bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              

  

 

 

 

Video Chết Dưới Tay Trung Quốc #1 =>#4 - Sch Hay của Peter W Navarro v Greg Autry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THNG ĐIP CA TH TƯỚNG CHNH PH PHP ĐNH VIT NAM CNG HA, LS. L TRNG QUT

 

 

Việt Nam Cộng Ha Php Định

 

 LỜI KU GỌI ỦNG HỘ TT TRUMP CỦA LS L TRỌNG QUT

           https://www.youtube.com/watch?v=3sgm828Wte0

**