bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              

 

Hộị Đồng Quản Trị

Board of Directors

Chủ Tịch/Chairman

Mr. Đỗ Văn Phc, Texas

Ph Chủ Tịch Ngoại Vụ

VP-External Affairs

Mr. Đặng Thế Khương, Arizona

Ph Chủ Tịch NộiVụ

VP Internal Affairs

Ms. Nguyễn Tr My, Georgia

Thư K/Secretary

Ms. Ng Mỹ Hạnh, Pennsylvania

Ủy Ban Lin Lạc/Communication

Mr. Vũ Hồng, Florida

Ủy Ban Giao Tế/Public Relation

Ms. Đon Đm Lệ, Georgia

Ủy Ban Kế Hoạch/Planning

Mr. Phan Quang Trọng, Texas

Ḥi Đ̀ng Chấp Hnh

Executive Board

Chủ Tịch/Chairwoman

Ms. Nguyễn Tr My, Georgia

Ph CT NgoạiVụ

VP External Affairs

Mr. Chu Chương Thnh, Virginia

Ph CT NộiVụ

VP Internal Affairs

Ms. NguyễnThu Hương, N. Carolina

Thư K/Secretary

Mr. Phan Quang Trọng, Texas

Thủ Quỹ/Treasurer

Mr. Ng Thế Bảo,

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Ngy 8 thng 4, 2020

 

Thng Co: v/v Tổ Chức Ngy Quốc Hận

 

Knh thưa tất cả qu Cộng Đồng,

Ngy Quốc Hận thứ 45 năm nay lại đến trong hon cảnh Hoa Kỳ v cả thế giới đang bị đại dịch Covid-19 honh hnh. Nhiều thnh phố tại Hoa Kỳ đ c lệnh tự hạn chế sự đi lại của c nhn v cấm tụ họp nơi cng cộng để trnh sự ly nhiễm của vi khuẩn Vũ Hn.

V thế, cc Cộng Đồng chắc chắn khng thể tổ chức tưởng niệm Ngy Quốc Hận long trọng như mọi năm.

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ xin đề nghị cc nơi, ty hon cảnh ring m c sự linh động. Vi Cộng Đồng đ c sng kiến chọn một vị tr thch hợp để thiết lập bn thờ hay trang hong hnh ảnh cho Ngy Quốc Hận v sẽ mời đồng hương trong ngy 30 thng 4, li xe đi qua đ một lần như biểu lộ sự tham dự. Trn xe, nếu c thể, sẽ cắm l quốc kỳ của Việt Nam Cộng Ho. Một sng kiến khc l tổ chức trn mạng qua việc pht ln hnh ảnh, video trn cc trang face book, diễn đn để mọi người c thể tham gia v gp kiến.

D khng thực hiện long trọng như cc năm trước, chng ta vẫn lưu giữ trong tm khảm nỗi đau thương chung của cả dn tộc khi miền Nam thn yu bị chiếm đoạt bởi ln sng xn lược của miền Bắc.

Chng ta sẽ cng cầu nguyện cho đất nước chng thot khỏi ch tham tn của bọn Cộng Sản.

Xin chn thnh cm ơn tất cả qu vị..

 

                                    

           Đỗ Văn Phc                           Nguyễn Tramy                            Nguyễn Văn Tần                   

Ct Hội Đồng Quản Trị               Ct Hội Đồng Chấp Hnh                

Chairman of the Board of Directors   Cahirwoman of the Executive Board  Chairman of the Oversight Board.

 

 

***