báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

39 nạn nhân chết trong xe container ở Anh


10-28 Trương Quốc Huy : Từ Cái Chết Của 39 " Thùng Nhân" Có Phải Dân Việt Ra Đi V́ Nghèo ?

 

https://www.youtube.com/embed/HFQQCnzJupc

 

Hiện trường vụ 39 nạn nhân xe tải đông lạnh ở Anh - BBC News Tiếng Việt

 

https://www.youtube.com/embed/F3-QCck90_s

 

https://www.youtube.com/embed/HFQQCnzJupc

 

Vụ 39 người trong xe tải Anh: Những thông tin mới nhất cho tới 26/10 - BBC News Tiếng Việt

 

https://www.youtube.com/embed/r6jyI02FEOo 

 

Vụ 39 người thiệt mạng | Người đàn ông thứ 40 may mắn thoát C.H.Ế.T trong chuyến xe Container ở Anh

 

https://www.youtube.com/embed/QFRH5h60Byo

 

39 Xác_lạnh, mỗi người một túi – 19 tuổi đời, nằm riêng ngăn mát

 

https://www.youtube.com/embed/sAGSE6c3OQA

 

39 nạn nhân chết trong xe container ở Anh: Dũng Taylor cập nhật nhiều chi tiết

 

https://www.youtube.com/embed/RYsnAtYPWEc

 

Mở xe lạnh, xác_người chồng lên nhau – Cùng kiểm đếm, t́m được 500 thứ

 

https://www.youtube.com/embed/G3frrN6f5Wc 

 

39 người_chết đa số từ Việt Nam – 20 thân nhân t́m người nơi Anh Quốc

 

https://www.youtube.com/embed/n6tdYrzd_f4

 

Vụ 39 người ồ ạt vượt biên vào Anh: Cái chết đến gần của một Quốc gia

 

https://www.youtube.com/embed/PI5s0cu3J68

  

V́ sao người Việt bỏ nước ra đi bất chấp phải trả giá đắt?

 

https://www.youtube.com/embed/rCbsvOHjR3g

 

Hành tŕnh vượt biên vào Anh Quốc, người Rơm và những câu chuyện buồn ở Calais

 

https://www.youtube.com/embed/N_xf_GlpB44  

Attachments area

Trương Quốc Huy : Từ Cái Chết Của 39 " Thùng Nhân" Có Phải Dân Việt Ra Đi V́ Nghèo ?

Hiện trường vụ 39 nạn nhân xe tải đông lạnh ở Anh - BBC News Tiếng Việt

Vụ 39 người trong xe tải Anh: Những thông tin mới nhất cho tới 26/10 - BBC News Tiếng Việt

Vụ 39 người thiệt mạng | Người đàn ông thứ 40 may mắn thoát C.H.Ế.T trong chuyến xe Container ở Anh

39 Xác_lạnh, mỗi người một túi – 19 tuổi đời, nằm riêng ngăn mát

39 nạn nhân chết trong xe container ở Anh: Dũng Taylor cập nhật nhiều chi tiết

Mở xe lạnh, xác_người chồng lên nhau – Cùng kiểm đếm, t́m được 500 thứ

39 người_chết đa số từ Việt Nam – 20 thân nhân t́m người nơi Anh Quốc

V́ sao người Việt bỏ nước ra đi bất chấp phải trả giá đắt?

Hành tŕnh vượt biên vào Anh Quốc, người Rơm và những câu chuyện buồn ở Calais