bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              


Luật Sư Nguyễn Quốc Ln : Bi Cậy Đăng Khng Trả Tiền Số 6 Những Vi Phạm Nghim Trọng Của Nhm Vận Động Bi Nhiệm Tại Westminste & Video Cuộc họp bo Ls Trần Thi Văn

"

 

  

 VIỆT NAM CỘNG HA

            CHNH PHỦ PHP ĐỊNH

 
LỜI KU GỌI ỦNG HỘ TT TRUMP CỦA LS L TRỌNG QUT &  THƯ TỐI QUAN TRỌNG KNH GỬI TỔNG THỐNG HOA KỲ  

 

 
POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19

 

***

Thư vận động k tn Thỉnh Nguyện Thư 15/3/2020

(Xin vui lng phổ biến rộng ri)

Knh gửi:

- Qu vị lnh đạo Cộng đồng Việt Nam trn ton thế giới,
- Qu vị lnh đạo cc Hội đon Quốc gia Việt Nam trn ton thế giới,
- Qu ồng hương quốc nội v hải ngoại.

Knh thưa qu vị,

Hiệp Định Ha Bnh Paris 1973 (HP) nhằm mang lại ha bnh v bầu cử dn chủ cho miền Nam VN đ bị bị Việt cộng ch đạp v cưỡng chiếm miền Nam bất hợp php ngy 30/4/1975.

Ngy nay với sự hỗ trợ của Việt cộng, Trung cộng đang xm chiếm, chiếm đng biển đảo của Việt Nam, vi phạm trầm trọng chủ quyền v lnh thổ của đất nước ta. May mắn thay, bn cạnh Hiệp định Paris 1973 cn c hai văn bản quốc tế khc hỗ trợ chng ta:

1- ịnh ước Quốc tế ngy 3/2/1973 k kết bởi 4 thnh phần của HP v 8 nước trọng ti, trong đ c Trung Cộng, cam kết sẽ ti họp hội nghị quốc tế về Hiệp định Paris trường hợp HP bị vi phạm. Cc nước trọng ti cam kết tn trọng lnh thổ, chủ quyền v sự độc lập của đất nước Việt Nam.

2- ạo luật Public Law 93-559 của Hoa Kỳ được ban hnh ngy 30/12/1974. Chương 34, điều 4 Lập php Hoa Kỳ yu cầu Hnh php HK ti họp hội nghị quốc tế về hiệp định Paris.

Căn cứ vo cc thuận lợi php l kể trn, chng ti đang trnh 1 Thỉnh Nguyện Thư (TNT) ln ln Ta Bạch Ốc yu cầu ku gọi ti họp Hội nghị quốc tế về HP để đề xuất một giải php ha bnh hợp l cho đất nước Việt Nam chng ta, trong đ sẽ c phần phần thi hnh bầu cử tự do dn chủ cho đất nước Việt Nam v tn trọng chủ quyền Việt Nam.

Chng ti knh xin tất cả qu vị vo k tn v phổ biến cho mỗi con dn nước Việt trn khắp thế giới vo k tn vo k TNT để thc giục Hnh Php Hoa Kỳ gip đỡ chng ta trong việc ny.

Knh xin qu vị vo link sau đy để được hướng dẫn cch k tn v bấm vo link để nối vo TNT trong Ta Bạch Ốc:

https://hiepdinhparis.com/

Chn thnh cảm ơn tất cả qu vị,

Ngy 15/3/2020,
Ủy ban vận động ti họp Hội nghị Quốc tế về Hiệp định Paris:

- Lm Bi Phong,
- Gs Nguyễn Chnh Kết,
- Lisa Nguyễn,
- Ls Lm Chấn Thọ.

Chn bước k tn TNT: