báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              


Luật Sư Nguyễn Quốc Lân : Bài Cậy Đăng Không Trả Tiền Số 6 Những Vi Phạm Nghiêm Trọng Của Nhóm Vận Động Băi Nhiệm Tại Westminste & Video Cuộc họp báo Ls Trần Thái Văn

 

 

  

 VIỆT NAM CỘNG H̉A

            CHÍNH PHỦ PHÁP ĐỊNH

 
LỜI KÊU GỌI ỦNG HỘ TT TRUMP CỦA LS LÊ TRỌNG QUÁT &  THƯ TỐI QUAN TRỌNG KÍNH GỬI TỔNG THỐNG HOA KỲ  

 

 
POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19

***

HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM TẠI HOA KỲ
VIETNAMESE INTERFAITH COUNCIL IN THE U.S.A.
2114 W. McFadden Ave, Santa Ana, CA. 92704

 

BẢN LÊN TIẾNG

Kính thưa quư đồng hương, biến cố ngày 30/04/1975 đă khiến hàng triệu người Việt phải bỏ nước ra đi, dù di tản, vượt biên hay qua diện HO đều mang cùng một mục đích là đi t́m Tự do. Dù sống lưu vong nơi hải ngoại nhưng họ vẫn không quên bổn phận tranh đấu chống độc tài cộng sản và mong muốn Việt Nam sớm được tự do dân chủ.

Biến cố Trần Trường vào năm 2013 với 56 ngày đêm biểu t́nh phản đối của hàng chục ngàn đồng hương tham dự, đưa đến kết quả là Trần Trường phải gỡ ảnh của Hồ Chí Minh xuống, đây là h́nh ảnh cụ thể nhất cho sự đoàn kết trong cộng đồng tỵ nạn.

Dần dần cộng đồng người Mỹ gốc Việt càng đông và với sức mạnh lá phiếu họ đă có mặt trong các cơ quan công quyền như tại quốc hội và các thành phố khắp nước Hoa Kỳ.

Riêng tại miền Nam California, thành phố Wesminster trở thành Little SàiG̣n, thủ đô của người Việt tỵ nạn tại hải ngoại, với khu phố Bolsa ngày càngphát triển, các biểu tượng cho tự do dân chủ dần dần xuất hiện như lá cờ vàng Việt Nam Cộng Ḥa, tượng đài Việt Mỹ, những bức tượng của các vị anh hung dân tộc Việt Nam tượng đài thuyền nhân v v... Tất cả đều như nhắc nhở cho mọi người tỵ nạn không quên lư tưởng ban đầu khi bỏ nước ra đi “t́m tự do và tiếp tục tranh đấu cho Việt Nam sớm thoát khỏi chế độ độc tài cộng sản”. Từ thị xă Westminster, và dần dần các thành phố trên khắp Hoa Kỳ có những nghị quyết công nhận lá cờ vàng là biểu tượng cho tự do dân chủ, nhờ công sức của tất cả các vị dân cử gốc Việt từ địa phương, tiểu bang, cho đến quốc hội liên bang Hoa Kỳ.

Kính thưa quư đồng hương, Wesminster, thủ đô của người Việt tỵ nạn tại hải ngoại là nơi xuất phát hầu hết những cuộc vận động với chính phủ Hoa Kỳ, các tổ chức nhân quyền và những cuộc biểu t́nh nhằm yểm trợ cho các nhà tranh đấu cho tự do tôn giáo, cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam. Hành động cụ thể nhất là những nghị quyết làm cho cộng sản Việt Nam gặp nhiều trở ngại khi thi hành nghị quyết 36 của họ, cho nên cộng sản Việt Nam đă thực hiện nhiều phương cách, mọi phương tiện để phá vỡ sự đoàn kết của người tỵ nạn tại hảingoại bằng mọi giá, như hăm dọa, mua chuộc, cố gắng xâm nhập vào các đoàn thể, để gây xáo trộn và phân hóa làm cho cộng đồng người Việt tỵ nạn yếu đi. Khi sinh hoạt trong cộng đồng không ai có thể tránh khỏi một vài điều mà một số người không đồng thuận và quan trọng hơn hết là nên lắng nghe những điều góp ư xây dựng để tương lai có những quyết định chính xác hơn. Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ là một tổ chức vô vị lợi, về phương diện chính trị theo luật lệ của Hoa Kỳ không được công khai lên tiếng “ủng hộ” hay “không ủng hộ” bất cứ một cá nhân hay đảng phái nào; nhưng trong cuộc bầu cử recall tại thành phố Westminster lần này, chúng tôi xin kêu gọi đồng hương tại City Wesminster hăy tích cực cố gắng đi bầu thật đông để thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng suốt và suy nghĩ kỹ càng trong việc bầu recall này trong mục đích bảo vệ chính nghĩa quốc gia, bảo vệ những thành quả quư báu tại thủ đô

Người Việt tỵ nạn cộng sản và tích cực khích lệ những người có khả năng, có tinh thần yêu nước, có tinh thần muốn chung tay góp phần xây dựng cho sự hưng thịnh của cộng đồng.

Xin cầu nguyện các đấng thiêng liêng hộ tŕ cho cộng đồng người Việt tỵ nạn biết đoàn kết thương yêu nhau trong tinh thần Đồng bào và nguyện cầu cho thế giới được b́nh an vượt qua cơn đại dịch Coronavirus này.

Trân trọng kính chào,

Little Saigon ngày 26 tháng 3 năm 2020

Phật giáo : Ḥa Thượng Thích Chơn Thành, Ḥa Thượng Thích Minh Nguyện, Ḥa Thượng Thích Minh Tuyên.

Công Giáo : Linh mục Trần Công Nghị, Linh mục Phạm ngọc Hùng,

Linh Mục Mai Khải Hoàn.

Cao Đài : Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng, Hiền Tài dự phong Ngô Thiện Đức

Tin Lành: Mục sư Lê Minh, Mục sư David Đoàn, Mục sư Nguyễn Minh Quang.

Chính Thống Giáo: Giáo sĩ Mai Biên

Phật Giáo Ḥa Hảo: Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, Ông Trang Văn Mến.


 

***
 


Phan Nhật Nam: Thư gởi đồng hương của Nhà văn Phan Nhật Nam -

 
Phan Nhật Nam Tổng công kích Tổng nổi dậy Canh Tư Little Saigon