báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              


Luật Sư Nguyễn Quốc Lân : Bài Cậy Đăng Không Trả Tiền Số 6 Những Vi Phạm Nghiêm Trọng Của Nhóm Vận Động Băi Nhiệm Tại Westminste & Video Cuộc họp báo Ls Trần Thái Văn


Nhóm "ăn theo" băi nhiệm bị tố chơi dơ phá bảng bầu cử, cảnh sát Westminster sẽ điều tra

 

  

 VIỆT NAM CỘNG H̉A

            CHÍNH PHỦ PHÁP ĐỊNH

 
LỜI KÊU GỌI ỦNG HỘ TT TRUMP CỦA LS LÊ TRỌNG QUÁT &  THƯ TỐI QUAN TRỌNG KÍNH GỬI TỔNG THỐNG HOA KỲ  

 

 
POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19

 ***

LIÊN MINH DÂN CHỦ VIỆT NAM THUẦN TÚY

4406 Cavalcade Ct. Burtonsville , MD 20866

Tel (410) 917-1587  taily327@yahoo.com

 

BẢNG LÊN TIẾNG

V/V CHỐNG BĂI NHIỆM BA VỊ DÂN CỬ Ở WE STMINSTER , CA.

 

Tham chiếu buổi họp của Tổ chức ngày 21 Tháng 3, 2020 tại HTĐ.

Đồng nhận định:

1.   Trong thời gian 14 năm làm việc, ba vị: Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ và Nghị viên Nguyễn Mạnh Chí đă xây dựng Th/Ph Westminster,  là một thành tŕ chống Cộng kiên cố, xứng đáng là Thủ đô tinh thần của người Việt tỵ nạn CS ở Hoa Kỳ và hải ngoại, 

2.   Thị trưởng Tạ Đức Trí trước đây là Chủ tịch Cộng Đồng. Ông đắc cử Nghị viên Thành Phố Westminster năm 2006. Với chức vụ Nghị viên và Thị Trưởng Th/Ph Westminster trong 14 năm qua, Ông Tạ Đức Trí cùng hai đồng viện đă tranh đấu và ǵn giữ Thành Phố Westminster luôn là thành phố đi đầu với những Nghị quyết chống Cộng:  Nghị quyết vinh danh cờ vàng. Nghị quyết cấm cửa các phái đoàn VC. Nghị quyết phản đối sự trưng bày lá cờ máu khắp nơi trong Th/Ph Westminter năm 2004.

       Năm 2016, trước sự kiện có nhiều nhà hàng mời Ca Nô Đàm Vĩnh Hưng tŕnh diễn, bị đồng hương biểu t́nh phản đối mạnh mẽ, Thị Trưởng Tạ Đức Trí  đưa ra Luật mới,  buộc những cơ sở thương mại tư nhân phải báo trước với thành phố sự hiện diện của các nhân vật có thành tích gây xáo trộn cộng đồng hoặc chịu trách nhiệm về các chi phí cho Cảnh Sát.

     Vào 11 Tháng 9, 2019.  TH/Ph ra Nghị Quyết chống lại Nghị Quyết 36 của CSVN. (Nghị quyết 36 của CSVN được ra đời năm 2014 với mục đích đánh phá Tập Thể Người Việt ở hải ngoại). Nghị Quyết này đă bị báo Nhân Dân của VC tuyên bố : 1) Ủng hộ cuộc băi nhiệm 3 dân cử Quốc Gia. 2) Đ̣i hủy bỏ ngay NGHỊ QUYẾT CHỐNG NQ 36. 

     Trong 45 năm vừa qua, Westminster là Thành Phố có nhiều biểu tượng chống Cộng: Tượng Đài Chiến sĩ Việt Mỹ. Tượng Đài Thuyền Nhân, Tượng Đài và Tên Đường Sàig̣n và Đức Trần Hưng Đạo.Tượng Đài tưởng niệm các vị Tướng lănh VNCH đă tuẫn tiết Ngày 30 /4/1975.Trung tâm Sử Việt VNCH. Gần đây là Tượng Đài tưởng niệm 74 chiến sĩ VNCH đă hy sinh ở Hoàng Sa, chống lại sự xâm lược của Trung Cộng  trong Trận Hải Chiến Hoàng Sa, 1971.

3.    Cư dân Westminster rất cần những người thuộc thế trẻ, có tinh thần Quốc  Gia, can đảm dấn thân phục vụ, giữ ǵn truyền thống văn hóa dân tộc và nhất  là giữ vững “Lằn Ranh Quốc Cộng” , không cho những người có khuynh hướng thân Cộng xâm nhập.

Nay quyết định:

1.   LMDCVNTT ủng hộ CHỐNG BĂI NHIỆM ba vị dân cử ở Westminster ( bỏ phiếu từ 28/3, đến 7/4).

2.   Kêu gọi đồng hương ở Westminster, đông đảo đi bỏ phiếu Chống Băi Nhiệm. Đồng hương ngoài Westminster,  ở Hoa Kỳ và hải ngoại đoàn kết, mạnh dạn lên tiếng ủng hộ  Chống Băi Nhiệm để củng cố sức mạnh của Người Việt QG ở hải ngoại.

3.   Cuộc bỏ phiếu ngày 7 Tháng 4, có tầm mức chiến lược  vô cùng quan trọng. Chúng ta phải  quyết tâm tham gia, tranh đấu, như quân dân Miền Nam đă tử thủ An Lộc, 45 năm trước đây. Bao nhiêu chiến Sĩ VNCH đă anh dũng hy sinh ở Anh Lộc?  V́ nếu An Lộc bị thất thủ, sẽ mất Thủ đô Saigon, và Miền Nam sẽ rơi vào tay CSBV.

Liên Minh Dân Chủ Việt Nam Thuần Túy quyết noi gương tranh đấu của Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy, Nhà Lănh đạo của Liên Minh Dân Chủ Việt Nam, quyết băo vệ Westminster, thành tŕ chống Cộng  kiên cố  của người Việt QG ở Hoa Kỳ và  hải ngoại.

Làm tại Hoa Thịnh Đốn, ngày 23 Tháng 3, 2020.

 

Lư Hiền Tài (Cựu Dân Biểu VNCH)

Chủ Tịch Liên Minh Dân Chủ VN Thuần Túy

Cựu Đồng Chủ tịch  HTĐ, MD&VA. Tel: ( 410) 917-1587

Bà Nancy Nguyễn (Phó CT LMDCVNTT)

Ông Nguyễn Kim Tước, (Trưởng UB Cố Vấn LMDCVNTT)

Ông Huỳnh Ngoc T́nh (Trưởng UB Giám Sát)

Bà Lê Minh Hà (Tổng Thư Kư)

Ông Nguyễn Nhật Nam (Chủ tịch LMDCVNTT Virginia)

Ông Ngô Bá Trịnh (Chủ tịch LMDCVNTT North Carolina)

 

 

***


Phan Nhật Nam: Thư gởi đồng hương của Nhà văn Phan Nhật Nam -


Phan Nhật Nam Tổng công kích Tổng nổi dậy Canh Tư Little Saigo