báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Trọng Đạt

WATERGATE NĂM 1974 VÀ CHUYỆN LUẬN TỘI TỔNG THỐNG NĂM 2019

 ‘…Trái với Dân Chủ, đảng Cộng Ḥa hiện có nhiều ứng cử viên sáng giá, trong trường hợp TT Trump bị truất phế (remove  from office) họ sẽ t́m ra người thay thế…’

ng Anh định nghĩa Impeach là “Kết án v́ tội ác hay hạnh kiểm” (to charge with a crime or misdemeanor), tiếng Việt thường gọi là Luận Tội, Truất Phế hay Đàn Hặc (Hán Việt Tự Điển của ông Đào Duy Anh, nxb Minh Tân, Paris in 1950 trang 246 nói Đàn Hặc là Chỉ trích tội lỗi của quan lại (censurer).
Từ thời lập quốc tới nay nước Mỹ chỉ có hai vụ Luận tội Tổng Thống nhưng không đủ phiếu để truất phế tại Thượng Viện và một vụ chưa Luận tội, chưa Truất phế nhưng ông Tổng Thống từ chức trước v́ biết chắc sẽ bị truất phế (sẽ đủ số phiếu tại Thượng Viện).

Trang Vox đă giải thích ngắn gọn và tường tận về vấn đề này.

Chuyện đàn hặc, truất phế một ông Tổng thống khó khăn vô cùng không đơn giản tí nào. (1)

Về nguyên tắc chỉ Quốc Hội mới có thẩm quyền Đàn hặc, Truất phế Tổng Thống. Impeachment, tức Đàn hặc là một diễn tiến do Hiến pháp ấn định. Chỉ Hạ viện có quyền Đàn hặc Tổng thống, chỉ cần hội đủ đa số phiếu bầu để lập văn kiện.

Sau đó chuyển lên Thượng viện để xét xử, ông Chủ tịch Tối cao pháp viện chủ tọa.

Sau cùng cần hội đủ 2/3 số phiếu của Thượng Viện để Truất phế ông Tổng Thống. Như vậy 67 phiếu (trên 100 phiếu) là con số rất lớn, cái ngưỡng cửa rất cao này khiến cho Quốc Hội không dễ ǵ mà truất phế một Tổng Thống đă được người dân bầu.

Hiến Pháp qui định Phản quốc và Tham nhũng hối lộ là hai trọng tội để đàn hặc, truất phế một Tổng thống. Ngoài ra Hiến Pháp cũng ghi thêm một cách mơ hồ những tội lớn, nhỏ khác.

Các Tổng thống bị đàn hặc

Lịch sử Mỹ từ thời lập quốc đến nay chỉ có hai Tổng thống bị Hạ viện Đàn hặc nhưng lên Thượng viện được tha tội v́ không đủ 2/3 số phiếu qui định. Ngoài ra một Tổng thống khác (Nixon) sắp bị truất phế nhưng ông vội từ chức để tránh, ông này là chủ đề chính mà chúng ta sẽ bàn ở đây.

Trước hết trường hợp Tổng thống Andrew Johnson bị đàn hặc năm 1867.(2)

Ông là Tổng thống thứ 17 của Hoa Kỳ, bị buộc tội vi phạm luật Giới hạn quyền Tổng Thống (Tenure of Office Act) năm 1867, nó đ̣i hỏi Tổng Thống muốn cách chức một bộ trưởng phải có sự chấp thuận của Thượng Viện. Ba ngày sau khi ông đuổi Bộ trưởng chiến tranh, hôm 24-2-1868 Hạ Viện Đàn hặc TT Johnson, nhưng khi lên Thượng Viện ông thoát bị Truất phế v́ chỉ thiếu một phiếu để đủ 2/3, họ bầu lại ba lần nhưng ông vẫn thoát.

Trường hợp thứ hai, Bill Clinton Tổng Thống Hoa Kỳ thứ 42, bị Hạ Viện luận tội ngày 19-12-1998 v́ nói dối qua vụ bê bối t́nh dục tại ṭa Bạch Ốc với cô sinh viên thực tập Lewinsky. Bill Clinton bị đàn hặc v́ bội thệ và cản trở công lư, Thượng Viện tha tội cho ông ngày 12-2, với tỷ lệ phiếu bầu 55/45 và lần bầu lại 50/50, rất xa số phiếu đ̣i hỏi 67 phiếu.

Clinton sau cùng nhận tội và xin lỗi đại chúng: “Thực ra tôi có liên hệ với cô Lewinsky và việc làm này sai… tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm”.

Thời điểm này Cộng Ḥa giữ đa số tại Lưỡng viện: Hạ Viện họ giữ 51% và Thượng Viện 55%, tuy  nhiên không đủ mạnh để được 67 phiếu Thượng Viện v́ không phát động được quần chúng nổi dậy. Cộng Ḥa Luận tội Clinton để trả thù cho TT Nixon bị Dân Chủ tố giác trong vụ Watergate năm 1974 mà tôi sẽ đề cập sau.

Năm nhân viên đă đặt máy nghe lén đảng Dân Chủ tại khu nhà Watergate từ 1972, người ta kết án Nixon đă cho nghe lén. Chuyện đă bị báo The Washington Post nắm được (tháng 6-72) và tố cáo trước dư luận. Vụ này lớn dần, những người thù ghét ông, đảng đối lập làm ầm ĩ. Từ giữa 1973 Nixon chối căi, cho xóa băng ghi âm, tháng 10 ông cách chức vị luật sư điều tra Watergate. Tỷ lệ ủng hộ Nixon xuống thấp, ngày 9-5-1974 Hạ Viện mở điều trần Luận tội Nixon.

Đầu tháng 8 các chức sắc Cộng Ḥa tại Quốc Hội cho Nixon biết nếu bị đàn hặc, tại Thượng Viện ông sẽ chỉ được 15 phiếu, tối thiểu cũng phải có 33 phiếu để thoát Luận tội (3) . Nghĩa là chắc chắn sẽ bị truất phế nên ông từ chức ngày 8-8-1974. TT Nixon được coi như là người duy nhất bị Truất phế (mặc dù ông từ chức trước để tránh bị trừng trị).

TT Nixon bị Luận tội v́ các tội nghe lén, cản trở công lư, nói dối người dân... nhưng nghe lén không phải là một tội ǵ lớn lao, TT Johnson (Dân Chủ) năm 1968 cũng cho nghe lén ứng cử viên Nixon (Cộng Ḥa) trong cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ năm 1968. Nixon hồi ây nhờ bà Anna Chennault sang Sài G̣n khuyến khích ông Thiệu đừng tham dự ḥa đàm Paris (mới mở) có lợi cho Dân Chủ, sử sách cũng đă ghi rơ TT Johnson cho FBI, CIA nghe lén điện thoại của Anna Chennault với VNCH để theo dơi. (4)

TT Johnson cho FBI, CIA nghe lén đối lập th́ chẳng ai nói tới, Nixon cho nghe lén bị tố cáo ầm ĩ. Nixon bị kết tội nói dối, cản trở công lư (1974) nhưng chính Bill Clinton sau này (1998) cũng bị kết tội nói dối, cản trở công lư và đă được tha bổng không sao cả.

Trong cuộc bầu cử Tổng thống ngày 7-11-1972, Nixon (CH) đă đại thắng với 529 phiếu cử tri đoàn (96%), đối thủ McGovern (Dân Chủ) chỉ được 17 phiếu CTĐ, trong số 50 tiểu bang Nixon đă thắng 49 tiểu bang trong khi đối thủ chỉ thắng 1 tiểu bang và District of Columbia, nhục nhă đến thế. Nixon cũng hơn đối thủ 18 triệu phiếu phổ thông, từ ngày lập quốc, tại Mỹ chỉ có hai lần đại thắng như vậy (TT Nixon và TT Reagan). Sở dĩ cử tri dồn phiếu tối đa cho Nixon v́ ông đă đem quân về nước gần hết, sắp có ḥa b́nh, Nixon ḥa được với CS quốc tế Nga-Tầu...

Nixon có bị thù oán v́ ông đă đàn áp phản chiến dữ dội, cho cảnh sát, quân đội dùi cui báng súng đàn áp biểu t́nh cật lực, đàn áp phản chiến, bạo động dữ dội nhất là từ tháng 1-1969 tới tháng 2-1970 có tới 43 người chết kể cả cảnh sát, hàng trăm người bị thương. (5)

 

Năm 1974 khi Nixon sắp từ chức (8/1974) Dân Chủ giữ đa số Quốc Hội: Hạ Viện 55.8%, Thượng Viện 57%. Mặc dù Dân Chủ giữ đa số tại Lưỡng Viện Quốc Hội nhưng cũng không thể đủ mạnh để có đủ 67 phiếu tại Thượng Viện. Sở dĩ họ có được hơn 2/3 số phiếu tại Thượng Viện v́ có sự hợp tác chặt chẽ của Truyền thông, truyền h́nh, báo chí và nhât là phong trào Phản chiến. Đây là trường hợp duy nhất trong lịch sử Mỹ một đảng đă vận động được quần chúng nổi dậy dữ dội để có thể Truất phế một Tổng Thống.
Cuộc vận động Dân Chủ mạnh đến độ khiến nhiều người thuộc đảng Cộng Ḥa dù tại Tối Cao Pháp Viện cũng quá sợ hăi phải hùa theo Dân Chủ để truất phế Nixon. Sau này người dân thấy rơ các viên chức hai đảng, kể cả Tối Cao Pháp Viện chỉ v́ cái nồi cơm đă trở lên hèn nhát.

Tuy nhiên sau này khi mà vai tṛ truyền thông và phản chiến bị phai nhạt dần, người ta đánh giá lại công lao của Nixon.

Vụ Watergate đă khiến lần đầu tiên một vị Tổng Thống Mỹ phải từ chức để tránh khỏi bị Đàn hặc. Tại miền nam Việt Nam Cộng Ḥa sau Hiệp định Paris biến cố này không được quan tâm nhiều, người dân chỉ chú ư tới t́nh h́nh đất nước.  Nay tại Mỹ vụ án chính trị này lại được nhắc tới nhiều hơn mỗi khi người ta đề cập tới kế hoạch Đàn hặc Tổng Thống đương nhiệm, có người c̣n  nói vụ liên hệ với Nga của TT Trump c̣n lớn hơn vụ Watergate.

Như trên v́ Dân Chủ thua quá đau, quá nhục nhă trong kỳ bầu cử Tổng Thống tháng 11-1972 nên đă bới lông t́m vết để Luận tội TT Nixon.

Điều thật mâu thuẫn nghịch lư là một ông Tổng Thống bị truất phế lại là người có nhiều công trạng với nước Mỹ, được người dân bầu cho số phiếu nhiều nhất từ xưa đến nay theo nhận xét của Kissinger. (6).
Nixon đă đem quân về nước gần hết, ḥa b́nh Đông Dương đă gần kề, ông hoàn thành một lô công trạng lớn từ 1971-72 như Thỏa ước Bá Linh, Thượng đỉnh Bắc Kinh (tháng 2-1972), Thượng đỉnh Mạc Tư Khoa (tháng 5-1972) với Thỏa ước tài giảm binh bị. Ông đă ḥa hoăn được với CS quốc tế Nga và Trung Cộng mang lại ḥa b́nh lâu dài cho Hoa Kỳ trong nhiều thập niên.

Sau này người dân đánh giá lại Nixon và nhận định ông bị truất phế chỉ là chỉ là chuyện đảng phái (partisan), con gà nó tức nhau cái tiếng gáy. Họ cho là Dân Chủ trả thù Tổng Thống đối lập Nixon một cách hèn hạ v́ ông thắng Dân Chủ quá lớn trong kỳ bầu cử Tổng Thống năm 1972.

Từ sau vụ này người dân chán ghét Impeach, Luận tội nhờ đó mà Bill Clinton thoát nạn, tội của ông cũng không nhẹ ǵ: cũng nói dối dân, cản trở công lư và nhất là làm nhục cả nước Mỹ v́ những vụ án t́nh dục rất bậy bạ khiến các nước khác chê cười.

Luận Tội Tổng Thống Donald Trump

Nay cuối năm 2019, đảng Dân chủ phát động chiến dịch Luận tội Tổng Thống Thống đương nhiệm v́ đă áp lực TT Ukraine phải điều tra vụ bê bối của bố con ông Joe Biden hồi ông c̣n làm Phó Tổng Thống... Dân Chủ kết án ông TT Trump đứng trên pháp luật... vân vân và vân vân.

Thật ra từ năm ngoái các dân biểu Dân Chủ trẻ, quá khích đă thúc ép bà Chủ tịch Hạ Viện Pelosi phải Luận tội, Truất phế TT Trump v́ đă liên hệ với TT Nga Putin trong cuộc bầu cử Tổng Thống năm 2016. Bà Pelosi không muốn Luận tội T T Trump v́ sợ sẽ mất phiếu trong cuộc tranh cử năm 2020. Bà cho là người dân không ủng hộ chuyện Truất phế, Luận tội mà họ chỉ muốn xây dựng đất nước, kinh tế vững mạnh, công ăn việc làm đầy đủ ... nay bà miễn cưỡng phải theo các Dân biểu trẻ.

Đâm lao phải theo lao, nhưng ta thấy con đường của Dân Chủ cũng không dễ ăn như họ tưởng. Vụ án Watergate 1974 thoạt nh́n có vẻ giống như cuộc Luận tội do Dân Chủ phát động năm 2019, nó cũng nhuốm mầu sắc chính trị, ông Trump cũng bị tố cáo lạm quyền.... nhưng nội dung Watergate 1974 nó khác xa cuộc Luận tội ngày nay.

Từ năm ngoái năm kia, Công tố viên Mueller thân Dân Chủ đă cố bới lông t́m vết, lục lọi tất cả những manh mối hầu đưa ra bằng cớ chứng tỏ TT Nga Putin có can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng Thống năm 2016 để giúp cho ông Trump đắc cử. Cuộc điều tra của Mueller kéo dài hai năm không đi tới đâu, không t́m ra bằng cớ ǵ trong khi cuộc điều tra của Công tố viên Cox thời Nixon ngắn hơn và có t́m ra manh mối. TT Nixon cũng như TT Bill Clinton đều phải thú nhận tội trạng, như nói dối, bội thệ, cản trở công lư. Nixon phải thú nhận v́ tội trạng đă rành rành, ông đă cho nghe lén đối lập, ông cách chức Công tố viên khi cuộc điều tra đang tiến hành tốt đẹp...

Cuộc điều tra 2019 được Dân Chủ cổ vơ, giúp đỡ cuối cùng rỗng tuếch v́ không t́m ra tí manh mối nào và cuộc Luận tội không có cơ sở.

Nay TT Trump bị tố cáo là ép TT Ukraine để điều tra con trai  cựu Phó Tổng Thống Biden ...về nguyên tắc Dân Chủ nay chỉ nắm giữ ưu thế Hạ Viện với 235 ghế, hơn đối lập 36 ghế, là thiểu số tại Thượng Viện. Hạ Viện có thể bỏ phiếu Luận tội Tổng Thống nhưng khi lên Thượng Viện sẽ phải đối đầu với đa số Thượng nghị sĩ Cộng Ḥa, họ giữ 52 ghế, Dân Chủ chỉ có 46 ghế.

Hiện nay vấn đề đă trở thành đảng phái (partisan) trong cuộc bỏ phiếu Luận tội ngày 31-10 vừa qua Cộng Ḥa đă bỏ phiếu cho họ, nghĩa là không đồng ư Luận tội 100% (196 phiếu) Dân Chủ có hai người xé rào c̣n lại 232 phiếu đồng ư Luận tội. Có nghĩa là đảng nào bỏ cho đảng nấy, Cộng Ḥa nay rất đoàn kết, họ chống Luận tội Tổng Thống (CH) ra mặt, họ chống Dân Chủ, và  như vậy nếu Hạ Viện (DC) đưa biên bản Luận tội lên Thượng Viện th́ một trăm phần trăm sẽ bị bác bỏ v́ Cộng Ḥa chiếm đa số tại đây.

Ngoài ra, Cộng Ḥa hiện cũng giữ đa số Tối Cao Pháp Viện và như vậy bản Luận tội của Dân Chủ chắc chắn là không đi tới đâu. Nhiều người đă đặt câu hỏi: Tại sao các vị chức sắc Dân Chủ biết chắc là cuộc Luận tội của họ không đi tới đâu mà vẫn tiến hành  ầm ĩ? V́ họ muốn hạ uy tín Donald Trump trong kỳ bầu cử sắp tới.

Trên thực tế như đă nói trên kể từ sau vụ Watergate, người dân chàn ghét chuyện Truất phế, họ cho rằng đó chỉ là tṛ đảng phái đánh phá nhau một cách tiểu nhân hèn hạ. Điển h́nh là Dân Chủ năm 1972 v́ thua quá nhục nhă trong kỳ bầu cử Tổng thống nên đă t́m mọi cách lật đổ Nixon cho bơ ghét. Sau vụ Watergate coi như sẽ không c̣n Truất phế, nhờ vậy mà Bill Clinton thoát nạn và dĩ nhiên bây giờ sẽ không có Truất phế, Luận tội như thời 1974.

Dân Chủ vận động Luận tội cũng vô ích v́ 100% Cộng Ḥa sẽ làm tiếp nhiệm kỳ hai: Tại sao? từ thời TT Eisenhower năm 1953 tới nay, Cộng Ḥa có một lần làm ba nhiệm kỳ, Dân Chủ có một lần làm một nhiệm kỳ c̣n lại mỗi đảng làm hai nhiệm kỳ. Năm 1980 trong cuộc tranh cử giữa TT Jimmy Carter (Dân Chủ) và ứng cử viên Ronald Reagan (Cộng Ḥa), Reagan đại thắng Carter với 90% phiếu Cử tri đoàn và hơn Carter 8 triệu 400 ngàn phiếu phổ thông, (đây là một quà tặng của ông Trời ban cho Dân Chủ sau khi truất phế được Nixon 1974)

Dân Chủ mất một nhiệm kỳ v́ chính sách của Carter yếu kém về kinh tế nào lạm phát (inflation), thất nghiệp nhiều (high unemployment), đà tăng trưởng chậm (slow growth), chính sách ngoại giao yếu, năm 1979-81 bị Iran chiếm ṭa Đại sứ Mỹ bắt làm con tin. Mất một nhiệm kỳ, nghĩa là ông Tổng Thống chỉ được làm một nhiệm kỳ là một tai hại vô cùng lớn lao nhất của một đảng. Năm 1993 TT Bush cha chỉ được làm một nhiệm kỳ v́ Cộng Ḥa đă làm tổng cộng ba nhiệm kỳ từ 1980 tới 1993, chẳng lẽ lại làm bốn nhiệm kỳ!!

Như đă nói trên, Dân Chủ biết chắc là không thể Truất phế Tổng Thống Trump được năm 2019, 2020 nhưng tại sao họ vẫn hăng hái rầm rộ tiến hành. Họ trù tính hạ thấp uy tín của ông Trump để hy vọng ông ta bị loại bỏ khỏi cuộc tranh cử nhiệm kỳ hai tháng 11 năm 2020 và sẽ lấy lại Ṭa Bạch Ốc.

Kế hoạch của Dân Chủ mơ hồ, rất khó thành công v́ như đă nói từ 1953 thời TT Eisenhower tới nay, Cộng Ḥa ở Ṭa Bạch Ốc ba nhiệm kỳ từ 1980 tới 1993: TT Reagan làm hai nhiệm kỳ từ năm 1980 tới 1989, kế đó TT Bush cha (Cộng Ḥa) làm tiếp một nhiệm kỳ từ 1989 tới 1993. Gần đây TT Bush con và TT Obama được xếp hạng Tổng Thống tồi tệ nhất nước Mỹ nhưng họ vẫn được hai nhiệm kỳ và như vậy ông Trump cũng sẽ giữ Ṭa Bạch Ốc hai nhiệm kỳ. Dân Chủ muốn làm ba nhiệm kỳ khó lắm v́ nay không có chính sách rơ rệt, hiện chưa có ứng cử viên nào sáng giá đa số già nua, cằn cỗi.

Rất nhiều ư kiến cho rằng Dân Chủ đánh một canh bạc táo bạo, Luận tội Tổng Thống trong hoàn cảnh này giống như con dao hai lưỡi trong đó phần nguy hiểm rơ rệt hơn. Chơi dao có thể đứt tay nhưng họ không chịu quan tâm tới phần thua mà chỉ nghĩ ta thắng lợi.

Kết Luận

Một bài viết trên một tờ báo tiếng Việt, không thấy tên tác giả cũng không biết là bài dịch hay sáng tác. Bài có khuynh hướng ca ngợi nền kinh tế thịnh vượng dưới thời TT Trump như tăng trưởng cao và lớp người b́nh dân được hưởng lợi nhiều nhất. Tác giả nói có vài điều mà giới truyền thông Hoa Kỳ sợ mất mặt không dám nhắc đến là: Sự phát triển của Hoa Kỳ dưới thời TT Trump đem lại lợi ích cho tầng lớp dưới, chính sách thương mại của chính phủ có hiệu quả rơ rệt và lần đầu tiên trong ṿng 65 năm không c̣n là nước nhập cảng xăng dầu. Tỷ lệ lệ thất nghiệp phụ nữ da đen, gốc La tinh xuống c̣n 4.5%.

Trái với luận điệu của dối lập Dân Chủ cho rằng tầng lớp trung lưu suy giảm, thực tế cho thấy những gia đ́nh có lợi tức từ 50 ngàn tới 200 ngàn tăng gần 1%. Gần đây Dân Chủ vẫn chủ trương đấu tranh giai cấp, đánh thuế nhà giầu tối đa để “giúp người nghèo” nhưng trên thực tế người b́nh dân đang được hưởng lợi và hơn ai hết họ biết rơ ai là những kẻ đă mị dân  đă và đang tuyên truyền dụ dỗ họ một cách vô ích.

Một bài khác lấy tin từ CNN nhận định phe Dân Chủ điều tra Luận tội TT Trump là “gậy ông đập lưng ông”, hầu hết các Dân biểu DC bỏ phiếu ủng hộ Đàn hặc TT Trump có thể chấm dứt sự nghiệp chính trị của họ. Nhiều Dân Biểu Dân Chủ lo ngại có thể mất ḷng cử tri trong cuộc tranh cử sắp tới, phía Cộng Ḥa cho rằng t́nh huống này có thể giúp họ chiếm lại quyền kiểm soát Hạ Viện. Dân Biểu Dân Chủ đa số nhận định cuộc bỏ phiếu Luận tội tại Hạ Viện sẽ không quyết định được ǵ. Các cuộc thăm ḍ toàn quốc từ tháng 9 cho thấy 53% người Mỹ ủng hộ điều tra Luận Tội.

Bản tin trên dựa theo CNN, một đài Dân Chủ cho thấy ngay chính phe Dân Chủ cũng đă bi quan về đường lối chính sách của họ. Dân Chủ cho tới bây giờ vẫn xử dụng đường lối truyền thông “dóc tổ” y như năm 2016 để đánh phá Cộng Ḥa, năm 2016 họ đă tiên đoán bà Clinton (Dân Chủ) 80% hy vọng đắc cử, ông Donald Trump (CH) có khoảng 20% hy vọng!!!.

Nay người dân nhất là giới thợ thuyền không bao giờ để ư tới thăm ḍ v́ chính họ biết ḿnh sẽ bỏ phiếu cho ai.

Theo ư kiến của tôi, Dân Chủ h́nh như không quan tâm tới việc kiện toàn tổ chức, không t́m lănh tụ. Nay họ chưa t́m được lănh tụ nào cho ra hồn mà chỉ chú ư nhiều vào chuyện đánh phá, một chủ trương mà người dân ghét cay ghét đắng, họ chỉ muốn xây dựng đất nước, đem công ăn việc làm về cho mọi người hơn là phá hoại. Dân Chủ có lẽ cần t́m ra lănh tụ mới hơn là lo đánh phá.

Trái với Dân Chủ, đảng Cộng Ḥa hiện có nhiều ứng cử viên sáng giá, trong trường hợp TT Trump bị truất phế (remove  from office) họ sẽ t́m ra người thay thế. Cộng Ḥa hiện có nhiều ứng cử viên trẻ sáng giá: Phó TT Mike Pence, TNS Rubio, TNS Ted Cruz, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc bà Nikky Haley... Nay Dân Chủ chưa có lănh tụ, các ứng viên hàng đầu hầu hết già nua, lẩm cẩm chưa chắc đă được Đảng lựa chọn làm đại diện.

Dù bất cứ hoàn cảnh nào xẩy ra, nghĩa là thí dụ TT Trump có bị Luận tội, loại bỏ th́ Cộng Ḥa vẫn tiếp tục giữ vững Ṭa Bạch Ốc.

Trọng Đạt

Tham khảo:

(1) VOX- Impeachment of the president, explained, (and it’s quite difficult to impeach, convict, and remove a president from office)
(2) Thought Co- List of Presidents Who Were Impeached.
(3) Wikipedia- Nixon; Wikipedia TiếngViệt: Richard Nixon.
(4) Xin coi  Chương Một của cuốn Khi Đồng Minh Tháo Chạy, Nguyễn Tiến Hưng và Việt Nam Cộng Ḥa 10 Ngày Cuối Cùng (trang 41 tới 69) của Trần Đông Phong. Trên Wikipedia cũng nói rơ chuyện này
(5) Richard Nixon, No More Vietnams trang 126.
(6) Kissinger, White House Years, trang 1406

 

A**