bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              

LIN MANG NGƯỜI VIỆT TỰ DO TON CẦU
FREE VIETNAMESE NET WORLD
(904) 268- 4919

 

 PatchesMilitary.pdf

REMENBERING THE ARVN / by Michael Do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VIỆT NAM CỘNG HA

            CHNH PHỦ PHP ĐỊNH

 
LỜI KU GỌI ỦNG HỘ TT TRUMP CỦA LS L TRỌNG QUT &  THƯ TỐI QUAN TRỌNG KNH GỬI TỔNG THỐNG HOA KỲ 

Trần Mai C/youtube


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19

 ***

 

LIN MẠNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO TON CẦU

FREE VIETNAMESE NET WORLD

lienmang.nguoiviettudo.toancau@gmail.com

(904) 268- 4919

Ku gọi Cộng Đồng Người Việt Tự Do tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc Hội v Tổng Thống Hoa Kỳ năm 2020.

 

Knh gởi:

-         Qu vị lnh đạo tinh thần cc tổ chức tn gio,

-         Qu vị lnh đạo cc tổ chức cộng đồng,

-         Qu vị lnh đạo cc đon thể, hiệp hội,

-         Qu đồng hương ở Hoa-Kỳ.

 

Knh thưa qu vị,

 

Cuộc bầu cử Tổng Thống v Quốc Hội Hoa-Kỳ trong năm 2020 quan trọng khng những đối với cng dn Hoa-Kỳ m cn ảnh hưởng đến tnh thế chnh trị trn ton thế giới. Kết quả cuộc bầu cử ny sẽ quyết định chnh sch của Hoa-Kỳ trong nhiệm k 4 năm tới. Tnh hnh chnh trị trn thế giới hiện nay đang cần đến sự lnh đạo của  Hoa-Kỳ trong việc đương đầu với những vấn đề cấp bch như việc bnh trướng v mưu đồ b chủ của Trung Cộng, v vấn đề thay đổi kh hậu nguy hại cho nền an sinh ton cầu.

 

Cộng đồng người Mỹ gốc Việt được dịp gp phần vo việc giữ vững nền dn chủ Hoa-Kỳ bằng l phiếu của mnh. Với việc sử dụng đặc quyền đầu phiếu v thi hnh trch nhiệm của người cng dn Hoa-Kỳ, cộng đồng người Mỹ gốc Việt c thể chứng tỏ lng quan tm đến sinh hoạt chnh trị quốc gia v muốn được cc vị dn cử đề bạt những quyền lợi của tập thể.

 

Một số lớn người cng dn Mỹ gốc Việt cn chưa quen hoặc cn thờ ơ trong việc tm hiểu v tham gia bỏ phiếu chọn ứng cử vin vo cc chức vụ dn cử trong chnh quyền. Nhiều người cho rằng l phiếu của mnh khng thể ảnh hưởng được những quyết định của cc vị dn cử. Qu vị lnh đạo cc tổ chức tn gio, cộng đồng, đon thể, hiệp hội người Việt ở Hoa-Kỳ c thể đảm nhiệm vai tr quan trọng trong việc

-         trnh by những vấn đề cần được cc giới lnh đạo giải quyết;

-         giải thch sự cần thiết v những lợi ch của việc đầu phiếu đng đảo, để nguyện vọng của người Mỹ gốc Việt được cc vị dn cử ch đến;

-         cho thấy tầm quan trọng của một l phiếu trong những trường hợp cuộc bầu cử do một thiểu số cử tri quyết định, khi m kết quả chỉ chnh lệch vi ngn phiếu (như trong cuộc bầu cử Tổng Thống năm 2000).

-         khuyến khch cc đồng hương dng sự suy xt của mnh trước khi quyết định chọn ứng cử vin để bỏ phiếu.

 

Với tinh thần phục vụ bất vụ lợi cộng đồng người Việt v khng thin vị đối với cc ứng cử vin v đảng phi trong việc khuyến khch v gip đỡ đồng hương tham gia bỏ phiếu, qu vị lnh đạo cc tổ chức tn gio, cộng đồng, đon thể, hiệp hội người Việt ở Hoa-Kỳ c thể gy được sự phấn khởi của cc cử tri người Mỹ gốc Việt trong cuộc bầu cử sắp tới, hầu gp phần vo việc chọn những người lnh đạo c uy tn trn chnh trường quốc nội v quốc tế.

 

Trn trọng,

 

Ngy 15 thng 2 năm 2020

 

TM Ban Thường Trực

Lin Mạng Người Việt Tự Do Ton Cầu

Nguyễn Quyền Ti

***

 

OUR PRESIDENT


**