bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19


Tổng thống Donald Trump: Nếu ti thất cử...


CT ĐẶC BIỆT CHỦ NHẬT 14/6/2020: Khi người Mỹ nổi giận với những thỏa hiệp chnh trị.

***

ANN NGUYEN: Doug Wead đ viết g về Tổng thống Trump?&Obama Gate & những vieos thời sự khc
 

***

RẤT NHIỀU NGƯỜI DA MU ỦNG HỘ

TỔNG THỐNG DONALD TRUMP

 

 

 

Trong cuộc biểu tnh c gi ny đ giơ cao tấm bảng ni ln chnh kiến của mnh, yes: ĐẢNG DN CHỦ L CON VIRUS.

Đảng Dn Chủ sau bao năm đi đm với tu đ gin tiếp đưa chinesevirus vo tn ph nước Mỹ. Nay họ tiếp tục ti trợ cho bọn khủng bố antifa kch động chia rẻ mu da ..lm loạn ..đốt , ph ,cướp khắp nơi trong nước Mỹ.

 

 Hng lật đổ Tổng Thống Trump. muốn nước Mỹ c nội chiến, muốn đưa học thuyết CS XHCN độc ti của tu cộng vo nước Mỹ để thay đổi nền dn chủ php quyền sau 200 năm.

Nhưng tội c của obama v đảng của ng ta đ gy ra bao năm cho nước Mỹ rồi trời cũng tru đất cũng diệt.

V cha sẽ soi sng người dn Mỹ đi đng con đường ,dưới sự lảnh đạo của Tổng Thống Donal Trump d c kh khăn cam go v thử thch , nhất định ng Trump sẽ đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại 

 

 

 

During the demonstration, this girl held up her billboard telling her opinion, yes.

Democrats after years of night travel with ships indirectly introduced chinesevirus into devastating America.

Now they continue to sponsor the anti-terrorist terrorists that disrupt skin color .. rebellion ... burn, break and rob everywhere in the United States.

To overthrow President Trump, who wanted America to have a civil war, wanted to bring the authoritarian socialist socialist doctrine to the United States to change the rule of law democracy in 200 years.

But the crimes of obama and his party have been causing for America for many years and then the earth will also howl

Because God will illuminate the American people on the right path, under the leadership of President Donal Trump despite difficult difficulties and challenges, Mr. Trump will surely bring the great America back