báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              


Luật Sư Nguyễn Quốc Lân : Bài Cậy Đăng Không Trả Tiền Số 6 Những Vi Phạm Nghiêm Trọng Của Nhóm Vận Động Băi Nhiệm Tại Westminste & Video Cuộc họp báo Ls Trần Thái Văn

 

 

  

 VIỆT NAM CỘNG H̉A

            CHÍNH PHỦ PHÁP ĐỊNH

 
LỜI KÊU GỌI ỦNG HỘ TT TRUMP CỦA LS LÊ TRỌNG QUÁT &  THƯ TỐI QUAN TRỌNG KÍNH GỬI TỔNG THỐNG HOA KỲ  

 

 
POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19


Cha con Joe Biden lộ tẩy sân sau triệu đô tại Trung Cộng dân Mỹ được dịp sáng mắt

 

***

ỨNG CỬ VIÊN 2020 JOE BIDEN.

1 tuần trước Giáng sinh năm 1972 Joe Biden nhận tin vợ và con gái sơ sinh tử nạn giao thông. 2 con trai nhỏ nhập viện.
Đầu năm 1973 Joe B không tuyên thệ nhận chức ở quốc hội nhưng trong bệnh viện và bên giường bệnh của 2 con.

 Sau khi trở thành nghị viện đại diện cho tiểu bang Delaware Joe ráo riết vận động quốc hội Mỹ cắt bỏ hoàn toàn quân viện cho miền Nam VN và kết quả là từ hơn 1 tỷ đô xuống c̣n 300 ngàn đô cho năm 1974 và năm 1975 là chấm dứt quân viện.

Đầu năm 1975 biết chắc Việt nam cộng hoà sẽ mất Joe B cùng George McGorven thượng viện tiểu bang South Dakota cùng thống đốc California là Jerry Brown để ngăn cản một ngân sách giúp người Việt nam di tản khỏi nước trước khi cộng sản tràn vào .
Joe B lập luận nước Mỹ không có bổn phận mang theo người Việt nam qua Mỹ trong khi nước Mỹ đang thất nghiệp.

Tuy vận động của Joe thất bại nhưng Joe không bỏ cuộc .
Sau năm 1975 hơn 130.000 người Việt nam đến Guam và chờ thủ tục vào Mỹ .
Không từ bỏ cơ hội nên Joe cùng George McGovern
đă yêu cầu chính phủ Mỹ trả toàn bộ người tỵ nạn Vietnam và Campuchia về nước .

Hành động gian ác này đă bị lên án nhưng với bản chất gian ác nên sau khi người Việt nam chuẩn bị đến Mỹ và sẽ hạ cánh tại California th́ Joe và thống đốc California là Jerry Brown đă kêu gọi không cho người Việt nam đến California cũng v́ lư do thất nghiệp. V́ hành động của Joe và Jerry quá tàn ác nên tổng thống Jimmy Carter thuộc đảng dân chủ đă ban lệnh người Việt nam được quyền đến và định cư ở bất cứ đâu trên lănh thổ Hoa kỳ . Khi luật được ban hành đă chặn đứng ặc mưu ám hại người Việt nam năm 1975.

Tháng 11 - 2020 này mỗi lá phiếu của người Việt bầu cho đảng dân chủ là bầu cho Joe Biden kẻ đă nhúng tay vào cái chết của VNCH 45 năm trước đây.

Canadian TQĐ chuyễn bài