báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              


Luật Sư Nguyễn Quốc Lân : Bài Cậy Đăng Không Trả Tiền Số 6 Những Vi Phạm Nghiêm Trọng Của Nhóm Vận Động Băi Nhiệm Tại Westminste & Video Cuộc họp báo Ls Trần Thái Văn

 

 

  

 VIỆT NAM CỘNG H̉A

            CHÍNH PHỦ PHÁP ĐỊNH

 
LỜI KÊU GỌI ỦNG HỘ TT TRUMP CỦA LS LÊ TRỌNG QUÁT &  THƯ TỐI QUAN TRỌNG KÍNH GỬI TỔNG THỐNG HOA KỲ  

 

 
POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19


Đất Nước Ḿnh Ngộ Qúa Phải Không Anh?

***

Khi nào bạn sẽ nhận được tiền kích thích kinh tế của ḿnh, và làm thế nào?
By Katie Lobosco, CNN - Updated 11:23 AM ET, Wed April 1, 2020

Chính phủ Hoa Kỳ đang chuẩn bị gửi các khoản tiền thanh toán trực tiếp để giúp các cá nhân trong bối cảnh đại dịch coronavirus, nhưng những người cần tiền nhất có thể phải chờ đợi lâu nhất để nhận được.
Các khoản thanh toán đầu tiên có thể được thực hiện trong ṿng 3 tuần và có thể sẽ được chuyển đến những người mà sở thuế vụ IRS đă có sẵn trong hồ sơ thông tin về gửi tiền trực tiếp (direct deposit).

Không rơ sẽ mất bao lâu để nhận được tiền cho những người khác - nhưng các chuyên gia nói rằng có thể mất vài tuần hoặc thậm chí vài tháng.

Các khoản thanh toán kích thích kinh tế trước đây vào năm 2001 và 2008 đă được gửi bằng gửi trực tiếp (direct deposit) và ngân phiếu qua bưu điện, nhưng các dịch vụ thanh toán di động như Venmo muốn đóng vai tṛ như vậy trong lần này. Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin cho biết vào Chủ nhật rằng sẽ có một ứng dụng dựa trên web cho những người không có thông tin trong hồ sơ của IRS để đăng kư chi tiết phương cách thanh toán cho họ.

Tôi sẽ nhận được bao nhiêu từ luật kích thích kinh tế?
IRS sẽ sử dụng tờ khai thuế năm 2019 của bạn, nếu bạn đă khai nộp nó hoặc của năm 2018 của bạn để tính số tiền thanh toán cho bạn. Khoản tiền này sẽ không phải chịu thuế và những người đang nợ thuế vẫn sẽ nhận được khoản tiền này.

Các cá nhân phải trả tới 1.200 đô la và các cặp vợ chồng sẽ nhận được tới 2.400 đô la - cộng thêm 500 đô la cho mỗi đứa trẻ. Nhưng các khoản thanh toán bắt đầu giảm dần cho các cá nhân có tổng thu nhập được điều chỉnh là hơn 75.000 đô la. Số tiền sau đó sẽ được giảm 5 đô la cho mỗi 100 đô la thu nhập gộp được điều chỉnh bổ sung và những người kiếm được hơn 99.000 đô la sẽ không nhận được ǵ. Ngưỡng thu nhập sẽ được nhân đôi cho các cặp vợ chồng.

Đây là những ǵ chúng ta biết cho đến nay về cách nó sẽ hoạt động:

Tiền gửi trực tiếp sẽ tự động được gửi đến.
IRS nói rằng các khoản thanh toán sẽ tự động được gửi đến những người ủy quyền gửi tiền trực tiếp cho khoản hoàn trả của họ trên tờ khai thuế năm 2019 hoặc 2018 của họ. Tiền sẽ được gửi trực tiếp vào cùng một tài khoản ngân hàng và người nộp thuế không phải thực hiện bất kỳ hành động nào để nhận được tiền.
Điều đó sẽ bao gồm rất nhiều người. Năm ngoái, khoảng 92 triệu người đă nhận được tiền hoàn lại thông qua kư gửi trực tiếp. Điều đó đại diện cho khoảng 82% những người nhận được tiền hoàn lại và gần 60% của tất cả những người nộp thuế.
"Tôi nghĩ thật hợp lư khi nghĩ rằng những khoản thanh toán đó có thể được thực hiện trong ba tuần," Nicole Kating, một nhà kinh tế của Quỹ Liên minh người nộp thuế quốc gia nói.

Ai sẽ phải hành động?
Đối với những người chưa khai thuế trả lại cho năm 2019 hoặc 2018, IRS kêu gọi họ thực hiện nhanh chóng.
Ngay cả những người thường không cần phải khai thuế có thể phải nhận được khoản thanh toán của họ. Điều đó bao gồm các cá nhân kiếm được ít hơn 12.200 đô la vào năm 2019 và các cặp vợ chồng kiếm được ít hơn 24.400 đô la, cũng như một số người cao niên.
IRS cho biết họ sẽ sớm cung cấp hướng dẫn thêm ở đây cho những người này về cách nộp tờ khai.
Ngôn ngữ trên các biểu mẫu thuế có thể không rơ ràng, đặc biệt đối với những người đă không khai thuế trong một thời gian. Thông thường, IRS có các trung tâm hỗ trợ người nộp thuế trực tiếp trên toàn quốc - nhưng tất cả họ đă ngừng hoạt động do đại dịch.
"Một vấn đề quan tâm lớn là chúng ta phải gánh chịu bao nhiêu gánh nặng hành chính cho các cá nhân để nhận các khoản thanh toán này. Chúng ta nên hạn chế nó càng nhiều càng tốt", Kyle Pomerleau, một cư dân tại Viện Doanh nghiệp Mỹ, nơi ông nghiên cứu về liên bang chính sách thuế./.

Những người khác sẽ nhận được ngân phiếu qua bưu điện?
Làm thế nào mọi thứ sẽ hoạt động khi có một chút mây mờ  cho những người đă không ủy quyền cho IRS gửi tiền trực tiếp từ năm 2018 hoặc 2019 cho họ.
Nhưng thường mất nhiều thời gian hơn để gửi ngân phiếu hơn là gửi tiền trực tiếp. Năm 2008, khi chính phủ phân phối tiền kích thích tương tự, tiền gửi trực tiếp được thực hiện trong khoảng thời gian ba tuần, trong khi ngân phiếu (check) giấy được gửi qua bưu điện trong khoảng thời gian 10 tuần.
Theo luật, IRS phải chuyển khoản thanh toán trễ nhất trước cuối năm 2020.

Một giải pháp trực tuyến?

Bây giờ, Bộ Tài chính đang có kế hoạch phát triển "trong vài tuần tới" một cổng thông tin dựa trên web cho phép mọi người trực tuyến cung cấp thông tin ngân hàng của họ cho IRS để giúp họ có thể nhận thanh toán ngay lập tức. Nhưng chính phủ đă nói rất ít về cách thức này sẽ làm việc ra sao.
"Tôi nghĩ rằng sẽ rất khó để tạo ra cổng thông tin đó trong một khung thời gian như vậy, nhưng chúng tôi sẽ xem liệu Bộ Tài chính có thể thực hiện hay không", Kating nói.
Nó có thể hữu ích cho những người khai thuế mà không ủy quyền gởi tiền trực tiếp hoặc thông tin địa chỉ được cập nhật trong hồ sơ với IRS.

Người có thu nhập thấp vẫn có thể bỏ lỡ.

Một cổng thông tin trực tuyến sẽ không giúp hàng triệu người không thể truy cập internet ở nhà.
Có khả năng cổng thông tin sẽ liên quan đến quá tŕnh xác thực và đó có thể là rào cản đối với một số người.
Ví dụ, chỉ 30% những người cố gắng đăng kư tài khoản trực tuyến hiện tại với IRS là thành công - Nina Olson, cựu cố vấn người nộp thuế IRS nói. Phần c̣n lại thất bại trong bài kiểm tra xác thực, sẽ được yêu cầu cho biết số tài khoản thế chấp, khoản vay hoặc thẻ tín dụng, cũng như điện thoại di động có cùng địa chỉ trên hóa đơn với tờ khai của bạn. Không phải ai cũng có thể kiểm tra tất cả các điểm trên.
Việc hạ thấp các tiêu chuẩn xác thực có thể nảy sinh việc trộm cắp danh tính, Olson nói. /.

When will you get your stimulus cash, and how?

By Katie Lobosco, CNN - Updated 11:23 AM ET, Wed April 1, 2020

The US government is preparing to send out direct payments to help individuals amid the coronavirus pandemic, but those who need the money most may be waiting the longest to see it.

The first payments could go out within three weeks, and will likely go to those for whom the Internal Revenue Service already has direct deposit information on file.

It's unclear how long it will take to get the money to everyone else -- but experts say it could take weeks or even months.

Previous stimulus payments in 2001 and 2008 have been delivered by both direct deposit and checks in the mail, but mobile payment services like Venmo want to play a role this time. Treasury Secretary Steven Mnuchin said on Sunday that there will be a web-based app for those whose information is not on file to register their payment details.

How much will I receive from the stimulus bill?

The IRS will use your 2019 tax return, if you've already filed it, or your 2018 return to calculate the amount of your payment. The payments would not be subject to tax, and those who owe back taxes will still get the payouts.

Individuals are due up to $1,200 and couples will receive up to $2,400 -- plus $500 per child. But payments start phasing out for individuals with adjusted gross incomes of more than $75,000. The amount will then be reduced by $5 for every additional $100 of adjusted gross income, and those making more than $99,000 will not receive anything. The income thresholds would be doubled for couples.

Here's what we know so far about how it will work:

Direct deposits will go out automatically

The IRS says that payments will go out automatically to those who authorized a direct deposit for their refunds on either their 2019 or 2018 tax return. The money will be deposited directly into the same banking account and the taxpayer doesn't have to take any action to receive it.

That should cover a lot of people. Last year, about 92 million people received refunds via direct deposit. That represents about 82% of people who received refunds and nearly 60% of all tax filers.

"I think it's reasonable to think those payments can be made in three weeks," said Nicole Kaeding, an economist with the National Taxpayers Union Foundation.

Who will have to take action?

For those who haven't filed a return for either 2019 or 2018, the IRS urges them to do so quickly.

Even those who don't normally need to file a tax return may have to in order to receive their payment. That includes individuals who earned less than $12,200 in 2019 and couples who earned less than $24,400, as well as some seniors. The IRS said it will soon provide further guidance here for those people about how to file a return.

Language on tax forms can be unclear, especially for someone who hasn't filed a return in a while. Usually, the IRS has in-person taxpayer assistance centers located across the country -- but they have all been shut down due to the pandemic.

"An area of big concern is how much administrative burden we're putting on individuals to get these payments. We should be limiting it as much as possible," said Kyle Pomerleau, a resident fellow at the American Enterprise Institute, where he studies federal tax policy.

Will others get checks in the mail?

How things will work gets a little cloudy for those who have not authorized a direct deposit from the IRS either on their 2018 or 2019 return.

But it typically takes longer to send checks than make direct deposits. In 2008, when the government distributed similar stimulus money, deposits were made over a three-week period, while paper checks were sent through the mail over a 10-week period.

According to the legislation, the IRS has until the end of 2020 to transfer the payments.

An online fix?

Now, the Treasury is planning to develop "in the coming weeks" a web-based portal that will allow people to provide their banking information to the IRS online so that they can receive their payments immediately.

But the government has said little about how this would work.

"I think it will be difficult to create that portal in such a time frame but we will see if Treasury can pull it off," Kaeding said.

It could be helpful for those tax filers who don't have up-to-date direct deposit or address information on record with the IRS.

Low-income earners could still miss out

An online portal won't help the millions of people who don't have access to the internet at home.

It's likely that the portal will involve an authentication process and that could be a roadblock for some people.

For example, just 30% of people who try to register for an existing online account with the IRS are successful, said former IRS Taxpayer Advocate Nina Olson. The rest fail the authentication test, which requires an account number of a mortgage, loan or credit card, as well as a mobile phone that has the same address on the bill as your return. Not everyone can check all those boxes.

Lowering the authentication standards could invite identity theft, Olson said./.

 

 

 


 


Phan Nhật Nam: Thư gởi đồng hương của Nhà văn Phan Nhật Nam -


Phan Nhật Nam Tổng công kích Tổng nổi dậy Canh Tư Little Saigo