báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              Video Chết Dưới Tay Trung Quốc #1 =>#4 - Sách Hay của Peter W Navarro và Greg Autry

 

 

 

 

 

 

 

PHÂN ƯU

Vôm cùng thương tiếc nhận được tin

Ông Giuse HỒ NGỌC TÂM

Nguyên Đại Tá Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa

Nguyên Cố Vấn Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị

Việt Nam Nam California

 

Đă từ trần ngày 5 tháng 1 năm 2020

 

nhằm ngày 11 tháng 12 năm Kỷ Hợi

 

tại Bệnh Viện Fountain Valley , California

 

Hưởng thọ 91 tuổi

 

Xin chia buồn cùng tang quyến trước sự mất mát to lớn nầy

Nguyện cầu Thiên Chúa nhân từ sớm đưa

Linh Hồn Ông Giue VỀ HƯỞNG NHAN THÁNH CHÚA


***
 

Ban Cố Vấn, Ban Giám Sát và Ban Chấp Hành và toàn thể  Chiến Hữu  Khu Hội Cựu TNCT Việt Nam California

Báo điện tử trachnhiemonline

 

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

**