báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              


Luật Sư Nguyễn Quốc Lân : Bài Cậy Đăng Không Trả Tiền Số 6 Những Vi Phạm Nghiêm Trọng Của Nhóm Vận Động Băi Nhiệm Tại Westminste & Video Cuộc họp báo Ls Trần Thái Văn

 

  

 VIỆT NAM CỘNG H̉A

            CHÍNH PHỦ PHÁP ĐỊNH

 
LỜI KÊU GỌI ỦNG HỘ TT TRUMP CỦA LS LÊ TRỌNG QUÁT &  THƯ TỐI QUAN TRỌNG KÍNH GỬI TỔNG THỐNG HOA KỲ  

 

 
POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19


Hoàng Kiều Đang Bị Điều Tra Gian Lận Bầu Cử

***

Xem máy bay kéo banner trên bầu trời San Francisco tuần vừa qua: "PelosiForPrison.com"
 

***

TỶ PHÚ HOÀNG KIỀU BỊ ĐIỀU TRA V̀ GIAN LẬN BẦU CỬ

 

 

TỶ PHÚ HOÀNG KIỀU BỊ ĐIỀU TRA V̀ GIAN LẬN BẦU CỬ

Tỷ Phú Hoàng Kiều Bị Điều Tra V́ Gian Lận Bầu Cử

Văn Pḥng Kiểm Soát Tranh Cử Chính Trị (Fair Political Practices Commission) của Tiểu Bang California đă loan báo trong một văn thư đề ngày 12 tháng 2 năm 2020 là cơ quan này đă tiến hành một cuộc điều tra về những vi phạm luật bầu cử liên quan đến các điều khoản về báo cáo tài chánh, quảng cáo và cảnh báo cử tri theo các điều luật về bầu cử tại California. Số hồ sơ trong cuộc điều tra đó là 2020-00203 - Kiều Hoàng.

Trước đó, chúng tôi cũng đă được thông báo về một cuộc điều tra khác của Pḥng Biện Lư Quận Cam, cũng liên hệ đến các điều khoản liên quan đến thâu thập chữ kư gian lận và trái phép.  Số hồ sơ của cuộc điều tra đó là 111712020. Hai cơ quan này có thể liên hệ với nhau để tiến hành điều tra về các khía cạnh khác nhau liên quan đến luật bầu cử và thâu thập chữ kư băi nhiệm.

Cả hai cuộc điều tra này phù hợp với những cáo buộc của Ban Vận Động Chống Băi Nhiệm trong đó có nêu rơ rằng các thủ thuật thâu thập chữ kư là trái phép và gian lận v́ tuyên bố các lư do khác biệt với mục đích thâu chữ kư, không cho phép cử tri biết rơ về mục đích kư tên trước khi kư vào mẫu chữ kư hay che dấu lấp liếm về mục đích thâu thập chữ kư. Các luật sư của Ban Vận Động đă thâu thập nhiều lời khai hữu thệ (sworn affidavits) của nhân chứng và nạn nhân. Những lời khai này nếu xác nhận đúng sự thật sẽ là vi phạm các điều luật liên hệ. 

***

 

Nguyễn Quốc Lân: Bài Cậy Đăng Không Trả Tiền Số 13 – Sắc Lệnh Hai Điểm của Đảng CSVN: Chống Băi Nhiệm và Nghị Quyết Chống Nghị Quyết 36

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân: Bài Cậy Đăng Không Trả Tiền Số 9 - Hiểm Họa Của Tỷ Phú Hoàng Kiều và Sự Im Lặng Khó Hiểu

Luật Sư Nguyễ Quốc Lân: Bài Cậy Đăng Không Trả Tiền Số 8 -

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân -Bài Cậy Đăng Không Trả Tiền Số 7: ........

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân : Bài Cậy Đăng Không Trả Tiền Số 6: .........