bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              

Hội Đồng Lin Kết Đấu Tranh Dn Chủ Nhn Quyền Cho Việt Nam
Bản Ln Tiếng Ủng Hộ NO RECALL 

 

 


Luật Sư Nguyễn Quốc Ln : Bi Cậy Đăng Khng Trả Tiền Số 6 Những Vi Phạm Nghim Trọng Của Nhm Vận Động Bi Nhiệm Tại Westminste & Video Cuộc họp bo Ls Trần Thi Văn

 

 

  

 VIỆT NAM CỘNG HA

            CHNH PHỦ PHP ĐỊNH

 
LỜI KU GỌI ỦNG HỘ TT TRUMP CỦA LS L TRỌNG QUT &  THƯ TỐI QUAN TRỌNG KNH GỬI TỔNG THỐNG HOA KỲ  

 

 
POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19


Đất Nước Mnh Ngộ Qa Phải Khng Anh?

***

Hội Đồng Lin Kết Đấu Tranh Dn Chủ Nhn Quyền Cho Việt Nam

P.O. Box 362057, Milpitas, CA 95036

Email: UBDHLT@googlegroups.com

Điện Thoại: (604) 788-2211,(408)771-5146,  (510) 529-1665.

 *****

BẢN LN TIẾNG ỦNG H NO RECALL BA NGHỊ VIN THNH PHỐ WESMINSTER ,CALIFORNIA

(Hội Đồng Thnh Phố Westminster)

          Của HỘI ĐỒNG LIN KẾT ĐẤU TRANH TỰ DO DN CHỦ CHO VIT NAM.

 

XT RẰNG:

           1. Hội Đồng Thnh Phố Westminster:  đứng đầu l Thị Trưởng Tạ Đức Tr, Ph Thị Trưởng l Kimberly Hồ v Nghị Vin Charlie Nguyễn Mạnh Ch l những thnh phần tuổi trẻ gốc Việt yu nước,  đắc cử chức vụ Thị Trưởng tại Westminster đầu tin v lin tiếp 8 năm (kể từ năm 2012) đến nay.

          2. Hội Đồng Thnh Phố Westminster, khu phố Bolsa thnh tr chống cộng kin vững đứng đầu hải ngoại: Thị Trưởng Tạ Đức Tr đ thng qua 2 Nghị Quyết: (1) Cấm cc phi đon VC bn mảng đến Westminster (Khu Phố Bolsa) từ năm 2004.(2) Nghị Quyết cấm VC treo cờ mu (cờ đỏ sao vng) Thng 12/2016. Thực hiện cc cng trnh: Xy dựng cng trường tượng đi chiến sĩ Việt Mỹ. Bức tường Đ Đen cẩn hnh tưởng niệm 5 vị tướng anh hng tuẩn tiết 30-4-1975 của QLVNCH v.v... cng nhiều thnh tch chống cộng khc.

          3. Tập đon chp bu Bắc Bộ Phủ, xem đy l một trở lực lớn cho sch lược nhuộm đỏ hải ngoại bằng NQ36. Tờ bo Nhn Dn cơ quan ngn luận TƯ/ĐCS ngy 27-9/2019 ku gọi cuộc Tổng Nổi Dậy bằng cuộc Bi Nhiệm (RECALL) Hội Đồng Thnh Phố Westminster gồm: Thị Trưởng Tạ Đức Tr, PTT Kim Berly Hồ v NV Nguyễn Mạnh Ch vo ngy 07 thng 4 sắp tới do Hong Kiều một trọc ph, cấu kết với CS Tu lm ăn bn ấy nhiều năm. Y bỏ nhiều tiền đứng ra tổ chức, dưới sự chỉ đạo tinh vi của CS H Nội.   

          Qua những dữ kiện nu trn:

          1/- Hội Đồng Lin Kết Đấu Tranh (HĐLKĐT) Cho Dn Chủ & Nhn Quyền Việt Nam tại hải ngoại nhiệt liệt ủng hộ Ủy Ban NORECALL Hội Đồng Thnh Phố Westminster.

          2/- Tha thiết ku gọi đồng hương (cư dn Westminster) v lực lượng Cựu T Nhn Chnh Trị tại địa phương, cc cựu qun dn cn chnh VNCH đi bầu phiếu (NO) Khng bi nhiệm cho thật đng vo ngy  07 thng 4/2020. Để bảo vệ Thị Trưởng Tạ Đức Tr v 2 đồng sự nu trn. Họ l những chiến sĩ  chống cộng can cường, v ti lnh đạo pht triển khu phố thương mi Bolsa mỗi ngy một phồn thịnh.

          3. Ku gọi cc tổ chức đấu tranh yu nước tại hải ngoại, v đồng hương (CĐ Mỹ gốc Việt) tỵ nạn CS. Đồng thanh cổ vũ, v cng gp phần tch cực để chận đứng, bẻ gy những m mưu, thủ đoạn  gian tr của VC v bọn Việt gian tay sai chủ trương cuộc RECALL (bi nhiệm) nầy.

                                                     Lm tại San Jose, ngy 30 thng 3 năm 2020

          

TM/ HĐ Điều Hnh           TM/ HĐ Định Chế             TM/ HĐ Gim St

 

               Lạc Việt                            Phạm Trần Anh                Cao Gia

               Nguyễn Trung Cao

               Thi Văn Ha

               Đỗ Ngọc

 

   Bản sao knh gửi

  HĐTP Westminster

 

 

 


 


Phan Nhật Nam: Thư gởi đồng hương của Nh văn Phan Nhật Nam -


Phan Nhật Nam Tổng cng kch Tổng nổi dậy Canh T Little Saigo