báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              


Video Chết Dưới Tay Trung Quốc #1 =>#4 - Sách Hay của Peter W Navarro và Greg Autry

 

 

Diễn Hành Mùng Một Tết Canh Tư (2020) Lớn Nhất Từ Trước Tới Nay

 

 

 

 

 

 

 

 VIỆT NAM CỘNG H̉A

            CHÍNH PHỦ PHÁP ĐỊNH

 
LỜI KÊU GỌI ỦNG HỘ TT TRUMP CỦA LS LÊ TRỌNG QUÁT &  THƯ TỐI QUAN TRỌNG KÍNH GỬI TỔNG THỐNG HOA KỲ  

 

 
POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19


Lịch Sử Quốc Kỳ Quốc Ca Việt Nam

 
Quoc Ca - Quoc Ky - Quoc Hieu VNCH (HD kinetic).wmv

 

***


 

 

THƯ MI

Ban T Chc Tưng Nim Nn Nhân Chết Thm

Trong Cuc Di Tn trên Tnh L 7 Pleiku - Tuy Ḥa

Ngày 17 tháng 3 năm 1975

Kính gi:

Toàn th quư v Quân Dân Cán Chính VNCH thuc

Quân Đoàn II và Quân Khu 2 cùng Thân Hu và Hu Du:

Chúng tôi, mt s Quân Nhân Tiu Khu Pleiku và các Anh Ch Em Hc Sinh Liên Trưng Pleiku, hàng năm đng ra t chc:

L TƯNG NIM NN NHÂN CHT THM TRÊN TNH L 7 NI LIN PLEIKU VÀ TUY H̉A

Năm 2020, theo thông l, L Tưng Nim đưc t chc đúng vào ngày lch s 17 tháng 3 như các năm trưc:

THI GIAN: lúc 10:00am đến 12:00pm - Ngày th 3 (17 tháng 3 năm 2020)

ĐA ĐIM: Ti Tưng Đài Vit M - Freedom Park - Trên đưng All American Way Thành Ph Westminster CA 92683

Trân trng kính mi toàn th quư v QUÂN - DÂN - CÁN - CHÍNH và HU DU thuc QUÂN ĐOÀN II QUÂN KHU 2 may mn vưt thoát sng sót trong cuc di tn thê thm lch s THÁNG TƯ ĐEN QUC HN - Đến tham d đông đ, thp nén hương ḷng tưng nh nhng nn nhân kém may mn b ḿnh dc Tnh L 7.

TRÂN TRNG KÍNH MI

Liên lc:

-Tiu Khu Pleiku Lê Anh Dũng 714-234-1487 - ldung3@gmail.com

-Liên Trưng Pleiku: Bà M Hương 959-331-4232- mh.nguyen@icloud.com

 

@@@