báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              

 


Luật Sư Nguyễn Quốc Lân : Bài Cậy Đăng Không Trả Tiền Số 6 Những Vi Phạm Nghiêm Trọng Của Nhóm Vận Động Băi Nhiệm Tại Westminste & Video Cuộc họp báo Ls Trần Thái Văn

 

 

 

 VIỆT NAM CỘNG H̉A

            CHÍNH PHỦ PHÁP ĐỊNH

 
LỜI KÊU GỌI ỦNG HỘ TT TRUMP CỦA LS LÊ TRỌNG QUÁT &  THƯ TỐI QUAN TRỌNG KÍNH GỬI TỔNG THỐNG HOA KỲ  

 

 
POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19

****

 

TỔ CHỨC LIÊN MINH DÂN CHỦ VIỆT NAM CHÍNH THỐNG KHAI TRỪ KẺ PHẢN BỘI

 

 

                            Bản Tuyên Bố  của Liên Minh Dân Chủ Việt Nam 

Trong thời gian qua, Liên Minh Dân Chủ Việt Nam, hệ phái do cựu Hải Quân Đại tá Nguyễn Văn Thiện lănh đạo, đă có nhiều đóng góp hữu hiệu trong việc tố giác trước công luận trong và ngoài nước các hành vi tay sai bán nước của Cộng sản Việt Nam (CSVN), cũng như vạch trần các hành động của Bắc Kinh xâm lấn lănh thổ, hải đảo và vùng biển của Việt Nam.

Điển h́nh  là cuốn phim chiến lược Đại Họa Mất Nước do Đại Gia Đ́nh Nguyễn Ngọc Huy phát hành với các chiến hữu LMDCVN là thành phần ṇng cốt trong ban thực hiện.

Đồng thời, tư tưởng và đường lối đấu tranh đúng đắn trước Đại Họa Mất Nước cũng đă được các anh em chiến hữu và thân hữu quảng bá sâu rộng tại các hội thảo chính trị cũng như trên các diễn đàn Paltalk.

Những nỗ lực trên đă khiến cho lập trường chính trị v́ quốc gia dân tộc của LMDCVN được sáng tỏ.

Tuy nhiên, gần đây có nguồn dư luận, mà tuyên truyền của cộng sản đă khai thác để rửa mặt cho họ, cho rằng LMDCVN đă thay đổi lập trường tranh đấu đối với Cộng sản Việt Nam, chẳng hạn như:

1)- Để chống sự xâm lăng của Trung Quốc, chúng ta có thể hợp tác với CSVN.

2)- Về phương diện chính trị th́ chúng ta với CSVN là hai chiến tuyến, c̣n trong việc bảo vệ tổ quốc th́ chúng ta và CSVN cùng một mục tiêu, chúng ta phải đứng chung với CSVN để bảo vệ tổ quốc.

3)- Đối thoại với CSVN không điều kiện.

Thực ra, dư luận giao động này gây ra do phát biểu từ một số trong thành phần lănh đạo của LMDCVN thuộc hệ phái do ông Ngô Thanh Hải làm Chủ Tịch UBCHTƯ, ông Nguyễn Tấn Trí là Phó Chủ Tịch, và ông Lê Phát Minh là Cố vấn.  Tất cả các vị đó không c̣n hoạt động trong đoàn thể LMDCVN của chúng tôi.   

V́ vậy, Liên Minh Dân Chủ Việt Nam dưới sự lănh đạo của cựu Hải Quân Đại tá Nguyễn Văn Thiện long trọng minh xác một lần nữa:

Lập trường, mục tiêu tranh đấu cũng như đường lối và sách lược của Liên Minh Dân Chủ Việt Nam trước sau như một, luôn theo đúng con đường mà cố GS Nguyễn Ngọc Huy đă viễn kiến  vạch ra .

Liên Minh Dân Chủ Việt Nam nhận định:

 

-Nhận định 1:  Lịch sử đă chứng minh Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn làm tay sai cho ngoại bang. 

Trước kia là để phục vụ cho sự bành trướng của Đệ Tam Quốc Tế, gây nên cuộc chiến huynh đệ tương tàn ngay trên quê hương Việt Nam thời chiến tranh lạnh. 

Ngày nay ”hèn với giặc, ác với dân”, Cộng sản Việt Nam dâng nộp bờ cơi, hải đảo và biển cả cho Trung Quốc xâm lược, ngơ hầu duy tŕ sự cai trị của Đảng Cộng Sản trên sự thống khổ của đồng bào ruột thịt.

-Nhận định 2:  Ngày trước, tổ quốc của CSVN là Xă Hội Chủ Nghĩa.  Ngày nay, tổ quốc của Cộng sản Việt Nam là Đảng Cộng Sản Trung Quốc xâm lược.

Mục tiêu hàng đầu của Đảng CSVN không phải là bảo vệ tổ quốc, mà là duy tŕ chế độ độc tài độc đảng để tiếp tục vinh thân ph́ gia trên xương máu của nhân dân và tài nguyên của đất nước Việt Nam.

Do đó, Liên Minh Dân Chủ Việt Nam không cùng chung tổ quốc với đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam là những người bán nước cho quan thầy Trung Cộng.

Hợp tác với các thái thú tay sai để chống quan thầy của họ là một hoang tưởng chính trị  không bao giờ thành công mà vô h́nh chung chúng ta chỉ trở thành những con rối của Bắc Kinh và Hà Nội.

Liên Minh Dân Chủ Việt Nam xác quyết rằng muốn thoát khỏi ách ngoại xâm Trung Cộng, dân tộc Việt Nam không những không thể hợp tác với đảng Cộng sản Việt Nam, mà trước hết phải thay thế họ bằng một chánh quyền mới v́ dân v́ nước thật sự.

-Nhận định 3:  Luận điệu của Cộng Sản nước nào cũng như nhau là ”để chống kẻ thù số 1 th́ có thể hợp tác, làm bạn chiến thuật với kẻ thù số 2 để tiêu diệt kẻ thù số 1”. 

Do đó, Liên Minh Dân Chủ Việt Nam xác quyết rằng Đảng Cộng sản Việt Nam và hành động xăm lăng của Trung Cộng đều là ”hai kẻ thù số 1”. 

Toàn dân Việt Nam khắp nơi cần phải đấu tranh chống lại một cách song song.  Liên Minh Dân Chủ Việt Nam dứt khoát không hợp tác hay đứng chung với Cộng sản Việt Nam  với chiêu bài chống hiểm họa Bắc Phương.

-Nhận định 4:  Nước Việt Nam cần một thể chế chính trị dân chủ đa nguyên, đa đảng, thừa nhận đối lập, nhằm đoàn kết toàn dân, và xây dựng chánh quyền trên nền tảng tam quyền phân lập theo đúng tư tưởng dân chủ pháp trị, để mọi công dân có đủ cơ hội thăng tiến tài năng, xây dựng đời sống tự do hạnh phúc, trong một xă hội văn minh, tiến bộ, và phát triển kinh tế bền vững, ổn định cho đất nước. 

Từ đó, sức mạnh của toàn dân mới có thể vận dụng để chống hoạ ngoại xâm phương Bắc.

Bởi các nhận định nêu trên, Liên Minh Dân Chủ Việt Nam long trọng  tuyên bố:

1.- Tiếp tục mở rộng sự liên kết với các đoàn thể đấu tranh trong và ngoài nước để cùng toàn dân đứng lên làm lịch sử trong vận hội đang tới, theo trào lưu dân chủ hóa toàn  cầu, giải thể độc tài đảng trị trên toàn cơi đất nước Việt Nam.

2.- Không chấp nhận đối thoại hay ḥa hợp ḥa giải với cộng sản khi mà đảng Cộng sản vẫn đàn áp nhân dân, trù dập những tiếng nói đối lập ở trong nước, và cam tâm làm nô lệ cho Tàu.

3.-Cùng toàn dân đấu tranh cho sự Sinh Tồn của Dân Tộc bằng các quyền Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền và toàn vẹn bờ cơi, chống lại đảng Cộng Sản độc tài toàn trị, đàn áp nhân dân  và bán nước, hèn với giặc ác với dân.

4.- Cùng toàn dân đấu tranh chống tham nhũng, cướp đất, hiếp đáp nhân dân, xây dựng công bằng xă hội và nhân quyền, trên nền tảng dân chủ pháp trị.

5.- Thực hiện các lư tưởng cho sự  Sinh Tồn của Dân Tộc mà cố GS Nguyễn Ngọc Huy đă đề ra cho Liên Minh Dân Chủ Việt Nam: Dân Bản, Độc Lập, Tự Do, Ḥa B́nh, Trung Lập, không nô lệ bất cứ ngoại bang nào.

Làm tại Hoa Kỳ, ngày 16 tháng 05 năm 2013

Chủ Tịch UBCHTƯ/LMDCVN

Cựu HQ Đại Tá Nguyễn Văn Thiện  

Tổ Chức Liên Minh Dân Chủ Việt Nam "Chính Thống" khai trừ 4 tên Việt gian đột lốt Quốc gia nhưng lại "bưng bô" cho cộng sản, đi tuyên truyền cho Nghị quyết 36 "ḥa hợp ḥa giải" của Việt cộng, phản bội cộng đồng tỵ nạn cộng sản hải ngoại. Bọn này là:

 

 

 Từ trái:

Nguyễn Quốc Nam (Pháp) Lê Phát Minh (Houston, Texas) Ngô Thanh Hải (Canada) Nguyễn Tấn Trí (Houston, Texas)