báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19


 BẤT NGỜ NGƯỜI DA ĐEN QUAY 180 ĐỘ ỦNG HỘ TT TRUMP PHẢN ĐỐI ĐỘNG THÁI PELOSI

***

 

***

ANN NGUYEN: Doug Wead đă viết ǵ về Tổng thống Trump?&Obama Gate & những vieos thời sự khác
 

***

Tường thut ca mt nhà báo: Năm ngày đáng s trong ”Khu T tr Capitol Hill”

Thanh Liên

Vào bui đêm ngày 8 tháng 6, nhng người biu t́nh cánh t trong phong trào “Người da đen đáng được sng” [Black Lives Matter] và t chc Antifa đă tuyên b quyn s hu 6 khu nhà   gia thành ph ln nht Tây Bc Thái B́nh Dương.

 H đt tên cho lănh th mi ca ḿnh là “Khu t tr Capitol Hill”,  hay CHAZ. Không có lut l hoc quy tc nào được áp dng   đây ngoi tr mt điu: ”Không mt cnh sát nào được cho phép vào khu vc này”.

T bui sáng, cnh sát Seattle đă cht tt c đ dùng t ṭa nhà East Precinct vào xe ti và xe hơi trong s hoang mang.  Trong vài gi, h lên xe và ri khi văn pḥng cnh sát. 

Tường thuật của một nhà báo: Năm ngày đáng sợ trong ”Khu Tự trị Capitol Hill”

Tri qua năm ngày đêm bí mt trong khu vc này, tôi đă liên tc tri nghim v t́nh trng “vô chính ph”, hn lon và ti phm bo lc. (Getty)

Tri qua năm ngày đêm bí mt trong khu vc này, tôi đă liên tc tri nghim v t́nh trng “vô chính ph”, hn lon và ti phm bo lc.

 Đ tránh b l thân phn là nhà báo (v́ mt s phóng viên đă b cm  hoc b trc xut), tôi đă ng và tm bên ngoài khu vc này. 

(Nhng người bên trong khu vc này không có nhà tm nhưng h  có các pḥng tm di đng). Trong hu hết thi gian, tôi đă dùng  ba và ngh ngơi ung nước nơi nào khác, v́ tôi lo ngi rng  vic tháo khu trang ra s dn đến nguy cơ tôi b nhn din. 

Mi ngày, tôi vào khu vc này hai ln qua biên gii bng hàng rào  được dng lên ca khu này - mt ln vào đu gi chiu, mt ln  na sau khi mt tri ln, và li cho đến na đêm.

Hot đng ti phm đă gia tăng bên trong và bên ngoài khu vc này.  Vào sáng th By (ngày 20/6), mt v n súng đă din ra khiến ít  nht mt người chết và mt người khác b thương gn mt trm  kim soát thuc khu t tr

Theo bn tin cho biết, cnh sát đă gp phi s kháng c khi h  c gng tiếp cn các nn nhân là nhng người đă được đưa lên xe đến bnh vin ngay sau đó. 

Mt s bn tin cho biết cnh sát đă vào trong khu vc này đ  thu thp v đn và chng c.

Cảnh sát đă gặp phải sự kháng cự khi họ cố gắng tiếp cận các nạn nhân là những người đă được đưa lên ô tô riêng đến bệnh viện ngay sau đó. (Minh họa: Getty)

Cnh sát đă gp phi s kháng c khi h c gng tiếp cn các nn nhân là nhng người đă được đưa lên ô tô riêng đến bnh vin ngay sau đó. (Minh ha: Getty)

 

Hôm th Năm (ngày 18/6), cnh sát đă bt gi Robert James sau  khi anh ta ri CHAZ. Anh ta b buc ti la mt ph n khiếm thính  vào trong lu và tn công t́nh dc cô. Cùng ngày đó, cu ng c  viên hi đng thành ph Isaiah Willoughby, đă b bt v́ nghi ng  bt đu cuc tn công đt phá ṭa nhà East Precinct vào ngày 12/6.

Cnh sát trưởng Carmen Best đă tuyên b rng cnh sát khu vc  lân cn mt thi gian “nhiu hơn gp ba ln” đ phn hi các cuc  gi đến s 911, v́ đă có mt văn pḥng cnh sát b gii tán.

Bà Best cho biết: “Các cuc gi khn cp, thường có nghĩa là ai đó  đang b tn công, đôi khi đó là mt v hiếp dâm, đôi khi đó là mt  v cướp, nhưng nếu đó là mt cuc gi ưu tiên hàng đu th́ có  nghĩa là điu ǵ đó ti t đang xy ra, nhưng chúng tôi li không th đến đó”.

Những kẻ chiếm đóng CHAZ, từ vài trăm đến 10.000 người, tùy thuộc vào mỗi ngày khác nhau, với nhiều người được trang bị vũ trang công khai, kiểm soát tất cả các khu phố của Capitol Hill gần trung tâm thành phố.

Nhng k chiếm đóng CHAZ, t vài trăm đến 10.000 người, tùy thuc vào mi ngày khác nhau, vi nhiu người được trang b vũ trang công khai, kim soát tt c các khu ph ca Capitol Hill gn trung tâm thành ph. (Getty)

 

Nhng k chiếm đóng CHAZ, t vài trăm đến 10.000 người, tùy  thuc vào mi ngày khác nhau, vi nhiu người được trang b  vũ trang công khai, kim soát tt c các khu ph ca Capitol Hill gn trung tâm thành ph.

 Khu ph này là trung tâm ca khu người đng tính và người chng  li văn hóa ti Seattle, và có rt nhiu doanh nghip và ṭa nhà chung cư ti đây. Hin gi, CHAZ tuyên b rng tt c đu thuc v khu t tr CHAZ.

Trước khi tiếp qun, các cuc đng đ d di gia nhng k bo  lon và cnh sát bo v ṭa nhà East Precinct đă khiến hàng chc  cnh sát viên b thương bi đá và các loi vt dng tn công khác. 

Người biu t́nh và người ni lon buc ti cnh sát cư x tàn bo,  dn đến vic th trưởng thành ph Seattle Jenny Durkan và Cnh  sát trưởng Carmen Best cm cnh sát s dng b́nh xt hơi cay,  b́nh xt tiêu và lu đn gây choáng trong 30 ngày.

CHAZ đang có hiu ng vang di nhng nơi khác. Vào đu gi  ngày th Năm (18/6), t chc Antifa và nhng người biu t́nh  cánh t khác đă thành lp mt “khu t tr trung tâm thành ph  Portland, bang Oregan. 

H đă đánh cp tài sn ca thành ph và ca cơ s kinh doanh  đ xây dng mt bc tường rào. Có ít nht mt người biu t́nh được nh́n thy là có mang theo mt khu súng trường. 

Khu vc này sau đó đă b cnh sát gii tán, nhưng các nhà hot đng thuc cánh t quyết tâm th li. Nhng người biu t́nh  Nashville và các thành ph khác đă c gng tái to các “khu t tr” ca riêng h, được mô phng theo CHAZ, nhưng cho đến nay đă b cơ quan thc thi pháp lut ngăn chn.

 

CHAZ đang có hiệu ứng vang dội ở những nơi khác. Tổ chức Antifa và những người biểu t́nh cánh tả khác đă cố gắng tái tạo các “khu tự trị” của riêng họ, được mô phỏng theo CHAZ, nhưng cho đến nay đă bị cơ quan thực thi pháp luật ngăn chặn.

T chc Antifa và nhng người biu t́nh cánh t khác c gng tái to các “khu t tr” ca riêng h, được mô phng theo CHAZ, nhưng cho đến nay đă b cơ quan thc thi pháp lut ngăn chn. (Getty)

Ti Seattle, ngay khi cnh sát sơ tán khi văn pḥng gn hai tun trước, nhng người biu t́nh đeo mt n đă đánh cp tài sn ca thành ph, như là: vt chn đường, hàng rào chn và nhiu th khác, đ to ra các rào cn tm thi. 

Nhng rào cn này tr thành trm kim soát biên gii chính thc trong và ngoài CHAZ. Sau đó, chúng được cng c thêm các lp bo mt: phong ta nhiu hơn và có lính gác sut 24 gi

Mt nhóm ln các t́nh nguyn viên được tp hp li đ t ch đnh  v “vic an ninh” cho CHAZ. Nhiu người trong s h đeo nhng miếng dán có biu tượng cho biết h là thành viên ca Câu lc b  súng Puget Sound John Brown, mt t chc dân quân kiu cc t  được đt theo tên ca ch nghĩa cc đoan mang tính phá hy. 

Năm ngoái, mt trong nhng thành viên ca nhóm này đă thc hin mt cuc tn công vũ trang vào mt cơ quan Di trú và Hi quan  thành ph Tacoma, bang Washington. 

Cnh sát cho biết phn t cc đoan Willem van Sprossen đă c gng đt cháy b́nh khí propan 500 gallon được gn ti tr s cơ quan này. Anh ta đă b cnh sát giết chết.

Mc dù nhóm này có liên kết vi ch nghĩa cc đoan bo lc, các thành viên có vũ trang ca nó đă được vinh danh ti khu CHAZ v́ “bo v” thành công nhng k chiếm đóng mi. Người đng đu an ninh CHAZ là mt ph n thp người tên là “Creature”. 

Cô ta và các thành viên c̣n li trong nhóm giao tiếp qua các thiết b b đàm và tai nghe. Mt s người trong đó công khai mang súng trường, súng ngn, dùi cui hoc dao. 

Căn c hot đng ca h nm trong khu vc ăn ung ngoài tri ca nhà hàng Mexico tên là the Rancho Bravo Tacos. Bin hiu được đăng trên tt c các căn c hot đng ca h tuyên b

“KHÔNG ĐƯỢC CHP NH. KHÔNG ĐƯỢC QUAY VIDEO”. 

Mt bin hiu khác lit kê tên Venmo (nn tng h tr giao dch thanh toán đin t) dành cho vic quyên góp.

Những kẻ bạo loạn xóa chữ Cảnh sát để biến Sở Cảnh sát Seattle thành Ủy ban Nhân dân Seattle.

Nhng k bo lon xóa ch "Cnh sát" đ biến "S Cnh sát Seattle" thành "y ban Nhân dân Seattle". (Getty)

 

Mc dù CHAZ tuyên b không có quy tc, nhưng nó đă nhanh chóng  lp nên mt b quy tc ng x phc tp mà thay đi t vùng này  sang vùng khác và thm chí thay đi trong ngày. 

Ví d, nhng người trong khu vc vườn, hu hết là người da trng, cn đm bo rng h không “xâm chiếm li” không gian này.

Các bn tin truyn thông chính thng đă tp trung vào bu không  khí “ba tic b khóa kín” ca vic chiếm đóng, lp li lun đim  t bà Jenny Durkan - th trưởng thành ph Seattle.

 Bà này, cùng vi Thng đc Tieu bang Washington là Jay Inslee, mt người theo đng Dân ch, đă c gng hết sc đ nhn mnh  bn cht “ḥa b́nh” ca vic chiếm đóng. 

Đi vi các đi ngũ truyn thông đến vào ban ngày, “ḥa b́nh”  chc chn là nhng ǵ h s thy. Người dân t chc tic nướng  ngoài đường. Nhiu người đem con đến đ biu din ngh thut đường ph. Mi người dt chó đi do.

Nhưng vào ban đêm, mt mt hoàn toàn khác ca CHAZ xut hin.

Do thiếu s thng nht trong khâu lănh đo, nhng người s dng  vũ lc đă t nhiên vươn lên dn đu. Ví d, rapper Raz Simone, tên tht là Solomon Simone, đă gi vic tun tra CHAZ vào mt s đêm vi mt đoàn tùy tùng vũ trang. 

Simone, người gc Georgia, có mt h sơ v vic b bt gi v ti có hành đng tàn ác đi vi tr em và các cáo buc khác. 

Anh ta thường tiến hành các cuc tun tra ca ḿnh vi mt khu súng trường bán t đng dài và vũ khí đeo bên cnh người. Cui tun trước, mt đon livestream đă ghi li cnh Simone đưa cho mt người đàn ông khác mt khu súng trường t cp xe.

Đi vi các đi ngũ truyn thông đến vào ban ngày,  “ḥa b́nh” chc chn là nhng ǵ h s thy. Nhưng vào ban đêm, mt mt hoàn toàn khác ca CHAZ xut hin:

Không phi ai trong CHAZ cũng tha nhn s hin din ging  như cnh sát ca Simone, nhưng không ai sn sàng đng lên chng li anh ta và nhóm ca anh ta. Đă có nhng hu qu cho nhng người được coi là mi đe da hoc thách thc. 

Kalen Diên Almeida, mt nhà báo đc lp có tr s ti Los Angeles, đă ghi h́nh li Simone và băng nhóm ca anh ta vào đu gi ngày th Hai (15/6). Nhà báo này đă b phát hin bi mt trong  nhng người ca Simone. Almeida đă b cư x thô bo, băng nhóm ca Simone đă đui theo anh và c gng lôi anh ta vào

 lu an ninh. Almeida đă trn thoát bng cách trn trong mt công trường xây dng bên ngoài CHAZ, gi đến 911 và ch đi cnh sát đến gii cu.

Nhng người “không may” có nhà hoc doanh nghip trong khu CHAZ - ước tính khong 30.000 cư dân - không có quyn nêu ư kiến ​​ǵ v “nhng người cai tr mi” ca h

Người dân đă kín đáo lên tiếng bày t nhng lo ngi ca h vi truyn thông đa phương. Tiếng súng n và “tiếng la hét khng  b tinh thn” vào ban đêm đă được k li. Mt cư dân ca mt ṭa nhà chung cư đă ra ngoài hai ln đ yêu cu nhng người  biu t́nh ri khi con hm nơi li vào. H đă gt anh ta ra.

Mi cơ s kinh doanh và tài sn bên trong khu CHAZ đu b phá hoi bng h́nh v graffiti (h́nh phun sơn trên tường). Hu hết các thông đip trên tường đu nói đến mt s điu khác nhau v  phong trào “Người da đen đáng được sng” [Black Lives Matter] hoc “George Floyd”, trong khi các ḍng tin khác kêu gi giết chết cnh sát.

 Hu hết phía ngoài các cơ s kinh doanh b che lp bi nhng ḍng tin. “ACAB - Tt c cnh sát đu là nhng k khn” là mt khu hiu ca Antifa được viết trên đó.

 

Mọi cơ sở kinh doanh và tài sản bên trong khu CHAZ đều bị phá hoại bằng h́nh vẽ graffiti (h́nh phun sơn trên tường). (GettyMi cơ s kinh doanh và tài sn bên trong khu CHAZ đu b phá hoi bng h́nh v graffiti (h́nh phun sơn trên tường). (Getty)

 

Các cơ s kinh doanh ngoài khu CHAZ cũng đang phi chu đng.Tun trước, nhà bán l Trader Joe Capitol Hill tuyên b h s đóng ca ngay lp tc và vô thi hn v́ “nhng lo ngi v an toàn và bo mt”. 

Ngoài ra, vào ti ngày 13/6, khong 100 người biu t́nh tc gin đă chy đến mt ca hàng sa cha xe gn đó đ “cu ” mt “đng đi” đang b giam gi. Theo báo cáo ca cnh sát, ch ca hàng, John McDermott, đă c gng ngăn mt người tên là Richard Hanks v́ anh này đt nhp vào cơ s kinh doanh, ly trm tài sn và c gng phóng ha. 

Người ch và con trai ca ông cho biết h đă gi cnh sát “nhiu ln”, nhưng không có phn hi nào t cnh sát và lính cu ha.

Nhng k bo lon t CHAZ đă phá cng vào cơ s kinh doanh và bt đu xô đy người ch tim. Mt nhóm ln các t́nh nguyn viên ca CHAZ đă c gng làm du t́nh h́nh. Đó là mt trong nhng ln hiếm hoi cng đng này có th t gi trt t. B phn an ninh tư nhân ca cơ s kinh doanh cho biết h t́m thy nơi giu vũ khí, bao gm c súng trường, được giu trong mt bi cây gn đó.

Quyên góp t bên ngoài đă được “rót” vào mi ngày, cung cp cho tri nhiu trm cung ng thc phm và tiếp tế. “Siêu th không cnh sát” là gian hàng cung ng ln nht, phân phi tht sng và rau qu tươi.

 Bên cnh nhng chiếc lu trong công viên Cal Anderson, nhng người chiếm đóng đă bt đu phát trin nhng “trang tri” thô sơ đ trng rau diếp và rau thơm. 

Mt trang tri ch dành cho “người da đen và người bn đa”. 

Nhng ai mun kết bn mi có th ngi trên mt trong nhiu ghế sofa ti khu vc “Cafe đàm lun vic trao nn đc lp” và cà phê s được phc v min phí.

Những người chiếm đóng đă bắt đầu phát triển những “trang trại” thô sơ để trồng rau diếp và rau thơm. Một trang trại chỉ dành cho “người da đen và người bản địa”.

Nhng người chiếm đóng đă bt đu phát trin nhng “trang tri” thô sơ đ trng rau diếp và rau thơm. Mt trang tri ch dành cho “người da đen và người bn đa”. (Getty)

Các nhóm chính tr cánh t đă tn dng cơ hi này đ tuyn dngcác thành viên mi. Nhng người theo phe xă hi ch nghĩa dân ch Hoa K (The Democratic Socialists of America) là thành phc bit ni bt b sung vào nhng người Cách mng xă hi ch nghĩa Seattle (Seattle Revolutionary Socialists).

 Nhưng trong trường hp không có bt k s kim soát nào, có l là theo cách c ư, nhng k cc đoan cũng đă thiết lp ca hàng. 

Mt trm đă được thiết lp đ hot đng và tuyên truyn ch nghĩa cc đoan vô chính ph - h tư tưởng chính tr ca Antifa. 

Mt hướng dn có tiêu đ “Chn, Chiếm đóng, Tn công li”, đă hướng dn cách chng li cnh sát và chế to nhng “qu bom” thô sơ bng cách s dng các bóng đèn và sơn.

Mt cun sách nh khác có ta đ là “Chng li cnh sát và thế gii  nhà tù mà h duy tŕ”, vi các bài tiu lun  ngn v lư do ti sao  cnh sát, ch nghĩa tư bn và nhà nước phi b phá hy bng mi giá hoc bng bt k phương tin

 thiết yếu nào, bao gm c thông qua bo lc.

 Mt mc khác gii thích rng các phương tin truyn thông là nhng k thù v́ đă “phá v” các cuc cách mng.

Cun sách nh đă nêu rng: “S khinh mit ca chúng ta đi v các phương tin truyn thông là không th xóa b được, bt ngun  t s căm ghét ca chúng ta đi vi toàn b thế gii này”. 

Vic tn công vào các nhà báo b buc ti là không đi theo đường  dây này đă tr nên ph biến. Vào th Hai (ngày 15/6), mt lính canh đeo mt n ca t chc Antifa đă ch đim tôi cho “các đng đi” ca cô ta và c gng tp hp mt đám đông li. 

Tôi đă ri đi trước khi có th b tn công. Ngày hôm sau, mt đi ngũ ca kênh Fox News đă b ép buc phi ri khi khu vc.

Các nhóm chính trị cánh tả đă tận dụng cơ hội này để tuyển dụng các thành viên mới.

Các nhóm chính tr cánh t đă tn dng cơ hi này đ tuyn dng các thành viên mi. (Getty)

Khi biết nhng nguy him mà các nhà báo phi đi mt CHAZ, tôi đă c gng ḥa nhp vào đám đông bng cách mc đng phc “khi màu đen” ph biến bi t chc Antifa.

 Tôi tránh nói chuyn vi mi người v́ có kh năng h s nhn ra ging nói ca tôi. Khi h đă xem tôi là mt trong s h, h rt tt bng. H cung cp cho tôi nước và đ ăn nh trong sut c ngày. Mt khác, “nhng người l mt” kh nghi s b nhóm an ninh tn công ngay lp tc.

Bt chp nhng li cu xin khôi phc li pháp lut t nhng người sng và làm vic bên trong Capitol Hill, hi đng thành ph Seattle

kiên quyết rng CHAZ nên tiếp tc.

 Vào th Ba (ngày 16/6), gii chc thành ph thm chí c̣n cung cp “các bn nâng cp”  cho CHAZ, bao gm các kế hoch tăng gp đôi vic phong ta đường ph cùng vi các dch v v sinh và nhà v sinh di đng.

Tht khó đ gii mă nhng ǵ mà nhng người chiếm đóng CHAZ mun. Mi phe, dù bt k là theo ch nghĩa t do, ch nghĩa Mác hay vô chính ph, đu có chương tŕnh ngh s riêng. 

Nhưng mt “bn yêu sách” trc tuyến ca ”Khu T tr Capitol Hill” gi chính quy

Seattle, Washington (được đăng trên trang Medium) có nhiu yêu cu hơn ngoài vic băi b h thng tư pháp h́nh s.

Điu ǵ s xy ra nếu các yêu cu đó không được đáp ng? Jaiden Grayson, mt ph n da đen tr tui, người đă huy đng mt lượng ln người theo CHAZ, nói vi mt nhà làm phim: “Đáp li yêu cu ca người dân hoc chun b đ đương đu vi bt k điu ǵ có th xy ra... Đây thc s không phi là mt cnh cáo. Tôi đang cho mi người biết nhng ǵ s din ra tiếp theo”.

Thanh Liên


Theo New York Post