báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              


Video Chết Dưới Tay Trung Quốc #1 =>#4 - Sách Hay của Peter W Navarro và Greg Autry

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÂN ƯU

Vôm cùng thương tiếc nhận được tin

Cụ Bà LÂM THỊ THỦY

Pháp danh DIỆU ĐẠO

Quả phụ Cố Trung Tá QLVNCH NGUYỄN VĂN NAM

Nguyên Giám Sát KHCTNCT/VN Nam California

 

Đă từ trần ngày 17 tháng 5 năm 2020

 

nhằm ngày 25 tháng 4 năm Canh Tư

 

tại tư gia, California

 

 

Hưởng Thọ 88 tuổi

 

Linh cửu hiện quàn tại Peek Family Funeral Home. #5

7801 Bolsa Ave, Wesminster CA 92683

CHƯƠNG TR̀NH TANG LỄ

Thứ Năm, ngày 28 tháng 5 năm 2020: 10:00 AM  Phát Tang, Cầu Siêu

 Thăm viếng: Thứ Năm: Từ 11:30AM đến 06:00PM

Lễ di quan và an táng: Thứ Sáu, 29 tháng 5 năm 2020 lúc: 12:00PM
-Di quan: 1:00PM

                                        -An táng: 2:00PM tại Peek Funeral Home

Xin chia buồn cùng tang quyến trước sự mất mát to lớn nầy

NGUYỆN CẦU  HƯƠNG LINH CỤ BÀ

DIỆU ĐẠO LÂM THỊ THỦY

SỚM VĂN SANH PHẬT QUỐC

***
 

Ban Cố Vấn - Ban Giám Sát - Ban Chấp Hành và toàn thể  Chiến Hữu  Khu Hội Cựu TNCT Việt Nam California

Báo điện tử trachnhiemonline

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

***