bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              


Luật Sư Nguyễn Quốc Ln : Bi Cậy Đăng Khng Trả Tiền Số 6 Những Vi Phạm Nghim Trọng Của Nhm Vận Động Bi Nhiệm Tại Westminste & Video Cuộc họp bo Ls Trần Thi Văn

 

 

  

 VIỆT NAM CỘNG HA

            CHNH PHỦ PHP ĐỊNH

 
LỜI KU GỌI ỦNG HỘ TT TRUMP CỦA LS L TRỌNG QUT &  THƯ TỐI QUAN TRỌNG KNH GỬI TỔNG THỐNG HOA KỲ  

 

 
POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19

***

 

 ***

Trc Lm Yn Tử:
 

Support: https://secure.anedot.com/tri-ta-for-mayor/donate 
 

Bản Ln Tiếng Ủng Hộ NO RECALL của Đon Thanh Nin Hậu Duệ Tổng Hội CTNCT/VNHN

BẢN LN TIẾNG của HỘI ĐỒNG LIN TN VIỆT NAM TẠI HOA KỲ -VIETNAMESE INTERFAITH COUNCIL IN THE U.S.A. 2114 W. McFadden Ave, Santa Ana, CA. 92704 V/V BI NHIỆM CC NGHỊ VIN tại Thnh Phố Westminster, California

Tuyến Mai: Phỏng vấn ba Cựu Chủ Tịch Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn, MD&VA (1) Đinh Hng Cường, (2) L Văn Phước (3) Đỗ Hồng Anh về việc BI NHIỆM Ba Nghị Vin Thnh Phố Westminster, California

Tn Nữ Hong Hoa: AI CHỦ MƯU TRONG VIỆC BI NHIỆM Ở WESTMINSTER CALIFORNIA? -Tập Thể Người Việt Tỵ Nạn CS tại hải ngoại cương quyết đập tan mọi m mưu thn tnh thnh tr của người Việt tỵ nạn CS tại Hải ngoại

Tổ Chức Hậu Duệ Việt Nam Cộng Ho Hải Ngoại /Ln Tiếng Chống Bi Nhiệm: Thị Trưởng Tạ Đức Tr, Ph Thị Trưởng Kimberly Hồ v Nghị vin Nguyễn Mạnh Ch

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Lin Bang Hoa Kỳ:  Ln Tiếng Chống Bi Nhiệm Cc Nghị Vin Thnh Phố Westminster, California

Hội Đồng Đon Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam/Thng co Ku gọi Cộng Đồng Việt Nam Westmonster Chống Bi Nhiệm

Lin Minh Dn Chủ Việt Nam Thuần Ty /-Bản Ln Tiếng V/V Chống Bi Nhiệm Ba Vị Dn Cử Ở Westminster, CA

Lin Minh Dn Chủ Việt Nam Thuần Ty /-Bản Ln Tiếng V/V Chống Bi Nhiệm Ba Vị Dn Cử Ở Westminster, CA

Tn Nữ Hong Hoa: ỦNG HỘ CHỐNG BI NHIỆM (NO RECALL)- Trong mấy thng qua thnh phố Westminster bị rối loạn v nghị vin Ti Đỗ lin tục nu ln nhiều vấn đề .

Tn Nữ Hong Hoa: TẢN MẠN CHUYỆN CỘNG ĐỒNG -Nếu người dn ở Cali khng cương quyết giữ vững tinh thần đồng đội, bảo vệ l tưởng quốc gia khng chng th chầy thnh tr chống Cộng của hải ngoại sẽ tan vo hư khng qua hai chữ BI NHIỆM.

Tuyết Mai/THƯ MỜI CHỐNG BI NHIỆM BA VỊ DN CỬ Ở WESMINSTER

Thng co bo ch của Ủy Ban Vận Động chống Bi Nhiệm:Cập Nhật Cuộc Vận Động Chống Bi Nhiệm tại Westminster

Tổng Hội  Cựu T Nhn Chnh Trị Việt Nam: Bản Ln Tiếng Chống Bi Nhiệm 3 Nghị Vin Thnh Phố Westminster, California

Khu  Hội Cựu T Nhn Chnh Trị VN Nam California/BẢN LN TIẾNG Ch́ng bãi nhịm tại thành ph́ Westminster, Orange County

Đặng Bảo:TM THƯ Knh gửi qu Đồng Hương v Cử Tri gốc Việt thnh phố Westminster -"CHỐNG BI NHIỆM - TOGETHER-NO-RECALL".

 


 


Phan Nhật Nam: Thư gởi đồng hương của Nh văn Phan Nhật Nam -


Phan Nhật Nam Tổng cng kch Tổng nổi dậy Canh T Little Saigo