báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              

 

 

 

 

 
Lm Bùi Phong thuyết giảng tại lễ giổ TT Ngô Đ́nh Diệm 2 /11/ 18

 
Lm Bú Phong phát biểu tại lễ tưởng niệm TT Ngô Đ́nh Diệm 3/11/18


Lễ Tưởng Niệm TT Ngô Đ̀nh Diệm Houston,TX 2018

***

Ngô Minh Hằng

HÚY NHẬT TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM -

NGƯỜI KHAI SINH ĐỆ NHẤT VIỆT NAM CỘNG HOÀ


TIẾC THƯƠNG

(Nhân ngày giỗ của Cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm. Vị Tổng
Thống khả kính đầu tiên của nước Việt Nam Cộng Ḥa)

Một ánh sao băng, tắt giữa trời
Việt Nam từ đấy tối thêm thôi!
Thương hồn sông núi tàn cơn mộng
Tiếc bậc hiền nhân úa mảnh đời  !
Khinh bọn túi cơm loài rắn rết
Giận phường giá áo lũ đười ươi
Nếu không phản phúc, không mông muội
Đất nước giờ đây hẳn kịp người !

Ngô Minh Hằng
1.1.2000

NÉN HƯƠNG L̉NG

(Kỷ niệm ngày 1 tháng 11 đau thương của dân tộc Việt Nam và nền Đệ Nhất Cộng Ḥa. Kính dâng Anh Linh cố Tổng Thống  Ngô Đ́nh Diệm và Bào Đệ của Ngài, Ngô Đ́nh Nhu)

Mỗi chữ xin là một nén hương
Dâng niềm tôn kính, xót xa thương
Anh hùng chẳng bởi do thời thế
Hào kiệt đâu cần phải bá vương
V́ bọn tiểu nhân gây phản trắc
Nên người quân tử hứng tai ương
Nếu không, tổ quốc và dân tộc
Đă với năm châu rạng phú cường

 
Ngô Minh Hằng

25.10.2009

NGUYỆN CẦU
(Kính dâng Anh Linh Tổng Thống NGÔ Đ̀NH DIỆM

nhân ngày giỗ thứ 49 của Người)


Mượn màn "Cách Mạng" để lên ngôi
Phản phúc, đang tâm giết hại Người !
Thân nát chẳng nḥa gương dũng kiệt
Hồn ĺa vẫn hiện nét tinh khôi
Một ḍng máu chảy, đau sông núi
Bốn phía mây giăng, thảm đất trời
Đạo đức - tài năng - ḷng ái quốc
Ngh́n thu vằng vặc thế gian soi
*
Ngh́n thu vằng vặc thế gian soi
Công chính, bao người cảm khúc nôi...
Giông tố thuyền đi, mưa gió cản
Băo bùng bến đậu, tuyết sương rơi
Kinh bang tế thế tay chèo lái
Trị quốc an dân dạ đắp bồi
Nhờ chí quật cường tâm tận hiến!
Chín năm Nam Việt sống đời vui
*
Chín năm Nam Việt sống đời vui
Là bởi công ai gắng sức bồi
Dẹp giặc bốn vùng vun xă tắc
Giúp dân nửa nước dựng cơ ngơi
Mở mang trí tuệ vươn cùng bạn
Rèn luyện tài năng góp với người
Vườn biếc, nụ xanh vừa mới chớm
Chờ ngày xuân thắm nở hoa tươi
*
Chờ ngày xuân thắm nở hoa tươi
Nhưng khốn bầy sâu phá nát bời
Tổ quốc đâu bằng tiền với thế
Đồng bào c̣n kém chức cùng ngôi
Lưỡi dao bất nghĩa, loài buôn xác
Viên đạn phi nhân, lũ giết người !
Từ đấy non sông đầy máu lệ
Tháng Tư oan nghiệt hận nào nguôi

*

Tháng Tư oan nghiệt hận nào nguôi
Mấy chục năm qua sống kiếp Hời
Ḷng đă đau thương t́nh cách biệt
Tim c̣n hờn tủi cảnh chia phôi
Những mong lớp trẻ gầy nên cuộc
Và ước toàn dân dựng lại đời
Cầu nguyện Anh Linh, Hồn Tổ Quốc
Đưa thuyền Dân Tộc vượt trùng khơi

Ngô Minh Hằng
Ngày 01/11/2012

TIẾC NHỚ

Kính dâng Anh Linh TT Ngô Đ́nh Diệm nhân Húy Nhật 53 của Người.

Nửa thế kỷ hơn xót nhớ Người
Kể từ cánh hạc khuất ngàn khơi
Năm ba Xuân tiếc vầng dương tắt
Bốn mốt Đông hờn tiếng kiếm rơi
Dân tộc đảng xô vào diệt chủng
Quê hương cộng hiến để toàn ngôi
Nếu như biết nghĩ về sông núi
Th́ Việt Nam nay hiển hách rồi

 

Ngô Minh Hằng

2016

VỌNG BÁI BÊN TRỜI

 Kính dâng Anh Linh Tổng Thống Ngô Đình Diệm  Kỷ niệm năm giỗ thứ 55.

Một bóng người đi giữa tuyết sương
Màng chi bổng lộc với quan trường
V́ thương tổ quốc, xây nền tảng
Bởi xót đồng bào, lập kỷ cương
Những tưởng trung thành gom một mối
Nào hay phản phúc xé trăm đường
Năm lăm năm ấy bao sầu hận
Vọng bái bên trời vẫn khói hương

 

Ngô Minh Hằng

2018

 

***


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19


 

***