báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              


Luật Sư Nguyễn Quốc Lân : Bài Cậy Đăng Không Trả Tiền Số 6 Những Vi Phạm Nghiêm Trọng Của Nhóm Vận Động Băi Nhiệm Tại Westminste & Video Cuộc họp báo Ls Trần Thái Văn

 

 

  

 VIỆT NAM CỘNG H̉A

            CHÍNH PHỦ PHÁP ĐỊNH

 
LỜI KÊU GỌI ỦNG HỘ TT TRUMP CỦA LS LÊ TRỌNG QUÁT &  THƯ TỐI QUAN TRỌNG KÍNH GỬI TỔNG THỐNG HOA KỲ  

 

 
POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19


Đất Nước Ḿnh Ngộ Qúa Phải Không Anh?

***

BAN TỔ CHỨC LỂ TƯỞNG NIỆM

QUỐC HẬN 30-4 LẦN 45 TOÀN THẾ GIỚI

PO Box 405, Wynnewood, PA 19096. Email: Fed.Vac.USA@gmail.com

Tel: 616-929-9999. Website: WWW.CDNVQGLBHK.ORG và https://qh2020.org/

THÔNG BÁO số 3

DANH SÁCH CÁC CƠ TRUYỀN THÔNG TRỰC TIẾP PHỔ BIẾN CHƯƠNG TR̀NH

 

Tính đến ngày 25 tháng 4, 2020, nhiều cơ quan truyền thông đă đồng ưtrực tiếp phổ biến chương tŕnh lễ Tưởng Niệm 30 tháng 4 để đồng hương khắp nơi trên thế giới cùng một lúc vào ngày thứ năm, 30 tháng 4, lúc 4 giờ chiều tại California, 6 giờ chiều tại Texas, 7 giờ tối tại New York, 1 giờ sáng thứ sáu tại Âu Châu, 6 giờ sáng tại Việt Nam và Á Châu và 9 giờ sáng tại Melbourne Úc Châu.

Dưới đây là danh sách sở khởi các hệ thống để quư đồng hương có thể theo dơi trực tiếp:

Các Phương Tiện Truyền Thông toàn cầu:

YouTube: QH2020, LittleSaigonTV Official, VietFaceTV, VietTV24, VNATV, Central Broadcasting Network, IBCTV, VietnewsTV.FaceBookQH2020, LSTVlive, VNATV, IBCTV, VietnnewsTV. Galaxy 19: LSTV, IBCTV, Viet News TV (San Diego). UNO App: CBN TV. VietTV24 App: LSTV, VNATV. Direct TV: Vien Thao TV, Ch. 2035

Địa Phương(Nam Cali) LSTV 56.10 & 14.2, LittleSaigonTV.com, VietFace TV 57.2, VNA-TV 57.3, AVA TV 57.8, Viet Pho TV 57.10, IBCTV 18.12 & 14.7, VietMedia 57.17, CBNTV 14.5 & Radio AM 1510;

(Bắc Cali) Viettop TV 16.7, IBCTV 16.12 & Radio AM 1290;(San Diego) Viet News TV Spectrum Ch. 19. Radio: (Seattle) AM 1300, (Portland) AM 1550, (Dallas) AM 1460 & (Dallas) AM 1460.

Cách thức tham dự trực tiếp:

Quư vị lănh đạo Tôn giáo, Cộng Đồng, Đoàn Thể, Tổ Chức có thể ghi danh tham dự trực tiếp (zoom)xin bấm vào đây:

Nếu không ghi danh trước sẽ không thể tham dự qua Zoom được. Chỉ có quí vị lănh đạo cộng đồng,tổ chức mới được mời sau khi ghi danh.

- Quư Cơ quan truyền thông có thể hợp tác giúp ban tổ chức truyền đi trưc tuyến (share chương tŕnh live) buổi lễ, xin liên lạc với Ban Tổ Chức hay bấm vào đây: Ghi Danh Cơ Quan Truyền Thông Hợp Tác Cho Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận Lần 45

- Đồng hương trong và ngoài nước có thể theo dơi trực tiếp buổi lễ xin vào các hệ thống truyền thông trên đây (Danh sách này sẽ được cập nhật mỗi ngày trên website của BTC ởđịa chỉ www.qh2020.org.)

Chương tŕnh lễ tưởng niệm có thể sẽ được chiếu lại vào các giờ khác sau đó. Xin liên lạc với các đài liên hệ. Mọi chi tiết khác, xin vui ḷng liên lạc với ban tổ chức, hoặc vào trang mạng: https://qh2020.org/

 

Trân trọng,

Hải ngoại, ngày 25 tháng 4 năm 2020

 TM. Ban Tổ Chức

Ô. Nguyễn Văn Tánh: 347- 481-8283, tanhnguyen1947@yahoo.comGS. Phan Thông Hưng:

616-929 9999, Fed.Vac.Usa@gmail.com; LS. Nguyễn Quốc Lân: 714-891-1901, vietlaw@vietlaw.com;

BS. Đỗ Văn Hội: 407-234-3596, hoivando@gmail.com

Ô. Trần Long (Kỹ Thuật): TranlongSHCD@gmail.com, tel 408-515-2797.

Lan Quoc Nguyen, Esq.

***

BAN TỔ CHỨC LỄ TƯỞNG NIỆM

QUỐC HẬN 30-4 LẦN 45 TOÀN THẾ GIỚI

PO Box 405, Wynnewood, PA 19096.

Tel: 616-929-9999. Email:Fed.Vac.Usa@gmail.com. Website: www.cdnvqglbhk.org

THÔNG BÁO số 2

VỀ LỄ TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4 LẦN THỨ 45

 
Lần Đầu Tiên Quốc Hận 30 Tháng 4 Sẽ Tổ Chức Đồng Loạt Khắp Nơi

Tiếp theo thông báo ngày 15/4/2020, Ban tổ chức xin trân trọng thông báo như sau:  Ngày & giờ tổ chức: Đồng loạt, cùng một lúc trên toàn thế giới 

Thứ năm, 30/4/2020.  Giờ: Cali 4 pm - Texas 6 pm - New York 7 pm

Sáng hôm sau: Úc (Melbourne) 9 am; Âu Châu 1 g sáng- Việt Nam, Á Châu 6 giờ sáng. 

Chương tŕnh sẽ kéo dài trong ṿng 1 giờ và được livestream trực tiếp trên các kênh mạng xă hội, truyền h́nhvà truyền thanh tại địa phương tại nhiều nơi trên thế giới.Xin lưu ư: 30 phút trước giờ khai mạc, sẽ có chương tŕnh đặc biệt Tháng TưĐen do Đài Little Saigon TV phụ trách.

Cách thức tham dự trực tiếp:

Quư vị lănh đạo Tôn giáo, Cộng Đồng, Đoàn Thể, Tổ Chứccó thể ghi danh tham dự trực tiếp (zoom) xin bấm vào đây: Ghi Danh Tham Dự Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận. Nếu không ghi danh trước sẽ không thể tham dự qua Zoom được. Chỉ có quí vị lănh đạo cộng đồng, tổ chức mới được mời sau khi ghi danh.  

- Quư Cơ quan truyền thôngcó thể hợp tác giúp ban tổ chức truyền đi trưc tuyến (share chương tŕnh live) buổi lễ, xin liên lạc với Ban Tổ Chức hay bấm vào đây: Ghi Danh Cơ Quan Truyền Thông Hợp Tác Cho Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận Lần 45 

- Đồng hương trong và ngoài nướccó thể theo dơi trực tiếp buổi lễ xin vào các hệ thống truyền thông dưới đây (Danh sách này sẽđược cập nhật mỗi ngày trên website của BTC ở địa chỉwww.qh2020.org.)

1. YouTube Channels: QH2020, LittleSaigonTV Official, VietFaceTV, VietTV24, VNATV

2.  FaceBook Pages: QH2020, LSTVlive, VNATV

3. Truyền H́nh: LSTV 56.10 & 14.2, LittleSaigonTV.com, VietFace TV 57.2,VNA-TV 57.3, Viet Pho TV 57.10…

4.  Satellite Galaxy 19: Little Saigon TV, Radio…

5. Cá Nhân đang theo dơi chương tŕnh trực tuyến có thể share hay mời gọi bạn bè trên mạng xă hội cùng chia sẻ và theo dơi.

Chương tŕnh lễ tưởng niệm có thể sẽ được chiếu lại vào các giờ khác sau đó. Xin liên lạc với các đài liên hệ.Mọi chi tiết khác, xin vui ḷng liên lạc với ban tổ chức, hoặc vàotrang mạng: https://qh2020.org/

 

Trân trọng,

Hải ngoại, ngày 21 tháng 4 năm 2020

 TM. Ban Tổ Chức

Ô. Nguyễn Văn Tánh: 347- 481-8283, tanhnguyen1947@yahoo.comGS. Phan Thông Hưng:

616-929 9999, Fed.Vac.Usa@gmail.com;

LS. Nguyễn Quốc Lân: 714-891-1901, vietlaw@vietlaw.com;

BS. Đỗ Văn Hội: 407-234-3596, hoivando@gmail.com

Ô. Nguyễn Đ́nh Toàn:

610-914-2126, Ovm4tv@gmail.com (kỹ thuật);

Ô. Trần Long 408-515-2797,

 tranlongshcd@gmail.com (kỹ thuật).

Lan Quoc Nguyen, Esq.

 ***

THƯ MỜI THAM DỰ LỄ TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN LẦN THỨ 45/Ls Nguyễn Quốc Lân