bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              

Video Chết Dưới Tay Trung Quốc #1 =>#4 - Sch Hay của Peter W Navarro v Greg Autry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VIỆT NAM CỘNG HA

            CHNH PHỦ PHP ĐỊNH

 
LỜI KU GỌI ỦNG HỘ TT TRUMP CỦA LS L TRỌNG QUT &  THƯ TỐI QUAN TRỌNG KNH GỬI TỔNG THỐNG HOA KỲ 

 

 
POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19


Thuyết Minh Tiếng Việt: Diễn văn cực gắt của TT Donald Trump đp trả phe Dn Chủ tại Ohio

***

 Trần Mai C/youtube

***

 

 

 

 

Nn nhang 19 thng Ging

Thắp ln khi tỏa quanh triền sng xa

Khi bay mờ mịt Hong Sa

Hận qun xm lược gian t giặc Trung


Chừng nghe tiếng pho ta rung

N vo tu giặc trng trng hờn căm

Đạn bay tiếng sng tht gầm

Lời non nước gọi xa gần lắng nghe


Nn nhang thắp nhớ ti t

74 chiến sĩ đ về ci cao

Mang theo hồn nước dạt do

Mang theo tnh nghĩa đồng bo phiu linh


Thương người chiến sĩ hy sinh

Quyết tm giữ đất nước mnh, ton an

Giữ từng tấc đất tấc vng

Tến ln chiến đấu nguy nan khng sờn


Trăm năm bia đ cũng mn

Ngn năm lịch sử mi cn lưu danh

Nn nhang thắp nhớ cc anh

Khi bay lờ lững kết thnh mộ bia


Biển xanh mộ sng anh về

Cũng như đồi cỏ suối khe qu nh

Noi gương anh dũng ng cha

Quyết tm chống lũ c ma giặc th

 

 

Trầm Vn

 

***

OUR PRESIDENT


**