bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                               

 

 

Video Chết Dưới Tay Trung Quốc #1 =>#4 - Sch Hay của Peter W Navarro v Greg Autry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngy 22 thng 12 năm 20198

 

Knh gởi:

 - Qu Đồng Bo trong v ngoi nước.

 - Qu Tổ chức, Hội đon Người Việt Quốc Gia.

 - Qu Cộng Đồng Thnh Vin CĐNVQGHK.

 

THƯ CHC TẾT CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ

 

Nhn dịp Ging Sinh 2019 v Năm  Mới 2020 cng Tết Canh T tiếp theo đ, Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ xin gửi đến đồng bo trong v ngoi nước, qu tổ chức hội đon của người Việt Quốc Gia trn ton thế giới v qu Cộng Đồng thnh vin lời chc chn thnh cho một ma lễ hội v năm mới  Hạnh Phc v An Bnh cũng như thnh cng về mọi phương diện..

Năm 2020, chng ta sẽ tham gia cuộc bầu cử Tổng Thống v Quốc Hội Hoa Kỳ. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ với tư cch một hội đon khng thể đứng về đảng phi no. Chng ti chỉ xin nhắc nhở qu đồng hương vi điểm quan trọng: (1) tham gia bầu cử thật đng đủ để chnh quyền thấy được sức mạnh của tập thể chng ta, (2) lựa chọn những ứng cử vin no c chương trnh thiết thực nhắm vo gia tăng knh tế, giảm thất nghiệp, tăng cường an ninh v an sinh x hội, bảo vệ uy tn v quyền lợi của Hoa Kỳ trn chnh trưng thế giới. Xin sng suốt trước những lời hứa hẹn mị dn, hoang tưởng m hoặc họ sẽ khng thực hiện được, hoặc c thể sẽ đưa nước Mỹ vo con đường suy sụp v những chương trnh hao tốn qu mức; nhất l cẩn thận với những khuynh hướng x hội chủ nghĩa..

Đối với cc vấn đề trong nước Việt Nam, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ ku gọi tất cả qu đồng bo, đồng hương v sự tồn vong của tổ quốc, ni giống m gp phần tch cực v thiết thực vo cuộc đầu tranh chung. Trước mắt l giữ vững thnh tr chống Cộng trước sự xm nhập của những thứ văn ho qui dị, những hoạt động quấy ph ngy cng nhiều của bọn tnh bo, gin điệp Việt Cộng. Tỉnh to phn biệt ai l bạn, ai l th, ai l những kẻ mơ hồ về lập trường sẵn sng lm lợi cho Việt Cộng. Kế đ l yểm trợ cc phong tro trong nước qua hnh thức vận động quốc tế, nhanh chng chuyển tải tin tức đấu tranh cho đồng hương trong v ngoi nước để tạo một kh thế chung khch lệ những người đang đứng đầu sng ngọn gi, trực diện với qun th.

Trước thềm năm mới, thay mặt tổ chức Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ, chng ti xin chc tất cả qu vị một mới hạnh phc, thịnh vượng.

 

Trn trọng knh cho ton thể đồng bo.

 

TM Hội Đồng Đại Diện, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ

                                        

           Đỗ Văn Phc                           Nguyễn Tramy                            Nguyễn Văn Tần                   

Ct Hội Đồng Quản Trị               Ct Hội Đồng Chấp Hnh                 Ct Hội Đồng Gim St

 ***