báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              

Live - Diễn Hành Tết 2020 Bolsa Little Saigon ngày Mồng 1 Tết Canh Tư lúc 8:45 phút (25-1-2020)

https://www.youtube.com/embed/WBn23Xyn9XQ


https://www.youtube.com/embed/sFQ2zUQM-kg?list=TLPQMjYwMTIwMjDHE80x-rPsaQ


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19

*** 

PHONG TRÀO  NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT

ỦNG HỘ TỔNG THỐNG DONALD TRUMP

VÀ ĐẢNG CỘNG H̉A


DANH XƯNG: Vietnamese-American for President Donald Trump and Republican Party.

MỤC ĐÍCH: Vận động công dân Hoa Kỳ gốc Việt trên toàn cơi nước Hoa Kỳ dồn phiếu cho Tổng thống Donald Trump và các ứng viên đảng Cộng Ḥa tranh cử các chức vụ Nghị sĩ, Dân biểu vào Quốc Hội Liên Bang và Thống đốc các Tiểu bang, Dân biểu Tiểu bang, Thị trưởng thành phố.

TÔN CHỈ: Đoàn kết, trong sáng, gạt sang một bên tự ái cá nhân để gây  Niềm Tin nơi quần chúng.

ĐƯỜNG LỐI SINH HOẠT: Trọng tâm công tác là Truyền thông để làm sáng tỏ chính nghĩa của Phong Trào. Mỗi thành viên tham gia sẽ là một Cán bộ Truyền thông, nắm rơ lư lẽ tại sao chúng ta ủng Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng Ḥa để thuyết phục người ủng hộ.

KHUNG SƯỜN TỔ CHỨC:

Cụ Huỳnh văn Lang: Cố vấn trưởng Phong Trào.

Ông Đặng văn Âu: Trưởng ban Điều Hợp Phong Trào tại Orange County

Tiến sĩ Phạm Đỗ Chí, Trưởng ban Điều Hợp Phong Trào đặc trách vùng Florida.

Tiến sĩ Đỗ Hùng, Trưởng ban Điều Hợp Bắc California.

Ông Nguyễn Công Lượng: Trưởng ban Thư Kư

Ông Cao Xuân Thức: Phụ tá Trưởng ban Thư Kư,

Ông Vơ Đức Văn: Trưởng ban Truyền thông gồm có cô Amy Phan West, Dược Sĩ Cao Xuân Thanh Ngọc, Bà Nguyễn Thiên Thanh, Ông Tony Bùi.

Ông Peter Phạm: Trưởng ban Tài chánh,

Bà Ann Phan: Trưởng ban Thủ Quỹ.

Thành phần đảm trách Phong trào sẽ phát triển thêm khi có thêm nhân sự tham gia.

 


 

TUYÊN NGÔN
PHONG TRÀO ỦNG HỘ TỔNG THỐNG
DONALD JOHN TRUMP VÀ ĐẢNG CỘNG H̉A


Nhân loại tiến hóa từ man di, mọi rợ đến văn minh. Chủ nghĩa Cộng sản cưỡng bức nhân loại đi ngược tiến tŕnh lịch sử. Cộng sản tiêu diệt các quyền cơ bản của con người. Cho nên Nghị viện Âu Châu đă ra Nghị Quyết lên án chủ nghĩa cộng sản chỉ sản sinh ra chế độ diệt chủng.

1-    Xét rằng Đảng Dân Chủ ở Hoa kỳ chủ trương mở toang cửa biên giới cho di dân bất hợp pháp tự do tràn vào, th́ nền an ninh quốc gia không c̣n. Đảng Dân Chủ đ̣i di dân bất hợp pháp cũng được quyền bầu cử là âm mưu muốn hủy bỏ Hiến Pháp. Đảng Dân Chủ chủ trương cho di dân bất hợp pháp được hưởng trợ cấp miễn phí y tế, thực phẩm, gia cư như công dân hợp pháp th́ ngân sách quốc gia sẽ khánh tận.

2-    Xét rằng Đảng Dân Chủ không có phản ứng trước các cuộc biểu t́nh bạo động đập phá di tích lịch sử, văn hóa, tôn giáo là đồng thuận với hành động khủng bố của tổ chức ANTIFA để xóa bỏ lịch sử. Đảng Dân Chủ đ̣i hỏi hủy bỏ lực lượng Cảnh Sát là chấp nhận t́nh trạng vô chính phủ và thiên về chủ nghĩa xă hội để xây nên một Nhà Nước kiểu Xă hội chủ nghĩa hay cộng sản, là đưa quốc gia đến độc tài, tham nhũng, thối nát, và nghèo đói.

3-    Xét rằng Đảng Dân Chủ  đă khước từ vai tṛ đối lập xây dựng trong thể chế dân chủ; mà chỉ liên tục cản trở, đánh phá tất cả những công tŕnh phục hưng kinh tế, xă hội, quốc pḥng, và ngoại giao của Tổng thống Donald Trump là có mục đích giành quyền Hành Pháp, Lập Pháp, và Tư Pháp về đảng ḿnh và thông đồng với phần lớn truyền thông bị Trung Cộng mua chuộc là chấp nhận sự dối trá, lừa đảo kiểu Nhà Nước cộng sản.

Chúng tôi, những công dân Hoa Kỳ gốc Việt, nạn nhân Chủ nghĩa Cộng sản, đồng thuận với chủ trương của Tổng thống Donald Trump về vấn đề Nội an, Kinh tế, và Ngoại giao. Đặc biệt, tỷ phú Donald Trump đă nh́n thấy Trung Cộng là hiểm họa cho Hoa Kỳ và cho Thế Giới. V́ thế, ông đă ra tranh cử Tổng thống năm 2016 và nay tái ứng cử để làm cho “Hoa Kỳ Vĩ Đại Trở Lại”, hầu có đủ sức mạnh chặn đứng tham vọng thống trị toàn cầu của Trung Cộng.

Với tinh thần trách nhiệm công dân, chúng tôi đồng tâm kết hợp nhau thành lập Phong Trào Ủng Hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng Ḥa. Chúng tôi chân thành kêu gọi những công dân Hoa Kỳ gốc Việt dồn phiếu cho Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng Ḥa trong kỳ Tổng Tuyển cử ngày 3 tháng 11 năm 2020, để biểu lộ ư chí không chấp nhận chủ nghĩa xă hội.

Chúng tôi cũng xin kêu gọi đồng bào Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản đang cư ngụ tại các quốc gia tự do trên thế giới, cất lên tiếng nói, bằng cách đóng góp tài chánh vào ngân quỹ vận động tranh cử của Đảng Cộng Ḥa để xác minh với nhân loại rằng dù ở bất cứ nơi nào trên hành tinh này, Người Việt Tự Do không chấp nhận chủ nghĩa xă hội hay cộng sản cưỡng bức con người thành súc vật.

Tin tưởng rằng chỉ có sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ mới có thể ngăn chặn tham vọng bành trướng của Trung Cộng. Nếu quyền lực vào tay đảng Dân Chủ, không những dân Hoa Kỳ chắc chắn sẽ bị đối xử tệ dần, mà nhân dân nhiều nước trên thế giới cũng mất chế độ dân chủ và ngay cả vướng vào ṿng lệ thuộc Trung Cộng.

Với kinh nghiệm nhân dân nước Việt Nam Cộng Ḥa của chúng tôi đă thiếu cảnh giác, khiến cho một nền dân chủ, văn minh bị đánh đổ bởi chế độ cộng sản man rợ, chúng tôi báo trước nếu nhân dân Hoa Kỳ không sáng suốt, để bị truyền thông ḍng chính làm tay sai Trung Cộng tuyên truyền bằng những luận điệu dối trá, th́ chắc chắn nền dân chủ và văn minh nhân loại sẽ bị hủy diệt dần.

Làm tại Quận Cam, Thủ đô Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản,

Ngày 30 tháng 6 năm 2020.

 


 

DECLARATION OF PURPOSE

VIETNAMESE-AMERICANS

FOR DONALD TRUMP MOVEMENT


Mankind has advanced from barbarism to civilization. By forcing humanity to go against the progress of history, Communism destroys basic human rights. For this reason, members of the European Union have issued a resolution strongly condemning genocidal Communist regimes.

Whereas the Democratic Party maintains its policy to open wide the Border to allow illegal immigrants to pour in the US, thus endangering our national security;

Whereas the Democratic Party’s demand to allow illegal immigrants the right to vote is clearly an attempt to abolish the US Constitution;

Whereas the Democratic Party’s policy to grant free of charge to illegal immigrants the same healthcare, food, and housing services that legal US residents are entitled to, will eventually deplete US national financial resources;

Whereas the Democratic Party’s adoption of an ambiguous stance toward recent riots that demolished historical, cultural, and religious monuments and memorials is a tacit agreement to ANTIFA terrorism aimed at erasing US history;

Whereas the Democratic Party’s refusal to criticize the mob’s demand to dismantle police services is an acceptance of anarchy and an inclination to socialism, preparing for the creation of a Communist-led state and for the advent of dictatorship, corruption, barbarity, and poverty;

Whereas the Democratic Party’s refusal to play its role as the Opposition Party in a democratic system and its incessant attempts to impede and undermine all of President Donald Trump’s programs of economic recovery, national defense, and foreign affairs reveal this Party’s desire to take away from President Trump and the Republican Party the Executive, Administrative, and Legislative Power;

Whereas the Democratic Party conspires with the Communist China-inspired mainstream media in its propagation of fake news and false lies;

We, Vietnamese-American citizens, formerly victims of the Vietnamese Communist regime, concur with President Donald Trump’s policies in most areas -- homeland security, the economy, and foreign affairs. What is most striking is, billionaire Trump had perceived from the beginning that Communist China would become a great disaster for the US and the world. For this reason, he chose to run  for President of the US with the motto “Make America Great Again,” hoping that America’s renewed strength will stop Communist China’s ambitious desire to control the entire world.

Armed with a great sense of civic responsibility, we are united in our decision  to find grassroots movement in support of  President Donald Trump and the Republican Party. We appeal to all Americans of Vietnamese heritage to cast their vote for President Donald Trump and the Republican Party in the upcoming General Election to be held on November 3, 2020. Your vote will demonstrate your steadfast determination to reject Socialism/Communism.

We also call upon our fellow Vietnamese who fled the Communist regime in Vietnam and who are residing all over the free world to make their voice heard by making a contribution to support the Republican Party’s campaign for the election and re-election of its candidates. This will reaffirm our conviction that we FREE VIETNAMESE will never accept Communism, the greatest curse that has ever befallen humanity. We will never accept communism, a doctrine that views mankind as nothing more than a subhuman species.

We are strongly convinced that only America’s military might can deter Communist China’s expansionism. Should power fall into the hands of the Democratic Party not only we Americans will suffer over time but also a great part of the entire world will become enslaved by the Chinese Communists.

For lack of necessary precaution and foresight our former Republic of Vietnam (in South Vietnam) fell to the North Vietnamese Communists, bringing with its demise the loss of an important democratic system and civilization. We want therefore the American people to heed our very painful lesson by not letting themselves be duped by the mainstream media’ s misleading propaganda for Communist China. By doing so, together we can avoid for mankind a possible total annihilation of human civilization in the hands of Chinese Communists.

Done at California, United States of America

On this 30th June 2020.

Bằng Phong Đặng văn Âu

Telephone: 714 – 276 – 5600

Email Address: bangphongdva033@gmail.com