báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              


Luật Sư Nguyễn Quốc Lân : Bài Cậy Đăng Không Trả Tiền Số 6 Những Vi Phạm Nghiêm Trọng Của Nhóm Vận Động Băi Nhiệm Tại Westminste & Video Cuộc họp báo Ls Trần Thái Văn

 

 

  

 VIỆT NAM CỘNG H̉A

            CHÍNH PHỦ PHÁP ĐỊNH

 
LỜI KÊU GỌI ỦNG HỘ TT TRUMP CỦA LS LÊ TRỌNG QUÁT &  THƯ TỐI QUAN TRỌNG KÍNH GỬI TỔNG THỐNG HOA KỲ  

 

 
POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19

***

Tổ Chức Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hoà Hải Ngoại
(REPUBLIC OF VIETNAM NEXT GENERATION)
Lên Tiếng Ủng hộ Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ và Nghị viên Nguyễn Mạnh Chí


Xét rằng trong thời gian 14 năm làm việc, ba vị: Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ và Nghị viên Nguyễn Mạnh Chí đă xây dựng Thành phố Westminster trở thành một thành tŕ chống Cộng kiên cố, xứng đáng là Thủ đô tinh thần của người Việt tỵ nạn CS ở Hoa Kỳ và hải ngoại.

Xét rằng Thị Trưởng Tạ Đức Trí, một hậu duệ Việt Nam Cộng Hoà đă cùng sánh vai với Tổ Chức Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hoà Hải Ngoại liên tục vinh danh và tranh đấu cho Lư Tưởng Việt Nam Cộng Hoà được tiếp tục duy tŕ cho thế hệ mai sau.

Xét rằng qua những năm tháng trao đổi và làm việc phục vụ cộng đồng, chúng tôi trong t́nh huynh đệ, với nguyện vọng cùng nhau dấn thân để bảo tồn quyền tự do và dân chủ của dân tộc và đồng bào trong và ngoài nước, hoàn toàn ủng hộ và tôn trọng trách nhiệm trọng đại, do dân bầu, của Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ và Nghị viên Nguyễn Mạnh Chí.

Hôm nay Tổ Chức Hậu Duệ VNCH Cộng Hoà Hải Ngoại chính thức tuyên cáo:
1. Tổ chức Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hoà Hải Ngoại phản đối mưu đồ băi nhiệm Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ và Nghị viên Nguyễn Mạnh Chí.
2. Chúng ta phải quyết tâm tham gia, tranh đấu, để bảo toàn quyền dân chủ, tự do và công bằng tại thủ đô tinh thần của Người Việt Tị Nạn Cộng sản tại hải ngoại.
3. Chúng tôi chân thành kêu gọi đồng hương ở Westminster, đông đảo đi bỏ phiếu Chống Băi Nhiệm. Đồng hương ngoài Westminster, ở Hoa Kỳ và hải ngoại cần đoàn kết, mạnh dạn lên tiếng ủng hộ Chống Băi Nhiệm để củng cố sức mạnh của Người Việt Quốc Gia ở hải ngoại.
Chân thành cảm tạ quư đồng hương đă quan tâm đến nền dân chủ, tinh thần đoàn kết và yêu chuộng tự do của Người Việt Quốc Gia.

Trân Trọng,
BCH Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hoà Hải Ngoại Hoa Kỳ, Tháng Ba, Năm 2020

 


 


 

***
 


Phan Nhật Nam: Thư gởi đồng hương của Nhà văn Phan Nhật Nam -

 
Phan Nhật Nam Tổng công kích Tổng nổi dậy Canh Tư Little Saigon