báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              

Tổng Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan
Trường Vơ Bị Quốc Gia Việt Nam
Ban Tổ Chức Đại Hội Vơ Bị Toàn Cầu Kỳ Thứ 22
Năm 2020 tại Nam California

 

 

 

 

 

Tổng Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan
Trường Vơ Bị Quốc Gia Việt Nam

Ban Tổ Chức Đại Hội Vơ Bị Toàn Cầu Kỳ Thứ 22
Năm 2020 tại Nam California

 

THÔNG BÁO    Số 1, 2019
                                         

 

Trính Yếu: v/v Thời Gian và Địa Điểm Tổ Chức Đại Hội Vơ Bị Toàn Cầu Kỳ Thứ 22 (ĐH22).

Tham Chiếu: - Biên Bản Đại Hội 21 do 27 khóa tổ chức tại San Jose năm 2018, mục số 16.
                         - Điện thư Tham Khảo ư kiến ngày 5 tháng 6 năm 2019
                         v/v đề cử CSVSQ Hoàng Đ́nh Khuê Khóa 16  làm Trưởng Ban Tổ Chức ĐH22.

 

Ban Tổ Chức ĐH22 xin trân trọng thông báo:

Sau 4 tháng mời gọi Hội VB Bắc Cali, Hội VB Nam Cali và Hội VB San Diego, chúng tôi đă thành lập Ban Tổ Chức (BTC) cho ĐH22 với thành phần nhân sự gồm Ban Cố Vấn, Ban Tham Mưu và các Tiểu Ban cần thiết theo nhu cầu.

Hiện nay, BTC chúng tôi đă hoàn thành được hầu hết những công tác mà Tổng Hội Trưởng và Ban Chấp Hành Tổng Hội đă giao phó, như việc đă chọn lựa được các địa điểm cho Lễ Truy Điệu, Họp Đại Hội Đồng và Đêm Dạ Tiệc.

Với mục đích duy tŕ sinh hoạt liên tục của Tổng Hội và tạo cơ hội để các CSVSQ / TVBQGVN có dịp hội ngộ theo truyền thống hai năm một lần ở hải ngoại, chúng tôi thân mời toàn thể CSVSQ và gia đ́nh, cũng như thân hữu trên toàn thế giới hăng hái ghi danh tham dự ĐH22, sẽ do Tổng Hội được tín nhiệm bởi 27 khóa tổ chức tại miền Nam California trong ba ngày: 22,  23 và 24 tháng 5 năm 2020.

Sau đây là Thời Gian và Địa Điểm của ba ngày Đại Hội:

1) Tiền Đại Hội: Ngày 22 tháng 5 năm 2020
     tại City Hall của City of Westminster
     8200 Westminster Blvd, Westminster, CA 92683

2) Lễ Truy Điệu: Chiều ngày 22 tháng 5 năm 2020
     tại Freedom Park (Khuôn Viên Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ)
     8200 Westminster Blvd, Westminster, CA 92683

3) Họp Đại Hội Đồng: Ngày 23 và 24  tháng 5 năm 2020
    tại Warner Middle School
    14171 Newland Ave, Westminster, CA 92683

4) Dạ Tiệc: Chiều ngày 24 tháng 5 năm 2020
     tại Nhà hàng Mon Amour
     3150 W. Lincoln Ave # 134, Anaheim, CA 92801
 

California, ngày 26 tháng 10 năm 2019


Thay mặt BTC-ĐH22
CSVSQ/K16 Hoàng Đ́nh Khuê
Trưởng Ban

 

ĐỒNG KÍNH GỞI:

 

-       BĐH Đại Diện Các Khóa CSVSQ / TVBQGVN
“để kính tường”

-       BCH Tổng Hội CSVSQ / TVBQGVN
để kính tường"

-       Các BCH Liên Hội, Hội CSVSQ / TVBQGVN
“để kính tường và phổ biến”

-       Các ĐD Khóa CSVSQ / TVBQGVN
“để kính tường và phổ biến”

-       Các BCH Đoàn PNLV
“để kính tường và yểm trợ”

-       Các BCH Tổng Đoàn Hậu Duệ Vơ Bị
“để tường và yểm trợ”

-       Ban Truyền Thông và Báo Chí
“để phổ biến”

 

***


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19


 

***