báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              


Luật Sư Nguyễn Quốc Lân : Bài Cậy Đăng Không Trả Tiền Số 6 Những Vi Phạm Nghiêm Trọng Của Nhóm Vận Động Băi Nhiệm Tại Westminste & Video Cuộc họp báo Ls Trần Thái Văn

 

 

  

 VIỆT NAM CỘNG H̉A

            CHÍNH PHỦ PHÁP ĐỊNH

 
LỜI KÊU GỌI ỦNG HỘ TT TRUMP CỦA LS LÊ TRỌNG QUÁT &  THƯ TỐI QUAN TRỌNG KÍNH GỬI TỔNG THỐNG HOA KỲ  

 

 
POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19

 
FBI MỸ VẠCH TRẦN ÂM MƯU PHẢ.N QUỐ.C THỐNG ĐỐC TIỂU BANG CALIFORNIA V̀ CÁC GIAO DỊCH RỬA TIỀN VỚI TQ

***  

COMMITTEE AGAINST RECALL

PRESS RELEASE

ỦY BAN VẬN ĐỘNG CHỐNG BĂI NHIỆM

9141 BOLSA AVE., SUITE 303, WESTMINSTER, CALIFORNIA 92683

PHONE: (714) 891-1901 O FAX: (714) 373-0250

CONTACT:    Lan Quoc Nguyen, (714) 891-1901

DATE:  July 20, 2020

                                                                       RE:  Đơn kiện băi nhiệm chấm dứt


 

Nhóm Hoàng Kiều Tự Động Băi Bỏ Đơn Kiện Băi Nhiệm

 (Westminster, CA) – Tỷ Phú Hoàng Kiều và nhóm vận động băi nhiệm đă bất thần nộp đơn xin băi nại đơn kiện chống lại các vị dân cử gốc Việt tại Westminster theo sau cuộc bầu cử băi nhiệm hồi tháng 4 vừa qua và hơn một tháng đếm phiếu lại sau đó. Ṭa án đă ấn định phiên ṭa đầu tiên để xét xử và cứu xét các bằng chứng có gian lận hay sai trái trong tiến tŕnh bầu cử vào ngày 21 tháng 7 nhưng đơn xin băi nại đă được nộp vào ngày 20 tháng 7, tức một ngày trước phiên toà đầu tiên. Luật Sư Chad Morgan và Luật Sư Trần Thái Văn đă tích cực đại diện cho các vị dân cử gốc Việt để đối mặt với nhiều nhóm luật sư của Tỷ phú Hoàng Kiều trong suốt quá tŕnh vận động chống băi nhiệm.

   Việc tự động băi nại này có tác động rất quan trọng là ông Hoàng Kiều và thành phần tiếp tay ông ta không thể nộp đơn khiếu nại hay kháng cáo để kéo dài diễn đàn triệt tiêu và nhục mạ cộng đồng của nhóm này. V́ mục tiêu của nhóm người này là để nhục mạ cộng đồng Việt Nam và làm suy yếu sức mạnh chính trị của cộng đồng nên họ không hề đếm xỉa ǵ đến việc đúng hay sai, có bằng chứng hay không hay lư lẽ của họ là ǵ. Cho dầu trải qua hơn một tháng trời xoi mói tất cả mọi hồ sơ dữ kiện có thể xem được mà vẫn không t́m được bằng chứng cụ thể nào, họ vẫn tiến hành nộp đơn kiện tại ṭa án để tiếp tục diễn đàn bôi nhọ của họ.

   Trong suốt quá tŕnh vận động băi nhiệm bao gồm thời gian vận động thâu thập chữ kư, đếm chữ kư, bầu cử băi nhiệm, đếm phiếu lại và nộp đơn kiện tại ṭa, Tỷ Phú Hoàng Kiều đă tài trợ cho nhiều nhóm luật sư thiện nghệ trong nhiều lănh vực khác nhau và các cố vấn tự xưng là có nhiều kinh nghiệm, họ vẫn không gây nao núng hay ảnh hưởng nào đối với cộng đồng tỵ nạn Việt Nam và các cử tri và cư dân tại Westminster. Với gần 2.5 triệu dollar bỏ ra để tài trợ cho nỗ lực vận động băi nhiệm, kết quả cuộc bầu cử băi nhiệm tại Westminster vừa qua cho thấy gần 40% cử tri đă tham gia bầu cử và bỏ phiếu với tỉ lệ gần 60% quyết liệt chống lại các luận điệu đ̣i băi nhiệm, trong đó rất đông các cử tri gốc Việt đă tích cực tham gia bỏ phiếu. Nếu so sánh với một cuộc bầu cử băi nhiệm không lâu sau đó tại Thành Phố Santa Ana vào tháng 6 mà chỉ có không tới 20% cử tri tham dự mà sở cảnh sát Santa Ana đă chi trả vài trăm ngàn dollar đă băi nhiệm thành công một nghị viên đă bỏ phiếu chống lại việc tăng lương cho sở cảnh sát.

   Nỗ lực chống băi nhiệm không thể thành công được nếu không có sự đoàn kết của cộng đồng tỵ nạn Việt Nam từ mọi thành phần trong khu Little Saigon và trên toàn Hoa Kỳ đă mạnh mẽ lên tiếng vạch trần âm mưu triệt tiêu cộng đồng và hỗ trợ các cư dân tại Westminster trong suốt cuộc vận động chống băi nhiệm. Quyết tâm này đă giúp giữ vững một niềm tin rất quan trọng là tiền bạc không thể mua chuộc được danh dự và chính nghĩa của cộng đồng tỵ nạn Việt Nam.

 Lan Quoc Nguyen, Esq.

 

 

 

= = = = = = 

Các Dân Cử đoàn kết chống trọc Phú Hoàng Kiều/youtube

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, Esq: Bài Cậy Đăng Không Trả Tiền Số 14

Nguyễn Quốc Lân: Bài Cậy Đăng Không Trả Tiền Số 13

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân: Bài Cậy Đăng Không Trả Tiền Số 12 –

Luật Sư Nguyễ Quốc Lân: Bài Cậy Đăng Không Trả Tiền Số 8 -

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân -Bài Cậy Đăng Không Trả Tiền Số 7: ........

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân : Bài Cậy Đăng Không Trả Tiền Số 6: .........