báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              

 

Hộị Đồng Quản Trị

Board of Directors

Chủ Tịch/Chairman

Mr. Đỗ Văn Phúc, Texas

Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ

VP-External Affairs

Mr. Đặng Thế Khương, Arizona

Phó Chủ Tịch NộiVụ

VPInternal Affairs

Ms. Nguyễn Trà My, Georgia

Thư Kư/Secretary

Ms. Ngô Mỹ Hạnh, Pennsylvania

Ủy Ban Liên Lạc/Communication

Mr. Vũ Hồng, Florida

Ủy Ban Giao Tế/Public Relation

Ms. Đoàn Đàm Lệ, Georgia

Ủy Ban Kế Hoạch/Planning

Mr. Phan Quang Trọng, Texas

Hội Đồng Chấp Hành

Executive Board

Chủ Tịch/Chairwoman

Ms. Nguyễn Trà My, Georgia

Phó CT NgoạiVụ

VP External Affairs

Mr. Châu Chương Thành, Virginia

Phó CT NộiVụ

VPInternal Affairs

Ms. NguyễnThu Hương, N. Carolina

Thư Kư/Secretary

Mr. Phan Quang Trọng, Texas

Thủ Quỹ/Treasurer

Mr. Ngô Thế Bảo,

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Ngày 16 tháng 7, 2020

 

Thư Kêu Gọi Đồng Hương Tham Gia Bầu Cử ngày 3 tháng 11, 2020.

 

Kính gửi các Cộng Đồng Thành Viên, quư đồng hương Người Mỹ gốc Việt.

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ nhận định rằng

*Nước Mỹ hiện đang lâm vào một cuộc xáo trộn chính trị nghiêm trọng và nguy hiểm chưa từng có kể từ sau cuộc Nội Chiến kết thúc năm 1865 đến nay.

*Sở dĩ nghiêm trọng v́ những phản kháng chính trị xảy ra trên nhiều lănh vực, nhiều địa phương và nhất là trong giai đoan nạn đại dịch Covid-19 đang hoành hành. Sở dĩ nguy hiểm v́ trong những phong trào gọi là đấu tranh dân quyền hiện nay đă bộc lộ màu sắc Cộng Sản và mưu đồ triệt phá hệ thống chính trị dân chủ ưu việt mà Hoa Kỳ đă xây dựng gần 250 năm nay. Qua thực tế mấy tháng này đă cho thấy họ chỉ biết đập phá, đốt hủy và hôi của hơn là đấu tranh ôn hoà.

*Trong những năm qua, hệ thống truyền thông Hoa Kỳ đă v́ các khuynh hướng chính trị đảng phái mà che đậy, bóp méo tin tức nhằm lôi kéo dân chúng về phe ḿnh. Các thế hệ sinh viên đă bị nhồi sọ từ nhà trường nên họ có tư tưởng liberal và coi nhẹ các giá trị truyền thống. Hậu quả là nhiều người đă bị mù quáng trước chiêu bài mị dân của các chính trị gia nhiều tham vọng quyền lực.

Đồng hương Việt Nam chúng ta đă chọn nơi đây là quê hương mới để định cư, lập nghiệp và chăm lo cho tương lai các thế hệ mai sau. Chúng ta đă trở thành công dân của nước Mỹ, nên phải có quyền lợi  kèm với trách nhiệm đối với đất nước này.

*Đồng hương Việt Nam lại là những người từng là nạn nhân của chế độ Cộng Sản phi nhân, tàn bạo. V́ thế, chúng ta lại càng ưu tư hơn trong hoàn cảnh mà những phong trào mang màu sắc Cộng Sản đang dấy lên tại Hoa Kỳ. Chúng ta không thể đă chạy trốn chế dộ Cộng Sản để rồi lại đứng yên cam chịu rơi vào ṿng nô lệ Cộng Sản một lần nữa.

V́ tương lai của chúng ta và các thế hệ mai sau, chúng tôi  kêu gọi quư đồng hương

1.Sốt sắng ghi danh và tham gia vào cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 sắp tới để thực thi quyền dân chủ của ḿnh.

2.Có những suy xét, nhận định thật khách quan, sang suốt về hiện t́nh Hoa Kỳ, về các chính sách đối nội, đối ngoại của các ứng cử viên để lựa chọn vào các cơ quan Lập Pháp, Hiến Pháp, Tư Pháp những ứng cử viên nào đặt quyền lợi tối thượng của Hoa Kỳ lên trên hết, biết chăm sóc thực sự đời sống an sinh xă hội cho người dân qua việc phát triển sản xuất, giải quyết nạn thất nghiệp.

3.Dồn phiếu cho các ứng cử viên nào có thái độ cứng rắn và dứt khoát đối với những thế lực ma mánh ngoại quốc (đặc biệt là đối với Trung Cộng) để bảo vệ thế giới trước hiểm hoạ xâm lăng bành trướng và nâng cao uy tín của Hoa Kỳ trên chính trường quốc tế.

Chúng tôi ước mong quư vị chuyển đạt thông điệp này đến gia đ́nh, bạn bè để cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 sắp tới được thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào

Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ 

 

                                    

           Đỗ Văn Phúc                           Nguyễn Tramy                            Nguyễn Văn Tần                   

Ct Hội Đồng Quản Trị               Ct Hội Đồng Chấp Hành                  Ct Hội Đồng Giám Sát           

Chairman of the Board of Directors   Cahirwoman of the Executive Board  Chairman of the Oversight Board.

 

 

***