bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              


Luật Sư Nguyễn Quốc Ln : Bi Cậy Đăng Khng Trả Tiền Số 6 Những Vi Phạm Nghim Trọng Của Nhm Vận Động Bi Nhiệm Tại Westminste & Video Cuộc họp bo Ls Trần Thi Văn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

  

 VIỆT NAM CỘNG HA

            CHNH PHỦ PHP ĐỊNH

 
LỜI KU GỌI ỦNG HỘ TT TRUMP CỦA LS L TRỌNG QUT &  THƯ TỐI QUAN TRỌNG KNH GỬI TỔNG THỐNG HOA KỲ  

 

 
POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19

 
Phan Nhật Nam: Thư gởi đồng hương của Nh văn Phan Nhật Nam - .... ....

Phan Nhật Nam Tổng cng kch Tổng nổi dậy Canh T Little Saigon/youtube

***

THNG ĐIỆP SU SẮC CỦA BILL GATES VỀ VI-RT CORONA

 

Thng điệp su sắc của Bill Gates về vi-rt Corona  Quan điểm của Bill Gate về vi-rt Corona / Covid-19 thực sự dạy chng ta điều g:

Ti l một người tin tưởng mạnh mẽ rằng c một mục đch tm linh đằng sau mọi thứ xảy ra, cho d đ l những g chng ta cho l tốt hay xấu. Khi ti suy ngẫm về điều ny, ti muốn chia sẻ với bạn những g ti cảm thấy virus Corona / Covid-19 thực sự đang lm với chng ti:

N nhắc nhở chng ta rằng, tất cả chng ta đều bnh đẳng, bất kể văn ha, tn gio, nghề nghiệp, tnh hnh ti chnh của chng ta ra sao, hay chng ta nổi tiếng như thế no. Bệnh ny đối xử với tất cả chng ta giống như nhau. Nếu bạn khng tin ti, chỉ cần hỏi Tom Hanks.

N đang nhắc nhở chng ta rằng tất cả chng ta đều kết nối v một ci g đ ảnh hưởng đến một người, th c ảnh hưởng đến người khc. N nhắc nhở chng ta rằng cc đường bin giới sai m chng ta đ đưa ra chả c gi trị g đối với loại vi-rt ny. N khng cần hộ chiếu. N đang nhắc nhở chng ta, bằng cch p bức chng ta trong một thời gian ngắn, về những người trong thế giới ny m cả cuộc đời dnh cho sự p bức.

N nhắc nhở chng ta về sức khỏe của chng ta qu gi như thế no v chng ta đ di chuyển như thế no để bỏ b n thng qua việc ăn thực phẩm chế biến v nước uống bị nhiễm đủ mọi loại ha chất. Nếu chng ta khng chăm sc sức khỏe, tất nhin chng ta sẽ bị bệnh.

Đ l nhắc nhở chng ta về sự ngắn ngủi của cuộc sống v về những g quan trọng nhất đối với chng ta như l việc gip đỡ lẫn nhau, đặc biệt l những người gi hoặc bệnh tật. Mục đch của chng ti l khng phải l việc thu mua nhữcuộn giấy vệ sinh.

N nhắc nhở chng ta về x hội vật chất của chng ta đ trở nn như thế no v khi gặp kh khăn, chng ta nhớ rằng đ l những thứ thiết yếu v gi trị m chng ta cần (thực phẩm, nước, thuốc) tri ngược với những thứ xa xỉ m đi khi chng ta khng cần thiết mang lại.

N đang nhắc nhở chng ta về cuộc sống gia đnh v gia đnh quan trọng như thế no v chng ta đ bỏ b điều ny đến mức no. N buộc chng ta trở lại nh của chng ta để c thể xy dựng lại v củng cố đơn vị gia đnh của chng ta.

N nhắc nhở chng ta rằng cng việc thực sự của chng ta khng phải l cng việc của chng ta lm, khng phải những g chng ti được tạo ra để lm. Cng việc thực sự của chng ta l chăm sc lẫn nhau, bảo vệ lẫn nhau v mang lại lợi ch cho nhau.

Đ l nhắc nhở chng tă kiểm sot bản ng của mnh. N đang nhắc nhở chng ta rằng cho d chng ta nghĩ chng ta vĩ đại đến mức no, hay chng ta nghĩ chng ta tuyệt vời đến thế no, th vẫn c một loại virus c thể khiến thế giới của chng ta đứng yn.

N đang nhắc nhở chng ta rằng sức mạnh của sự tự do nằm trong tay chng ta. Chng ta c thể chọn hợp tc v gip đỡ lẫn nhau, chia sẻ, cho đi, gip đỡ v hỗ trợ lẫn nhau hoặc chng ta c thể chọn ch kỷ, tch trữ, chỉ chăm sc duy chỉ cho bản thn. Thật vậy, đ l những kh khăn lm nổi bật mu sắc thực sự của chng ta hiện nay.

N đang nhắc nhở chng ta rằng chng ta c thể kin nhẫn, hoặc chng ta c thể hoảng loạn. Chng ta c thể hiểu rằng loại tnh huống ny đ xảy ra nhiều lần trước đy trong lịch sử v sẽ qua, hoặc chng ta c thể hoảng loạn v xem n l sự kết thc của thế giới v, do đ, chọn lựa thi độ tiu cực chỉ gy hại cho bản thn nhiều hơn l c lợi.

N đang nhắc nhở chng ta rằng đy c thể l một kết thc hoặc một khởi đầu mới. Đy c thể l thời gian suy ngẫm v hiểu biết, khi chng ta học hỏi từ những sai lầm của mnh, hoặc n c thể l khởi đầu của một chu kỳ sẽ tiếp tục cho đến khi cuối cng chng ta học được bi học m chng ta dự định.

N đang nhắc nhở chng ta rằng Tri đất ny bị bệnh. N nhắc nhở chng ta rằng chng ta cần xem xt tốc độ ph rừng cũng khẩn cấp như chng ta nhn vo tốc độ m cc cuộn giấy vệ sinh đang biến mất khỏi gi kệ. Chng ti bị bệnh v nh của chng ti bị bệnh.

N đang nhắc nhở chng ta rằng sau mỗi kh khăn, lun c sự dễ dng. Cuộc sống l theo chu kỳ, v đy chỉ l một giai đoạn trong chu kỳ tuyệt vời ny. Chng ta khng cần phải hoảng sợ; điều ny cũng sẽ qua.

Trong khi nhiều người coi virus Corona / Covid-19 l một thảm họa lớn, ti thch xem n như l một sửa chữa tuyệt vời. N được gửi để nhắc nhở chng ta về những bi học quan trọng m chng ta dường như đ qun v chng ta c học được chng hay khng.

Nguyn văn: 

Bill Gates views on the CVirus.

What is the Corona/ Covid-19 Virus Really Teaching us?

Im a strong believer that there is a spiritual purpose behind everything that happens, whether that is what we perceive as being good or being bad.

As I meditate upon this, I want to share with you what I feel the Corona/ Covid-19 virus is really doing to us:

It is reminding us that we are all equal, regardless of our culture, religion, occupation, financial situation or how famous we are.. This disease treats us all equally, perhaps we should to. If you dont believe me, just ask Tom Hanks.

It is reminding us that we are all connected and something that affects one person has an effect on another. It is reminding us that the false borders that we have put up have little value as this virus does not need a passport. It is reminding us, by oppressing us for a short time, of those in this world whose whole life is spent in oppression.

It is reminding us of how precious our health is and how we have moved to neglect it through eating nutrient poor manufactured food and drinking water that is contaminated with chemicals upon chemicals. If we dont look after our health, we will, of course, get sick.

It is reminding us of the shortness of life and of what is most important for us to do, which is to help each other, especially those who are old or sick. Our purpose is not to buy toilet roll.

It is reminding us of how materialistic our society has become and how, when in times of difficulty, we remember that its the essentials that we need (food, water, medicine) as opposed to the luxuries that we sometimes unnecessarily give value to.

It is reminding us of how important our family and home life is and how much we have neglected this. It is forcing us back into our houses so we can rebuild them into our home and to strengthen our family unit.

It is reminding us that our true work is not our job, that is what we do, not what we were created to do. Our true work is to look after each other, to protect each other and to be of benefit to one another.

It is reminding us to keep our egos in check. It is reminding us that no matter how great we think we are or how great others think we are, a virus can bring our world to a standstill.

It is reminding us that the power of freewill is in our hands. We can choose to cooperate and help each other, to share, to give, to help and to support each other or we can choose to be selfish, to hoard, to look after only our self. Indeed, it is difficulties that bring out our true colors.

It is reminding us that we can be patient, or we can panic. We can either understand that this type of situation has happened many times before in history and will pass, or we can panic and see it as the end of the world and, consequently, cause ourselves more harm than good.

It is reminding us that this can either be an end or a new beginning. This can be a time of reflection and understanding, where we learn from our mistakes, or it can be the start of a cycle which will continue until we finally learn the lesson we are meant to.

It is reminding us that this Earth is sick. It is reminding us that we need to look at the rate of deforestation just as urgently as we look at the speed at which toilet rolls are disappearing off of shelves. We are sick because our home is sick.

It is reminding us that after every difficulty, there is always ease. Life is cyclical, and this is just a phase in this great cycle. We do not need to panic; this too shall pass.

Whereas many see the Corona/ Covid-19 virus as a great disaster, I prefer to see it as a great corrector. It is sent to remind us of the important lessons that we seem to have forgotten and it is up to us if we will learn them or not.

Source: wantchangeformyworld