báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              


Video Chết Dưới Tay Trung Quốc #1 =>#4 - Sách Hay của Peter W Navarro và Greg Autry

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÂN ƯU

Vôm cùng thương tiếc nhận được tin

Cụ Ông TRẦN NGỌC THỐNG

Pháp danh ĐÔN THUẦN

Nguyên Đại Tá Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa

Xuất thân Khóa 1 Trường Sĩ Quan Nam Định

Nguyên Giám Đốc Nha Trừ Bị

Tổng Nha Nhân Lực Bộ Quốc Pḥng/Việt Nam Cộng Ḥa

Nguyên Cố Vấn Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị

Việt Nam Nam California

 

Đă từ trần ngày 1 tháng 2 năm 2020

 

nhằm ngày 8 tháng Giêng năm Canh Tư

 

tại Bệnh Viện U.C.I , California

 

Hưởng Đại Thọ 98 tuổi

 

Linh cửu hiện quàn tại Peek Family Funeral Home. #2

7801 Bolsa Ave, Wesminster CA 92683

CHƯƠNG TR̀NH TANG LỄ

Thứ Sáu, ngày 14 tháng 2 năm 2020: 9 giờ Sáng Phát Tang, Cầu Siêu

10:30 Sáng: Lễ phủ cờ VNCH - 11:00 Trưa đến 7 giờ tối: Thăm viếng

Thứ Bảy, ngáy 15 tháng 2 năm 2020:  9 giờ Sáng đến 1:00 Chiều: Thăm viếng

1:30 Chiều: Ban Hộ Niệm cầu siêu. 2:00 Chiều di quan và an táng

 

Xin chia buồn cùng tang quyến trước sự mất mát to lớn nầy

NGUYỆN CẦU  HƯƠNG LINH ÔNG

ĐÔN THUẦN

SỚM VĂN SANH PHẬT QUỐC

***
 

Ban Cố Vấn, Ban Giám Sát và Ban Chấp Hành và toàn thể  Chiến Hữu  Khu Hội Cựu TNCT Việt Nam California

Báo điện tử trachnhiemonline

 

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

**