bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                               

 

 

Video Chết Dưới Tay Trung Quốc #1 =>#4 - Sch Hay của Peter W Navarro v Greg Autry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knh thưa qu Cộng Đồng Thnh Vin v tất cả qu vị trong danh sch nhận thư.

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ đang mở chiến dịch vận động cc Dn Biểu, Thượng Nghị Sĩ Quốc Hội Hoa Kỳ để yu cầu can thiệp, gip đỡ cho phong tro dn chủ tại Hồng Kng.

Xin qu vị đọc kỹ bản Thng Bo v in hay chuyển cả mẫu thư  đến cng nhiều người cng tốt, yu cầu họ ghi tn vị dn cử đơn vị mnh trn đầu thư rồi k tn, ghi đủ tn họ, địa chỉ emai, thm điện thoại cng tốt. Xong, bỏ vo phong b gửi đến qu dn cử.

Đy l việc khẩn cấp v rất nn lm, v nếu phong tro Dn Chủ thắng ở Hồng Kng sẽ l một kch thch lớn cho phong tro Dn Chủ ở Việt Nam.

Chng ti thiết tha mong mỏi qu vị chuyển rộng ri cc ti liệu ny (mẫu thư, bản thng bo) đến bạn b, hội đon, mail group...  m qu vị biết.

Xin trn trọng cm ơn tất cả. 
 

Đỗ Văn Phc
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ

 

***

 

THNG BO

V/v Pht Đng Phong Tro Yểm Trợ Đấu Tranh Dn Chủ

Việt Nam St Vai Với Hồng Kng

Knh thưa: Qu Hội Đon, Đon Thể.

                   Qu Cộng Đồng Người Việt trn ton Hoa Kỳ.

                   Qu Cộng Đồng Thnh Vin.

                   Ton thể Qu Đồng Hương.

Cho đến hm nay, Hồng Kng đ hơn 150 ngy đm khng ngủ. Ngy 4 thng 10 năm 2019 vừa qua cuộc đấu tranh của người dn Hồng Kng đ bước vo khc quanh của lịch sử, Tuyn Ngn Thnh Lập Chnh Phủ Lm Thời Hồng Kng ra đời đ v hiệu ho chnh phủ của Đặc Khu Hồng Kng do Trung cộng dựng ln.

Cuộc đấu tranh của người dn Hồng Kng v của người dn Việt Nam c rất nhiều điểm chung.

         Cng đấu tranh cho Dn Chủ v Nhn Quyền.

         Hồng Kng đấu tranh giải thể chnh quyền đặc khu Hồng Kng, Việt Nam đấu tranh giải thể chnh quyền Cộng Sản Việt Nam. Cả hai chnh quyền ny đều l thi th của Trung cộng.

         Hồng Kng v Việt Nam đều c chung một kẻ th lớn l Trung cộng.

         Hồng Kng cũng l nơi tạm tr của gần 200.000 người Việt Nam chạy trốn cộng sản trước khi được đi định cư tại một nước thứ ba.

V những l do nu trn. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ pht động Phong Tro Yểm Trợ Đấu Tranh Dn Chủ Việt Nam St Vai Với Hồng Kng, nhằm yểm trợ cuộc đấu tranh của Hồng Kng v thc đẩy cuộc đấu tranh tại Việt Nam.

Chng ti ku gọi tất cả cc Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Hoa Kỳ ty theo tnh hnh tại từng địa phương hy tổ chức cc buổi biểu tnh, cc buổi thảo luận v đặc biệt l cc đm thắp nến hiệp thng cầu nguyện cho cuộc đấu tranh của Hồng Kng v Việt Nam sớm đi đến thnh cng.

Người dn Hồng Kng đang rất cần sự yểm trợ tinh thần của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Hoa Kỳ bằng cch vận động Hoa Kỳ thng qua Dự Luật H.R.3289. Ngy 16 thng 10 vừa qua, Hạ Viện Hoa Kỳ đ thng qua Dự Luật Bảo Vệ Nhn Quyền v Dn Chủ tại Hồng Kng, (Hong Kong Human Rights and Democracy Act H.R.3289), dự luật ny cần được Thương Viện thng qua trước khi được Tổng Thống k ban hnh. Chng ti đề nghị đồng hương hy gởi thư đnh km dưới đy đến hai thượng nghị sĩ của tiểu bang mnh yu cầu họ ủng hộ.

Tất cả những việc lm trn cho Hồng Kng hm nay cũng l cho Việt Nam ngy mai. Tuổi trẻ Hồng Kng với hơn 7 triệu dn m đ c những cuộc biểu tnh ln đến hng triệu người, đ cng khai đối đầu thch thức với bạo quyền Trung cộng. Đy sẽ l nguồn động lực thc đẩy hng triệu tuổi trẻ Ph Đổng, tuổi trẻ Trần Quốc Toản của Việt Nam đứng ln pht động cc cuộc biểu tnh Thot Trung Giải Cộng.

Hồng Kng v Việt Nam sẽ tạo một thế lin hon hỗ tương, đồng thời sẽ li ko thm được tuổi trẻ của nhiều quốc gia khc đang phải sống dưới sự cai trị của cc chế độ độc ti hay cộng sản khc. B mặt của thế giới chắc chắn sẽ thay đổi, người dn trn ton thế giới sẽ c cuộc sống ấm no hạnh phc hơn.

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ chn thnh mong được mọi Tổ Chức, Hội Đon v ton thể Đồng Hương Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hoa Kỳ hưởng ứng ủng hộ.

        TM. CĐNVQGHK

                                        

           Đỗ Văn Phc                           Nguyễn Tramy                            Nguyễn Văn Tần                   

Ct Hội Đồng Quản Trị               Ct Hội Đồng Chấp Hnh                 Ct Hội Đồng Gim St

 ***

 

The Honorable _______________________

 

Dear Sir (or Madam),

Since June of this year, millions of people from all walks of life in Hong Kong had taken to the streets sending a strong message to their oppressive government a puppet of Chinese Communist government - and to the rest of the world: The dreams of freedom and justice can never be extinguished by injustice, police power, and intimidation. As a proud citizen of the United states and of our great state, I am committed to the universal values of freedom, human rights, and democracy. If America does not speak up in support of these universal values, we lose all moral authority to speak up for them and for us in any other place in the world.

The current protests taking place in Hong Kong is the latest chapter in the long history of Hong-Kongers fighting to maintain their way of life and taking back their right for self-determination in the face of increasing threats to the citys basic freedoms and autonomy by the Chinese Communist government.

I urge you to stand with the people of Hong Kong and to protect vital US national and economic interests by voting YES for the Hong Kong Human Rights and Democracy Act of 2019 (H.R.3289/S.1838).

The Hong Kong Human Rights and Democracy Act of 2019 provides needed updates to the Hong Kong Policy Act and addresses escalating threats to the people of Hong Kong, the city's trade and finance structure, and the US business community including the 85,000 Americans currently based in Hong Kong.

I urge you to support the Hong Kong Human Rights and Democracy Act of 2019 and reaffirm US commitment to human rights and democracy in Hong Kong.

I am hereby grateful for your dedication and service to our great state.

Sincerely yours,

//signed//

 

Name:_____________________________

Email: _____________________________

 

 

**