bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              


Video Chết Dưới Tay Trung Quốc #1 =>#4 - Sch Hay của Peter W Navarro v Greg Autry

 

 

 

 

 

 

 

  BẢN TIN CỦA LM. NGUYỄN VĂN L: # 3/ĐẠI KHẨN CẤP ! CẦN TỔNG LỰC QUỐC DN VIỆT ĐỂ GẤP GẤP CỨU TỔ QUỐC & TON QUỐC DN VIỆT TRƯỚC 2020 CCH CHẮC CHẮN 100%!!!

 
POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19

*** 

Petition gip mở lại Hiệp định Paris 1973 khi phục VNCH nếu...Hy dng một chữ K, M cứu cả Dn Tộc Việt Nam. Việt Nam nằm trong tay bạn

 

 

Tiếng Vit Cn Trong Người Vit,

Người Vit cn th cn Nước Non.

 

Hy dng mt ch K,

M cu c Dn Tc Vit Nam.

Vit Nam nm trong tay bn

Vit Nam mun năm!... mun năm!

 

https://petitions.whitehouse.gov/petition/petition-re-open-paris-peace-agreement-1973

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yv96v-yMHj8&feature=push-fr&attr_tag=5raD4VFDKtcq3fU1%3A6

 

90 Triu người Vit trong nước v 3 triu người Vit hi ngoi c chnh nghĩa dưng li tiếng ni ca mChnh Ph Lm Thi Php Đnh VNCH L Trng Qut

 


https://petitions.whitehouse.gov/petition/petition-re-open-paris-peace-agreement-1973

 

Hi Trưng Vương, Hi Gia Long, Hi Cao Thng, Hi Lasan, Hi B Đ,  Hi Couvent des Oiseaux , Hi Đng Khnh, Hi thiếu Sinh Qun VNCH, Hi Hu Du VNCH...Hi cc bn l tui tr Vit Nam, được hc trong nhng Trường Ln Trung Hc ca Hai Nn Đ Nht v Đ Nh VNCH.

 

Cc bn đ trưởng thnh trong Chiến Tranh Vit Nam v sng cn nh sư hy sinh ca Cha ng v Anh Em ca Qu V trong nn mng Đo Đc v văn ha ca VNCH. Đng trước nguy cơ mt Nước Vit Nam trước b lũ  lnh đo Hn N tu kha Bun Dn bn Nước CSVN đang im lng ci đu trước Hn N Tu kha Trung Cng. Hy đng dy dng li Dn Ch Vit Nam, dng li Dn Tc, Vit Nam. Hy b phiếu dng li Hip Đnh Paris năm 1973 m Trung Cng cng  nhn lnh th VN t i Nam Quang đến Mũi C Mau, v Bin Đng Nam cng vi 12 Quc Gia Khc v Lin Hip Quc.

 

 

Hy dng li Chnh Ph Lm thi VNCH m c Thế Gii đ cng nhn. S dn thn ca cc bn s chng minh cho gic Tu Biết Người Vit cn th cn ni Non!

 

XIN K TN Thnh Nguyn Thư Ti Cu Xt Hip Đnh Ha Bnh Paris 1973--Ch trong 11 ngy, m đ hơn 3085 ch K đ ng h đưHip Đnh Paris năm 1973 tr li Lin Hip Quc, v mi người quyết tm dng l phiếu như dng li Hi Ngh Din Hng năm no...Vit Nam Ti đu?... Đy khng phi l mt cuc b phiếu trong Nước M, m n tt c cc Nước T Do trn Thế gii đu c th b phiếu v k vo thnh Nguyn Thư

 

 

Ch K ca Qu V, s l mt l phiếu ca Hi Ngh Din Hng ngy no m tin nhn Chng Ta đ lm m khng tn mt git mu. Tiếng trng M Linh đang thi thc dc!

 

 

 

 

 

***