báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              Video Chết Dưới Tay Trung Quốc #1 =>#4 - Sách Hay của Peter W Navarro và Greg Autry

 

 

 

 

 

 


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19

****

  

Biếm họa chính trị "Asian Doodles" của Christian Suarez

Christian Suarez là một nghệ sĩ nổi tiếng người Tây Ban Nha.

 

Từ chi tiết Hồ Chí Minh và thủ lĩnh Khmer Đỏ Pol Pot cùng sinh ngày 19.5, họa sĩ  Christian đă vẽ bức biếm họa này, có tên

 "Sexy Twins" (cặp song sinh gợi cảm).

Trong tranh, Pol Pot đội mũ có h́nh con mèo Kitty và chữ "Hello Killer". C̣n Hồ Chí Minh mặc áo thêu logo này: "Hello Killer"

"Sexy Twins" Inspired on Ho Chi Minh and Pol Pot, and the Cambodia-Vietnam conflict.