báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              


Luật Sư Nguyễn Quốc Lân : Bài Cậy Đăng Không Trả Tiền Số 6 Những Vi Phạm Nghiêm Trọng Của Nhóm Vận Động Băi Nhiệm Tại Westminste & Video Cuộc họp báo Ls Trần Thái Văn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

  

 VIỆT NAM CỘNG H̉A

            CHÍNH PHỦ PHÁP ĐỊNH

 
LỜI KÊU GỌI ỦNG HỘ TT TRUMP CỦA LS LÊ TRỌNG QUÁT &  THƯ TỐI QUAN TRỌNG KÍNH GỬI TỔNG THỐNG HOA KỲ  

 

 
POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19


TIN HOA KỲ: Số Phận Của TÀU CỘNG Đă Được TT Donald Trump định sẵn Thế Giới nín thở chờ đợi

**

Bà NIKKI HALEY, cựu Đại Sứ Hoa Kỳ tại LHQ phát động phong trào chống Trung Cộng…

 

 

 

Thank you for signing our petition to Congress telling them it’s time to take action on China. Cảm ơn bạn đă kư Thỉnh Nguyện Thư của chúng tôi để nói với Quốc Hội rằng đă đến lúc phải hành động đối với Trung Quốc.

 

Congress needs to act now, that’s why we’re delivering members this important message today that it's time toQuốc Hội cần phải hành động ngay bây giờ, đây là lư do tại sao chúng ta gởi đến các nghị viên thông điệp quan trọng này ngày hôm nay rằng đă đến lúc:

Investigate the Communist Chinese government’s role in covering up the initial COVID-19 outbreak.

· Điều tra vai tṛ của chính phủ Cộng sản Trung Quốc trong việc che đậy sự bùng phát COVID-19 từ ban đầu.

End China's stranglehold on critically-important supplies. Bring manufacturing of medical equipment and pharmaceuticals back to America.

· Chấm dứt sự siết bóp của Trung Quốc đối với các nguồn tiếp tế quan trọng. Đem các cơ xưởng sản xuất y dược phẩm trở lại Mỹ.

Make China pay the UN and other international organizations’ like the second largest economy in the world should -- no more being treated like a poor "developing country."

· Buộc Trung Quốc chi phí cho Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế khác, giống như là một quốc gia có nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới - không thể c̣n được đối đải như một "nước nghèo đang phát triển".

Support Taiwan. Push back against Communist China’s bullying and allow Taiwan to join the World Health Organization (WHO).

· Hỗ trợ Đài Loan. Đẩy lùi chống lại sự bắt nạt của Trung Cộng, và cho phép Đài Loan gia nhập Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Require American colleges and universities to disclose all Chinese Communist government funding of professors and researchers.

· Yêu cầu các trường cao đẳng và đại học Mỹ phải khai báo tất cả sự tài trợ của chính phủ Cộng sản Trung Quốc cho các giáo sư và nhà nghiên cứu.

Please share the petition with your friends, family and email lists.

**Xin chia sẻ, (nhấn “share the petition” trên để kư Thỉnh Nguyện Thư) tiếp chuyển thư này cho tất cả thân hữu, thân nhân và các địa chỉ email mà bạn sở hữu. Nhấn link này 

https://stopcommunistchina.com/?utm_source=sfa&utm_medium=ems&utm_campaign=organic**

Together we can build a movement and get Congress to act.

Chúng ta có thể cùng xây dựng một phong trào và thúc dục Quốc Hội phải hành động. Cám ơn bạn đă cùng tham dự.

Again, thank you for being a part of the team! My very best,

Nikki Haley

 

 

 

 ***
 

 

                                TRUMP DAY AT WHITE HOUSE - 06/15/2019

 

                          Từ Việt Nam tổ chức sinh nhật Tổng thống Trump

 

Former Secretary of Education Dr. Bill Bennett says the former vice president should be pressed on why he is taking a 'soft stance' on China after his son Hunter received $1 billion from the Bank of China.

                                 
  

Cuồng Trump kiểu Việt Nam

 

                                                    Cuồng Trump kiểu Ư Đại Lợi

 

                                                      Cuồng Trump kiểu Ăng-lê

 

                                                       Cuồng Trump kiểu Pháp

 

                                                       Cuồng Trump kiểu Ấn Độ

 

                                                   Cuồng Trump kiểu Hong Kong

 

        Cuồng Trump kiểu nhà binh

 

                                                        Cuồng Trump kiểu Mỹ

 

                                                        Cuồng Trump kiểu TRUMP

                                                           

TRUMP TOUGH