họ chỉ được làm khiêm tốn tại các bộ không quan trọng. Cộng sản gọi đây là chế độ dân chủ tập trung.
C̣n về Tự do, chúng ta quan niệm tự do là có quyền làm được những điều mà luật pháp không ngăn cấm, miễn là không phương hại đến người khác. Cộng sản th́ định nghĩa tự do là làm những điều được luật pháp cho phép. Điểm lắt léo là ở đây, Hiến pháp Tây phương quy định những điểm mà công dân bị ràng buộc, c̣n rộng ra th́ được hoàn toàn tự do. Trong khi hiến pháp cộng sản ghi rơ những điều ǵ công dân được làm. Mà trên thực tế, ngay cả những điều có quy định theo hiến pháp Cộng sản cũng chỉ là cái bánh vẽ v́ nó sẽ được giải thích lươn lẹo tùy theo ư thích của người lănh đạo. Tỷ như Cộng sản vẫn nói tự do tôn giáo, nhưng lại kèm theo điều kiện là không được ảnh hưởng đến tính h́nh sinh hoạt, sản xuất. Cộng sản cũng ghi tự do ngôn luận, nhưng báo chí truyền thông phải thuộc sở hữu và dưới sự kiểm soát của nhà nước. Cộng sản nói tự do đi lại, cư trú. Nhưng muốn đi đâu, di chuyển chỗ ở phải xin phép chính quyền với nhiều thủ tục nhiêu khê, phiền hà mà chưa chắc đă được phép. Điều căn bản hàng đầu ghi trong hiến pháp Cộng sản Việt Nam là: “làm điều ǵ không phương hại đến chủ nghĩa Xă hội.” Cộng sản nói: “yêu nước là yêu chủ nghĩa Xă hội.” Vậy th́ tự do tư tưởng của công dân là đâu. Nếu bạn nói rằng bạn yêu chủ nghĩa khác, bạn sẽ bị ghép vào tội phản quốc.
Khi chúng tôi c̣n ở tù trong các trại cải tạo, một số cán bộ Việt cộng giải thích: “Các anh được tự do phát biểu những điều ǵ xấu xa của Mỹ ngụy, và nói lên điều tốt đẹp của cách mạng (ám chỉ cộng sản).” Tự do là thế đấy, nhốt một con chim trong lồng rồi bảo: “ chim được tự do bay lên bay xuống trong cái lồng này, sướng nhé!”

11. Quyền Tư Hữu có ư nghĩa quan trọng ra sao? Làm chủ tập thể là ǵ?
Quyền tư hữu (Private Ownership) vốn là một ư thức bẩm sinh; cứ quan sát một em bé một hai tuổi, mới thấy em đă có ư thức làm chủ riêng tư về các món đồ chơi của ḿnh. Quyền tư hữu là một động lực làm cho con người thi đua, tự cải thiện ḿnh để đạt được điều mong muốn và thủ đắc nó như một minh chứng của sự thành công.
Cộng sản cho rằng chính sự tư hữu, nhất là tư hữu những công cụ sản xuất gây ra bất công, bóc lột. Họ muốn xây dựng một xă hội công bằng nên chủ trương xoá bỏ tư hữu. Hiến pháp Việt cộng nói rơ: “Nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lư, Đảng lănh đạo.” Trong xă hội cộng sản, ai cũng làm chủ cả, làm chủ không phận, hải phận, tài nguyên, nhà máy, ruộng đồng, cơ sở sản xuất; nhưng người nắm giữ và điều hành lợi nhuận là nhà nước, và phải làm việc theo chỉ thị của Đảng Cộng sản.
Chế độ làm chủ tập thể (Collective Ownership) coi tất cả tài sản trong xă hội là của chung, ai cũng làm chủ tài sản đó. Hăy tưởng tượng, một người dân rách rưới chỉ vào bất cứ nhà máy nào và nói: “Nhà máy này là của tôi.”, rồi chỉ vào những cánh đồng bát ngát, nói: “ruộng đồng này là của tôi.” Hấp dẫn đấy, nhưng thử hỏi tiền lợi nhuận từ sản phẩm nhà máy làm ra, từ thóc gạo, vải vóc, năng lượng, anh ta có quyền quản lư và tiêu xài không? Không, nhà nước quản lư tất cả những thứ đó, và mọi tiêu xài đều theo lệnh đảng. Người công nhân, nông dân kia may mắn lắm th́ chỉ lănh được một chút lương thực ăn có sức để làm việc mà thôi. Nói tựu trung làm chủ tập thể là làm chủ tất cả trên lư thuyết mà không làm chủ cái ǵ cả trên thực tế.

12.- Thế Đảng Cộng sản là ai mà đ̣i lănh đạo cả xă hội?
Theo họ, đảng Cộng sản là nơi quy tụ những thành viên ưu tú nhất trong giai cấp công nhân, v́ giai cấp công nhân trong xă hội tư bản là giai cấp tiền phong, bị chủ bóc lột nên sớm ư thức vai tṛ cách mạng của ḿnh. Lẽ ra th́ cách mạng Cộng sản phải nổ ra ở các xă hội tư bản phát triển cực thịnh theo tiên đoán của Marx. Thực tế, chưa có cuộc cách mạng CS nào ở Hoa kỳ, Anh, Pháp cả; mà nó xảy ra tại Nga là một nước nông nghiệp lạc hậu dưới chế độ Nga hoàng. V́ thế Lenin cộng thêm thành phần nông dân vào với công nhân trong giai cấp vô sản làm ṇng cốt cho đảng Cộng sản (dù rằng Lê nin vẫn cho rằng nông dân c̣n tư tưởng tư hữu, khó có tinh thần cách mạng, v́ thế, sự kết hợp nông dân chỉ là bất đắc dĩ, v́ nếu không th́ đám công nhân non yếu sẽ chẳng làm nên tṛ trống ǵ)
Đảng cộng sản Việt nam nói riêng, và phong trào CS quốc tế nói chung, chỉ lợi dụng thành phần công nông, c̣n đa số bọn lănh tụ đều xuất phát từ giai cấp tư sản, địa chủ cả. Chúng biết lợi dụng sức mạnh của công nông có thể làm nên sự nghiệp riêng, chứ chúng chẳng có ǵ gắn bó với công, nông dân. Trong giai đọan đầu, chúng bày tṛ “phong trào đi vô sản hoá”, tức là cho bọn cán bộ ṇng cốt đi làm thợ một thời gian, để trở thành giai cấp công nhân, ḥng lừa bịp thợ thuyền rằng ḿnh cùng một giai cấp với nhau. Thử điểm qua vài khuôn mặt: Hồ Chí Minh là con nhà khoa bảng; Trường Chinh là con nhà địa chủ; Vơ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng là con nhà quan lại hoặc có máu mặt mới được theo học cao trong xă hội thực dân. Chúng có bao giờ là vô sản đâu!

13. Đấu tranh giai cấp là ǵ?
Theo Karl Marx, mọi vật trên thế gian đều hàm chứa mâu thuẫn. Trong một trái cây, có mầm chua và mầm ngọt; mầm ngọt sẽ diệt mầm chua để trái cây từ xanh đến chín. Trong xă hội cũng vậy, khi nào cũng có hai giai cấp đối kháng nhau (Opposing Classes) v́ quyền lợi đối nghịch; một bên là giai cấp thống trị nắm giữ trong tay tư liệu sản xuất (Means of Production), Một bên là giai cấp bị trị không có tài sản. Giai cấp thống trị dùng quyền lực chính trị và kinh tế bóc lột đàn áp giai cấp vô sản. Sự xung đột giai cấp diễn ra khi th́ âm thầm khi bộc phát dữ dội. Như một trái cây đến lúc chín, mâu thuẫn giai cấp sẽ bùng nổ ra cuộc cách mạng để giai cấp bị trị vùng lên lật đổ chế độ, thiết lập nên chính quyền của ḿnh. Như thế, người Cộng sản coi đấu tranh giai cấp là động lực chính của cách mạng.

14. Bạo lực cách mạng:
Khác với các chủ thuyết khác từ trước đến nay luôn dựa trên căn bản đạo đức nhân ái. Cộng sản luôn kêu gọi ḷng căm thù, khơi dậy sự khác biệt giữa các tầng lớp để tạo mối hận thù nhằm khích động đấu tranh. Cộng sản chủ trương: “cứu cánh biện minh cho phương tiện”. Chỉ cần đạt đến mục tiêu, chúng có thể dùng tất cả mọi phương tiện, dù tàn nhẫn, phi nhân, dù lừa gạt, dối trá. Chúng cho đó là đạo đức cách mạng. Trong đấu tranh nhất thiết phải dùng bạo lực để trấn áp, dùng khủng bố để hạ tinh thần đối phương. Tám mươi năm qua, từ khi có chế độ Cộng sản trên thế giới ta thấy Cộng sản luôn đi đôi với khủng bố và máu lửa. Muốn bảo vệ chính quyền vô sản, họ chủ trương tiêu diệt tất cả mầm mống chống đối, dù chỉ ở trong t́nh trạng nghi ngờ. Sau khi Hồ Chí Minh nắm quyền ở Bắc việt, ông ta đă nêu ra 4 thành phần cần tiêu diệt: Trí (trí thức, có học), Phú (những người có tài sản, giàu có), địa (những người có đất ruộng), và Hào (những người có thế lực).
Mở đầu, Hồ phát động phong trào cải cách ruộng đất (Land Reform). Các làng xă thi đua t́m cho ra thật nhiều địa chủ để đấu tố. Nhiều nơi không có địa chủ, chúng đưa những người trung nông có chút ăn chút mặc so với đám bần nông nghèo khó ra thay thế; làm sao cho xă ḿnh cũng sánh kịp xă khác (nếu không hơn được) trong phong trào đấu tố. Những năm 1953-54 Cộng sản phát động phong trào giảm tô, tiếp đó là phong trào cải cách ruộng đất (sau 1954) đánh dấu giai đoạn đẫm máu tàn khốc nhất, có hàng trăm ngàn người bị đấu tố và giết chết một cách dă man tại khắp các làng mạc miền Bắc, trong đó có cha mẹ Trường Chinh, khi đó là Tổng bí thư đảng Cộng sản (oái oăm thay, chính Trường Chinh lại là lănh đạo phong trào). Đấu tố ở Trung Cộng giết chết khoảng ba triệu nông dân là một vết đen trong lịch sử nhân loại. Để nắm được tận tư tưởng giới trí thức, Hồ Chí Minh phát động phong trào Trăm hoa đua nở, khuyến khích các văn nghệ sĩ nói lên sự thực. Tưởng Hồ thực tâm, các nhà văn nghệ sĩ bèn viết lên chân thực suy nghĩ của ḿnh và rồi bị Hồ cho vào trại cải tạo hàng chục năm dài. Sau 1975, Lê Đức Thọ chỉ huy cuộc cải tạo tư sản miền Nam, từng bước lừa gạt các giai tầng tư sản, tiểu thương để rồi chiếm đoạt toàn bộ tài sản, nhà cửa của họ; sau cùng đày ải họ vào các vùng rừng thiêng nước độc gọi là đi xây dựng kinh tế mới. Không thể giết chết hơn hàng triệu quân nhân và viên chức chính quyền miền Nam, Cộng sản cho tất cả vào các trại tù mà họ đặt mỹ danh là trại Cải tạo. Con cái của các tầng lớp địa chủ, hào phú, viên chức chính quyền cũ bị ngược đăi đè bẹp tận cùng đáy xă hội trong hàng chục năm trời.
Cộng sản nói, trong chế độ tư bản, nhà tù nhiều hơn trường học. Thực tế cho thấy tại miền Nam sau 30-4-1975, Cộng sản sử dụng cả khách sạn, trường học làm nơi giam giữ hàng triệu người mà họ coi là thành phần chống đối, dù rằng đây là những người đă thực sự buông súng theo lệnh đầu hàng của Dương Văn Minh, hoặc những tu sĩ của các tôn giáo, hoặc những thành phần mà cộng sản đă tước đoạt hết tài sản…
Sau khi Liên sô tan ră, tại Nga, người ta phát giác hàng ngàn hố tập thể đầy hài cốt của hàng trăm ngàn người bị giết sau cách mạng tháng 10-1917.
Cộng sản không những ác với kẻ đối nghịch . Họ c̣n rất tàn nhẫn với ngay chính đồng chí, đồng đội. Cũng v́ quan niệm cứu cánh biện minh cho phương tiện, họ sẵn sàng lùa vào ḷ lửa chiến tranh hàng triệu sinh mạng thanh niên, phá hủy toàn bộ tài sản, làng mạc phục vụ nhu cầu chiến lược chiến thuật. Hồ chí Minh đă từng nói dù phải hy sinh một nửa nước, ông ta cũng quyết làm, miễn sao chiếm được miền Nam.

15. Giữa Cộng sản và Phát xít, ai tàn ác hơn?
Trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, Phát xít Đức giết hàng chục triệu người một cách dă man. Tổng cộng, Cộng sản cũng giết hàng chục triệu người, nhưng tàn nhẫn hơn là họ giết ngay chính đồng bào của họ, có khi cả đồng chí của họ nếu thấy nghi ngờ về ḷng trung thành, hay chỉ v́ tranh chấp quyền hành. Đôi lúc, giết người chưa hẳn là tàn nhẫn nếu so với việc tiêu diệt lần ṃn thể xác và ư chí con người, dày đọa con người xuống tàn tệ hơn loài súc vật như Cộng sản thực hiện với anh chị em sĩ quan chế độ Cộng hoà miền Nam. Những người này không bị giết để được giải thoát một lần, mà phải kéo lê cuộc sống tuyệt vọng, đói khổ, lạnh lẽo, bị khủng bố, chà đạp nhục nhă hàng ngày và bất lực biết tin gia đ́nh tan vỡ, con cái mất tương lai ngoài xă hội. Nếu không v́ kiệt quệ kinh tế và bị thế giới bao vây, cô lập, nếu không v́ đồng dollar đầy quyền lực của Mỹ, th́ không bao giờ Cộng sản chịu thả những người tù cải tạo và cho ra đi nước ngoài như chuơng tŕnh Định Cư Cựu Tù Nhân Chính Trị mấy năm qua.

16. Đạo đức Cách mạng (Cộng Sản) là ǵ?
Xă hội Việt Nam dựa trên nền tảng đạo đức cổ truyền, thấm nhuần chân lư 3 tôn giáo chính Nho, Phật, Lăo; lấy 5 tín niệm Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín mà cư xử với nhau, trong đó Nhân được đưa lên hàng đầu. Ca dao tục ngữ Việt nam luôn kêu gọi ḷng nhân ái, đối với đồng bào, đồng loại. Xă hội Tây phương lấy căn bản đạo Chúa Ky tô, trọng công bằng và bác ái. Người Cộng sản tự đặt cho ḿnh một hệ thống đạo đức hoàn toàn khác hẳn, họ gọi đó là đạo đức cách mạng. Trước hết và trên tất cả là ḷng trung thành tuyệt đối với đảng. Khẩu hiệu “Hồng hơn Chuyên”, Hồng là màu đỏ, là màu của cách mạng, là màu cờ Cộng sản, là máu tươi, là sự sôi sục tâm can. Hồng có nghĩa là phải thuấm nhuần tư tưởng Cộng sản, phải mang tính đảng. Người Cộng sản không có quốc gia, họ tôn thờ thuyết đại đồng, coi quốc tế cộng sản là tổ quốc chung, coi lănh tụ Cộng sản quốc tế là tổ tiên, cha mẹ, thầy học ḿnh. Từ đó con người phải hy sinh tất cả cho sự nghiệp của đảng. Họ không coi gia đ́nh là nền tảng xă hội, họ coi tôn giáo là một thứ thuốc phiện đầu độc tâm hồn con người; v́ thế ta thường gọi Cộng sản là Tam vô : vô gia đ́nh, vô tôn giáo, vô tổ quốc.
Người Cộng sản không biết đến cha mẹ, v́ đă có đảng nuôi nấng, giáo dục. Họ không coi nặng t́nh cảm vợ chồng, v́ vợ chồng chỉ là phương tiện sinh tồn, việc hôn nhân phải do đảng thu xếp sao cho hợp với quyền lợi của đảng. Người Cộng sản cũng nói đến yêu thương, nhưng là yêu thương đồng chí với nhau, và chỉ là đồng chi khi nào họ cùng mang chung một quan điểm, không có chút dị biệt nào. Họ cũng đôi lúc nói đến yêu thương đồng bào, nhưng phải là thứ đồng bào theo đảng, và bên cạnh yêu thương phải luôn luôn cảnh giác coi chừng đồng bào là phản động. Con người trong chế độ Cộng sản luôn luôn nḥm chừng nhau, nghi ngờ nhau, vợ có thể tố cáo chồng, con cái tố cáo cha mẹ, và coi đó là nghĩa vụ đối với đảng. Nhà trường Cộng sản từ mẫu giáo cho đến đại học không có môn giáo dục đạo đức, chỉ có môn phê b́nh và tự phê b́nh, như một cách xưng tội và tố giác kẻ khác. V́ thế trên tờ báo Thanh niên của đoàn Thanh niên Cộng sản Sài G̣n năm 1989, có bài viết của em Phạm Hồng Sơn, đặt vấn đề: “tại sao hàng chục năm qua, không giáo dục đạo đức mà chỉ biết dạy hận thù?” Có ǵ lạ đâu, bởi hận thù là bản chất cố hữu của người Cộng sản. Nhờ có hận thù, cộng sản mới khích động được một tầng lớp người nổi dậy đấu tranh dành chính quyền. Họ phải duy tŕ ḷng hận thù để trấn áp những thành phần chống đối.
Mặt khác, đạo đức Cộng sản lấy man trá, lừa lọc làm cách sống. Từ trung ương đến hạ tầng, họ lừa lọc nhau, tô vẽ mọi điều tốt đẹp, tâng bốc nhau. Bởi dè chừng nhau,trong dân chúng, bạn bè, vợ chồng, không ai dám nói thật điều ḿnh suy nghĩ, lâu dần sự dối trá trở thành bản chất và người ta không thấy xấu hổ hay mặc cảm tội lỗi khi làm điều gian dối. Lịch sử Cộng sản là những chuỗi lừa lọc, phản bội, họ phản bội những người đă hiến xương máu, tài sản cho sự thành công của đảng; họ phản bội nhân dân các nước đă từng v́ hiểu lầm mà ủng hộ cho họ thành công. Hôm nay Trung Cộng c̣n là đồng chí, “ núi liền núi sông liền sông, t́nh hữu nghị sáng như rạng đông”, ngày mai là bọn bành trướng, thâm thù, bè lũ phản động. Đạo đức của họ là nhận vơ những ǵ hay tốt của nhân loại vào làm của họ. Hồ chí Minh lấy câu nói của Chúa Giê su trong Kinh Thánh làm của ḿnh: “bảo vệ sự đoàn kết như bảo vệ con ngươi của mắt ḿnh.”, Hồ cũng ăn cắp một câu trong Kinh Thi “v́ lợi mười năm, trồng cây; v́ lợi trăm năm, trồng người.” Các công tŕnh khoa học giá trị của nhân loại, họ cũng nhận là của phe họ. Tóm lại, đạo đức Cộng sản hoàn toàn trái hẳn với đạo đức chúng ta. V́ thế, trong khi chúng ta dành t́nh cảm thiêng liêng đối với cha mẹ; th́ người cộng sản Việt Nam chỉ biết có đồng chí vĩ đại Staline:

Ông Xít ta lin ơi, ông Xít ta lin ơi,
Hỡi ơi ông mất, đất trời c̣n không?
Thương cha, thương mẹ, thương chồng,
Thương ḿnh thương một, thương ông thương mười!

Và cũng v́ thế, mà Trường Chinh (tên thật là Đặng Xuân Khu) đă nỡ đem cha mẹ ḿnh ra đấu tố dă man và giết chết trong đợt cải cách ruộng đất năm 1953-56.

17. Sách lược Mặt trận là ǵ?
Theo Lenin: “Mặt trận là một thể thống nhất của những mâu thuẫn.” Cộng sản chủ trương diệt tan những mâu thuẫn, nên dĩ nhiên không chấp nhận mặt trận. Nhưng trong lúc c̣n yếu thế, Cộng sản tạm hoà hoăn với những tổ chức khác, họ lập nên mặt trận để đưa ra chiêu bài rộng răi đoàn kết toàn dân. Sau khi thành công, củng cố xong địa vị chính trị, là lúc họ tiêu diệt ngay cái mặt trận mà họ đă nhờ đó núp bóng, gây sức.
Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng Minh hội (Việt Minh) trong giai đoạn chống Pháp quy tụ những người yêu nuớc Việt Nam, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam với sự tham gia của những thành phần bất măn chế độ Việt Nam Cộng Hoà đều do Cộng sản dựng lên và điều khiển. Các mặt trận trên là những giai đoạn chiến lược nhờ đó, Cộng sản lừa bịp được dư luận quốc tế, lợi dụng được ḷng yêu nước của đồng bào và sự ngây thơ chính trị của các nhà hoạt động.

18. Tại sao gọi Trí thức Xă hội chủ nghĩa
Trí thức là những người được học hành, có sự hiểu biết sâu sắc về các mặt khoa học, nhân văn, xă hội… Họ là thành phần đóng góp đắc lực cho sự tiến bộ của xă hội. Cũng có người không học hành đỗ đạt, nhưng nhờ sự thông minh mà có khả năng suy luận, hiểu biết cao hơn người. Đă là trí thức th́ không có biên giới Tư bản hay Xă hội chủ nghĩa. Cộng sản trước đây thù ghét, coi nhẹ thành phần trí thức, về sau thấy càng ngày càng bị tụt hậu, nên bóp bụng ghép thêm trí thức vào danh mục những người trong hàng ngũ. Tuy nhiên chúng vẫn chỉ tận dụng khả năng của trí thức mà không hề ban cho chỗ đứng xứng đáng trong xă hội. Chúng gọi họ là Trí thức Xă hội chủ nghĩa, là những người tuy có học, có hiểu biết nhưng chịu sự chi phối của bọn ngu si, sẵn sàng nói theo luận điệu của chúng để liếm chút cơm thừa canh cặn. Ta c̣n nhớ, nhà khoa học có nhiều bằng cấp Phạm Hoàng Hộ, ngay sau khi Việt cộng chiếm miền Nam, đă viết trên báo Khoa học Phổ thông (năm 1976): “ba kí rau muống có giá trị dinh dưỡng bằng một kư thịt ḅ.” Cũng có những tên như Nguyễn văn Hảo, Chu Phạm Ngọc Sơn, Nguyễn Xuân Oánh, Phó bá Long, Vơ Ṭng Xuân chịu uốn lưng hợp tác với Việt cộng, chịu làm đẹp cho một chế độ bị phỉ nhổ, đang hàng ngày bóc lột đàn áp nhân dân. Những tên này, thực ra có tri mà không có trí; hoặc có trí mà không có thức.

19. Thế nào là nếp sống văn hoá mới.
Cộng sản cho rằng văn hoá tư bản là đồi trụy, nên chủ trương xỏa bỏ triệt để để xây dựng nên nền văn hoá mới Xă hội chủ nghĩa. Những năm đầu sau 1975, chúng cho bọn thanh niên a dua (cách mạng 30 tháng 4) đi sục sạo từng nhà, tịch thu và đốt đi tất cả sách vở, dù là sách khoa học kỹ thuật, từ điển, những tác phẩm lừng danh của nhân loại. Thay vào đó, chúng bán rẻ trong nhân dân những sách lư luận của Mác, Lenin, Hồ Chí Minh, những tác phẩm xuyên tạc đời sống miền Nam. Sách của Hồ Chí Minh th́ có hàng trăm tựa đề, tựu trung là một số bài diễn văn được in đi in lại, sắp xếp theo các thứ tự khác nhau, dùng chủ đề khác nhau. Đặc biệt sách lư luận chính trị của Hồ và các đồng chí Nga Hoa bán rất chạy; v́ vừa rẻ mạt vừa cân nặng kư, nên được các bà buôn ve chai mua từng tạ. Nếp sống văn hoá mới là coi những h́nh thức lễ nghi cổ truyền là tàn dư phong kiến. Già trẻ lớn bé gọi nhau là anh là chị ráo trọi. Nếp sống văn hoá mới là cách ngồi xổm trên cả ghế salon, đưa hai hàng móng chân đen ś đầy cáu bẩn ra mà ngọ ngoạy, là kéo nhau hàng lũ cán bộ đến nhà người ta chờ chực ăn bữa cơm, hút chĩa điếu thuốc thơm đầu lọc; là ăn nói xô đẩy thô bạo sỗ sàng với bất cứ phụ nữ nào. Văn hoá mới cũng là những bài ca sặc mùi máu lửa, lao động sản xuất, khi hát lên chỉ nghe âm thanh re ré; Thứ văn hoá mới khi va chạm với miền Nam, chỉ thời gian ngắn thôi đă lộ rơ nguyên h́nh là thứ quái tượng cần xoá sạch.

20. Trí tuệ tập thể
Người Cộng sản tự cho họ là “Đỉnh cao trí tuệ loài ngườI”, nghĩa là trong nhân loại, chỉ có người Cộng sản là thông minh, ưu việt và trí thức nhất. Cái trí tuệ đỉnh cao của họ thể hiện qua việc những cán bộ cao cấp, trung cấp không cần biết đọc biết viết cũng có thể đảm trách chức vụ Chủ tịch, Giám đốc, điều khiển hàng trăm hàng ngàn người. Năm 1990, có bốn ứng cử viên vào quốc hội thuộc Đặc khu Vũng tàu, do đảng đề cử. Cả bốn anh đều tốt nghiệp Đại học cao cấp, nhưng chưa hề qua trường tiểu học, trung học ngày nào. Các bản tiểu sử cho thấy họ chỉ là những giao liên, bộ đội chiến đấu từ lúc mười hai mười ba tuổi; rồi đùng một cái, được đưa ra Hà Nội theo học Đại học cao cấp. Sau này, v́ thấy không có bằng cấp th́ nhẹ thể đối với dân miền Nam, Cộng sản mở các lớp bổ túc văn hoá gọi là lớp học tại chức cho cán bộ có chức quyền theo học. Chương tŕnh Trung học 7 năm, họ chỉ cần học vài tháng. Vả lại, các anh giáo viên nào dám buộc học tṛ thứ dữ này học hành nghiêm chỉnh. Họ đi học trong các lớp học ở tiệm ăn, nhà tắm hơi…, và nhờ ở ‘đỉnh cao trí tuệ’, bọn cán bộ đều tốt nghiệp trung học, rồi đại học trong một thời gian mà b́nh thường, một học sinh giỏi chỉ học nổi được một môn thôi.
Cộng sản cho rằng, ngồi lại với nhau, th́ phát sinh “trí tuệ tập thể”, bất cứ cái ǵ cũng biết, bất cứ nan đề ǵ cũng giải quyết xong. Đó là thứ lư luận “Tam ngu thành hiền”, ba anh chăn trâu giỏi bằng một nhà bác học. Điều này có lẽ đúng trong xă hội nguyên thủy, khi trí tuệ con người chỉ quanh quẩn giải quyết những nhu cầu đơn sơ: dựng cái mái lều, chặt một cây cao, nhóm một ngọn lửa… Nhưng ở thời đại khoa học kỹ thuật này, một vạn thằng ngu ngồi với nhau đến sói đầu cũng chẳng làm sao bằng một chú học sinh tiểu học. Trong thời gian xây dựng lại con đường sắt xuyên Việt năm 1976, Việt cộng giao từng đoạn đường cho từng đơn vị quân, dân. Có một tiểu đoàn nọ phải làm lại một cây cầu sắt mà trong tay không một phương tiện kỹ thuật, trong đơn vị không ai hề biết ǵ. Cán bộ tiểu đoàn tŕnh bày lên trên, liền bị rầy la, kiểm thảo ngay: “Thế trí tuệ tập thể của đoàn viên, đảng viên đâu, sao không vận dụng?” Không rơ loay hoay thế nào để họ làm xong cây cầu. Nhưng kết quả là con đường sắt sau khi hoàn thành, xe lửa cổ điển chỉ dám chạy với tốc độ 20, 30 cây số giờ. Cũng nhờ trí tuệ tập thể của đám người đỉnh cao đó, đất nước Việt Nam đang từ mức phát triển trước 1975 (dĩ nhiên trong Nam thôi), chỉ mười lăm năm năm thôi, đă tiến lên hàng nghèo đói và lạc hậu nhất trên thế giới.

21. Đoàn ngũ hoá.
Trong chế độ Cộng sản, mọi người phải nhất nhất giống nhau; từ tư tưởng suy nghĩ cho đến sinh hoạt. Đôi dép râu, chiếc nón cối cho cả thanh niên lẫn thiếu nữ, cho cụ già lẫn em bé (cứ ra Hà Nội th́ thấy). Phát ngôn phải cùng luận điệu, mở đầu thường là “nhờ công ơn bác Hồ và Đảng…” Trong một trăm bài báo cáo chính trị các đảng bộ, từ trung ương đến địa phương, đều cùng một bố cục, một nội dung, bao gồm những câu khẩu hiệu. Nào là: “Chủ nghĩa Mác Lenin bách chiến bách thắng…Tiến nhanh tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xă hội…. Hoà trong khí thế thi đua của cả nước…. “
Thời kháng chiến, nhiều đơn vị bộ đội có lệ ra ngắm trăng tập thể, nghĩa là tất cả mọi người cùng được lệnh ra xem trăng lên, đố ai dám vắng mặt. Ăn tập thể, ở tập thể, vui tập thể, và xin lỗi chắc cũng có màn làm t́nh tập thể cho trọn đạo Mác Lênin.
Bởi vậy, cho nên Cộng sản chú trọng đến việc đoàn ngũ hóa nhân dân, già trẻ lớn bé. Hội phụ lăo cứu quốc, đoàn Thanh niên Cộng sản, hội Phụ nữ yêu nước, đội thiếu nhi Bác Hồ…. Tất cả đều là đoàn thể ngoại vi của đảng, là công cụ để trói chặt con người, theo dơi kiểm soát từng hành vi, tư tưởng của nhân dân. Khi có chiến tranh, những đoàn thể này lại được trưng dụng làm lao công chiến trường; khi hoà b́nh, đảng xài họ trên các công trường, nông trường làm một thứ nô lệ, đă không được trả công mà c̣n phải đem tiền bạc, lương thực tự nuôi ḿnh.

22. Anh hùng xă hội chủ nghĩa.
Chúng ta chỉ gọi là anh hùng, những người có những hành động dũng cảm hơn người, và hành động đó phải có một ư nghĩa xứng đáng làm gương cho dân chúng. Cộng sản ban phát danh nghĩa anh hùng một cách vô tội vạ, v́ chúng không tốn kém ǵ mà lại kích động được bọn người ngu tối sẵn sàng v́ hai chữ anh hùng mà làm theo điều chúng muốn. Một người gánh gánh phân đầy, nặng cả tạ, cũng được nêu lên là anh hùng. Hai chữ anh hùng không đổi ra cơm gạo được, nhưng nó làm cho bao con thiêu thân trở thành thân tàn ma dại trên các công, nông trường. Việt cộng khoe: “miền Bắc đi đâu cũng gặp anh hùng.” dân miền Nam liền mỉa mai: “đi đâu cũng gặp thằng khùng thằng điên!”

23. Tư tưởng Hồ Chí Minh
Các vị lănh tụ lớn thường có những sáng kiến trong các lănh vực chính trị, và khi được đem ra áp dụng th́ người ta lấy tên đặt cho những sách lược đó. Ví dụ : Học thuyết Monroe của Tổng Thống Hoa kỳ James Monroe coi châu Mỹ của người Mỹ, học thuyết Truman (Tổng thống Harry Truman) về bao vây ngăn chận (Containment) khối Cộng sản. Phiá Cộng sản th́ có tư tưởng Lenin, tư tưởng Mao là sự thêm thắt vào chủ nghĩa Cộng sản cho phù hợp với hoàn cảnh nước họ. Hồ Chí Minh th́ chẳng có ǵ mới lạ, v́ bản thân y chẳng có tài trí ǵ để có thể thêm bớt những tư tưởng lớn của nhân loại. Y chỉ là một con vẹt, lặp đi lặp lại những ǵ quan thầy mớm cho. Nhưng Cộng sản cũng bày đặt ra tư tưởng Hồ Chí Minh mà chúng ta mất công nghiên cứu cũng không t́m thấy điều ǵ khác. Có chăng đó chỉ là một mớ tạp nham ăn cắp từ các câu nói của các nhà triết học Đông Tây, kim cổ rồi tự nhận là của ḿnh (chúng tôi đă chứng minh qua các phần trên). Sau này, trong một tài liệu do một cựu đảng viên Cộng sản đă lập lại câu nói của Hồ, đại ư: các tư tưởng lớn đă do Lenin, Karl Marx viết ra cả rồi, Hồ chẳng có điều ǵ khác lạ.

24. Chính sách đổi mới
Thứ ǵ Nga sô có, Trung Cộng có, th́ Việt cộng cũng phải có. Khi Gorbachev lên làm lănh tụ cộng sản Nga, ông ư thức sự cần thiết phải thay đổi đường lối để cứu văn nước Nga sau hơn 70 năm thực thi Cộng sản; ông đề ra chính sách cởi mở và đổi mới (Glasnov, Petrestroika), cải thiện sinh hoạt chính trị và chăm sóc đến đời sống dân Nga. Việc này đưa đến cách mạng nhung lật đổ chế độ Cộng sản, đưa nước Nga trở lại dân chủ tự do; và mở màn cho việc tan ră cả khối cộng sản Đông Âu. Việt Cộng cũng đề ra chính sách đổi mới: nới tay ra cho tiểu thương được buôn bán trở lại, bỏ hẳn các hàng rào kiểm soát thu thuế của các địa phương, kêu gọi tư bản nước ngoài vào đầu tư. nhưng chúng chỉ áp dụng đổi mới một phần nào về lănh vực kinh tế mà không đá động đến chính trị. Thay v́ trước đây, nhà nước quản lư toàn bộ hoạt động kinh tế, th́ nay chúng cho hoạt động song song nhiều thành phần (nhưng kinh tế quốc doanh vẫn là chủ đạo). Nh́n qua thấy bộ mặt kinh tế có đổi thay, tại các thành phố lớn có vẻ tấp nập, phồn thịnh; dân chúng ăn xài hàng ngoại nhập, xa hoa. Nhưng có ai biết được đến 90 phần trăm dân chúng nông thôn và ngay cả dân lao động thành thị đang sống trong điều kiện cùng cực của đói nghèo. Một nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa không bao giờ đi đôi được với nền chính trị độc đoán xă hội chủ nghĩa. V́ hai nghịch lư này nằm ở hai thái cực đối chọi nhau và chỉ muốn tiêu diệt nhau thôi.

25. Tư bản đỏ
Sau khi Nga sô dựng lên nước Cộng sản Nam Tư, một đồng chí của lănh tụ cộng sản Nam Tư Tito, ông Milovan Djilas sớm thức tỉnh và viết ra cuốn Giai Cấp Mới (The New Class), mô tả bọn cán bộ Cộng sản khi có quyền đă tạo ra cho ḿnh thành một giai cấp đầy đặc quyền đặc lợi, vui hưởng xa hoa phung phí trên đau khổ của đồng bào. Điều này xảy ra tại Việt Nam ngay sau khi Cộng sản chiếm chính quyền. Bọn chúng chia nhau nắm giữ các chức vụ then chốt về hành chánh, kinh tế, xă hội… Bóc lột, tham nhũng tài sản quốc gia và của dân chúng để làm giàu riêng, trong khi hàng năm khai lổ lă cho các xí nghiệp do chúng quản lư hàng trăm triệu đồng. Bọn này được chính thức cho phép mua hàng xa xỉ với giá rẻ mạt, cả những thứ chúng đă dư dùng. Những năm 1980, cán bộ cấp giám đốc được mua xe Honda Dream miễn thuế, chỉ trả tượng trưng vài ba chỉ vàng, trong khi cán bộ nhỏ hơn mua giá cao hơn chút đỉnh, dân chúng th́ mua với giá ba, bốn lượng vàng. Giai cấp này có hệ thống săn sóc y tế riêng với đủ thứ thuốc ngoại nhập, có hộ lư riêng, có nhà nghỉ mát riêng tại các trung tâm du lịch…. Nhờ chính sách “Cởi mở” và “Đổi mới”, bọn này làm giàu nhanh chóng, gửi ra ngân hàng ngoại quốc hàng trăm triệu dollars. Những tên tép riu như Dương Văn Đầy, giám đốc du lịch Saigon, Ngô Thế Dũng, giám đốc du lịch Vũng Tàu đọc không nổi một cái tên ngoại kiều (tôi đă phải cố lắm để khỏi bật cười khi nghe tên Dũng đọc tên Thérese là Té rè xe), nhưng sống xa hoa hơn cả các nhà đại tư bản Hoa kỳ. Cộng sản có chủ trương tư bản hoá bọn cán bộ cao cấp để một khi t́nh thế đ̣i hỏi tự do bầu cử, bọn này sẽ có đủ tài chánh đứng ra ứng cử, tự nhận là thành phần tư bản nhưng lại tiếp tục con đường cộng sản một cách hợp pháp.
Hiện nay, tại Việt Nam có hàng trăm cán bộ cao cấp Cộng sản thủ đắc những tài sản khổng lồ lên tới hàng tỷ đô la Mỹ.

26. Có phải Cộng sản học thói tham nhũng từ chế độ Tư bản?
Có người hỏi tôi rằng: “Ngày trước ở miền Bắc, Cộng sản rất liêm chính, vào Nam mới học thói tham nhũng của chính quyền ta?”. Câu hỏi hay đấy. Nhưng thử hỏi như thế này: “Giữa đám ăn mày với nhau th́ lấy ǵ mà tham nhũng?” Xă hội miền Nam ta giàu quá, nên các ông to tham những thường ăn của đút bạc trăm ngàn, bạc triệu. Ở miền Bắc, ăn không có được bữa cơm; mặc không có chiếc áo lành, th́ thử hỏi tên cán bộ muốn ṿi điều ǵ? Chúng cũng tham lam, thèm muốn lắm. Nhưng trong cảnh nghèo đói của đồng bào Bắc Việt, một điếu thuốc lá Thăng long đen ś, một miếng thịt chó nướng kèm ly rượu quốc doanh là những của đút lót thông thường. Khi chúng tôi c̣n ở trong tù (gọi là trại Cải tạo), nhiều người đă cho tên cán bộ điếu thuốc rê, vài gram bột ngọt, là có thể được an nhàn. Về sau, nhờ t́nh h́nh kinh tế gia đ́nh có phần khá hơn, th́ của đút là cây lạp xưởng, thuốc đầu lọc… Tham nhũng trong xă hội miền Nam là do những kẻ làm sai pháp luật, trốn tránh nghĩa vụ bày ra để thoát thân. Tham nhũng trong chế độ Cộng sản là do cán bộ có uy quyền tuyệt đối, sanh sát với nhân dân nên sinh ra lạm dụng. Trước khi chiếm miền Nam, chúng chỉ biết chiếc đồng hồ, cái radio bỏ túi, chiếc xe đạp là những “mơ ước của một đời ngườI” (Lời một cán bộ trung cấp). Khi mới vào Nam, nhiều đứa chưa hề biết đến vàng, chưa hề thấy viên ngọc, kim cương đen đỏ ra sao (có tên thú nhận rằng đă nhặt một valise kim cương ở phi trường Đà Nẳng mà vứt đi không thèm lấy, chỉ ham cái xe honda thôi). Chỉ vài năm thôi, trên báo Nhân Dân, Thanh Niên, Công An, ngày nào cũng có hàng chục chuyện về cán bộ tham nhũng; và sau này th́ nó đă trở thành phổ biến ở hết cả các cấp. Tham nhũng trắng trợn chứ không lén lút kín đáo như hồi xưa ở miền Nam. Nay th́ bọn Cộng sản đă biết ăn hối hàng trăm ngàn đô la rồi, vượt lên làm thầy những ông tướng tá tham nhũng của miền Nam trước kia.

27. Nói thế tất cả những người Cộng sản đều xấu cả sao?
Bàn tay có ngón ngắn ngón dài,người có người tốt kẻ xấu. Trong chế độ ta, tương đối tốt nhưng cũng có nhiều viên chức xấu. Chế độ Cộng sản th́ xấu cùng cực, nhưng ta cần phân biệt như sau.
Có người yêu chuộng điều tốt, yêu nước thương dân thật ḷng, bị lư thuyết Cộng sản mê hoặc mà đi theo; đến khi thấy được th́ đă muộn. Đó là những vị tham gia cuộc kháng chiến, tưởng Cộng sản sẽ đem lại hạnh phúc ấm no cho dân; sau này vỡ mộng chỉ biết âm thầm chịu đựng mà thôi. Có người sinh ra lớn lên trong xă hội Cộng sản, bị giáo dục của nó làm hư hỏng hay có người vẫn c̣n giữ được nhân tính, nhân cách. Đạo đức không có giá trị tuyệt đối, nơi này coi điều này là tốt, th́ nơi kia coi là xấu. Một bộ lạc ở Phi châu cho rằng ăn thịt cha mẹ là có hiếu thay v́ đem chôn xuống đất cho sâu bọ ăn. Cộng sản coi điều dối trá, điều ác là đúng th́ người dân trong xă hội Cộng sản làm điều ác, điều dối trá mà không thấy tội lỗi. V́ vậy họ đáng thương hơn đáng trách. Chỉ có bọn lănh đạo, chúng biết hơn ai hết, nhưng chúng vẫn làm điều ác v́ quyền lợi riêng chúng. Đó là bọn có h́nh dạng người nhưng tâm địa loài dă thú. Chúng không những có tội với dân mà c̣n có tội ngay cả với bản thân chúng v́ đă tự tiêu diệt mầm nhân tính trong thể xác người mà cha mẹ, thượng đế đă tạo ra cho.

28. Muốn chống Cộng sản, phải dùng học thuyết ǵ là hay nhất?
Chống Cộng sản trước hết là chống sự độc tài, v́ thế, ta không thể áp đặt một chủ nghĩa độc tôn nào được. Tự do, Dân chủ ví như một vườn hoa, trong đó có đủ sắc hoa thơm cỏ biếc, nhưng cũng phải có loài cỏ dại. Đảng Cộng sản vẫn hiện hữu ở Hoa Kỳ, các nước Âu châu, có sao đâu! Khi dân trí cao, mức sống cao, th́ cộng sản không phát triển được. Ví như thân thể tráng kiện th́ có thứ vi trùng nào xâm nhập hoành hành được. V́ Cộng sản vô thần, chúng ta chọn hữu thần, tin tưởng vào một đấng thiêng liêng, tin theo những giá trị luân lư để hạn chế điều xấu trong con người. V́ cộng sản vô gia đ́nh, nên ta chọn gia đ́nh làm nền tảng, làm hạt nhân của xă hội. V́ Cộng sản vô tổ quốc, nên ta chọn Tổ quốc, Dân tộc làm cứu cánh thiêng liêng nhất để phụng sự. Tự do kinh tế để đẩy mạnh nhịp phát triển. Tự do dân chủ Tây phương nhưng phối hợp nhịp nhàng với các giá trị đạo đức cổ truyền để xă hội được lành mạnh, bền vững. Và quan trọng hơn hết là biết quư trọng con người v́ con người là chủ thể cao quư nhất của xă hội.