báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19

 
CHÁY LSQ TẠI HOUSTON, MỸ BUỘC TQ PHẢI ĐÓNG CỬA!

***


Ann Nguyen: Make American Great Again & nhiều videos thời sự

***


GIÁC THƯ NGĂN CHẶN DI DÂN BẤT HỢP PHÁP ĐƯỢC TÍNH VÀO DÂN SỐ

Tổng thống Trump đă kư một bản giác thư nhằm loại trừ người nhập cư bất hợp pháp khỏi bị tính vào ṿng tái phân chia quốc hội tiếp theo.

Việc tái phân bổ cư dân quận hạt nhắm vào các  ghế lập pháp tiểu bang và ở cấp liên bang Hoa Kỳ, được gọi là sự phân chia quốc hội. Bản giác thư sẽ ảnh hưởng về sau.

Bản giác thư của TT Trump, được Văn pḥng Báo chí Bạch Ốc gửi đi hôm thứ ba, viết: "Tôi đă xác định một cách đứng đắn rằng tôn trọng luật pháp và bảo vệ sự toàn vẹn của quá tŕnh dân chủ bảo đảm loại trừ người nhập cư bất hợp pháp khỏi cơ sở để phân bổ, đến mức khả thi và đến mức tối đa theo quyết định của Tổng thống theo luật pháp. " 

Theo Reuters, một viên chức cao cấp của chính quyền cho biết bảo rằng bản giác thư là “một bước  quyết định khác để thực hiện cam kết long trọng của ông nhằm bảo đảm chỉ có công dân Mỹ có đại diện quốc hội chứ không phải người nhập cư bất hợp pháp." Tổng thống đă kư bản giác thư vào thứ ba lúc 1:10 chiều EDT tại Văn pḥng Bầu dục.

Bản giác thư dự kiến ​​sẽ đối mặt với những thách thức pháp lư trong hệ thống ṭa án. V́ nó áp dụng cho phân bổ quốc hội, Hiến pháp qui định, ”Số Đại diện sẽ được phân bổ trong  một tiểu bang theo dân số tương ứng, tính toàn bộ số người ở mỗi Bang."

Năm 2016, Ṭa án Tối cao nhất trí phán quyết rằng việc phân bổ các khu vực lập pháp theo tổng dân số thay v́ đủ điều kiện để bỏ phiếu theo yêu cầu của Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp.

Giáo sư luật Joshua Geltzer của Georgetown cho biết, “tất cả những điều này làm cho vị trí của ông Trump trở nên thái quá”, và nói thêm ông tin rằng hành động này gần như chắc chắn sẽ gặp phải những thách thức pháp lư.

Trong giác thư, tổng thống giải quyết câu hỏi về hiến pháp, nêu rơ Hiến pháp không "xác định cụ thể những người nào phải được đưa vào cơ sở để phân chia."

Bản giác thư nêu lên "Mặc dù Hiến pháp yêu cầu 'người ở mỗi bang, ngoại trừ thổ dân không bị đánh thuế', phải được liệt kê trong điều tra dân số, yêu cầu đó chưa bao giờ được hiểu là bao gồm trong cơ sở phân chia mọi cá nhân có mặt trong phạm vi của quốc gia tại thời điểm điều tra dân số, "

Tài liệu tiếp: "Thay vào đó, thuật ngữ “người ở mỗi bang"đă được giải thích có nghĩa là chỉ bao gồm "cư dân" của mỗi quốc gia. Xác định những người nào nên được coi là "cư dân" cho mục đích phân chia đ̣i hỏi phải thực hiện phán quyết. Ví dụ, người nước ngoài chỉ tạm thời ở Hoa Kỳ, chẳng hạn như kinh doanh hoặc du lịch, và một số nhân viên ngoại giao nhất định là "những người" đă bị loại khỏi cơ sở phân bổ trong các cuộc điều tra trước đây".

Bản giác thư cũng lập luận rằng Hiến pháp không loại trừ các cá nhân không có mặt ở bên trong Hoa Kỳ, viện dẫn như nhân viên thuộc liên bang đang ở nước ngoài làm ví dụ.

Bải giác thư viết: "Quyết định được ủy quyền cho nhánh hành pháp để xác định ai đủ tư cách là “cư dân" bao gồm thẩm quyền loại trừ người nước ngoài khỏi cơ sở phân bổ không ở trong t́nh trạng nhập cư hợp pháp"

Nguổn:Washington Examiner Jul. 21. 2020

B́nh dân thấy ǵ?

Thuật ngữ “cư dân” (inhabitant) có thể bị Dân Chủ đánh lận v́ mục đích tranh giành ghế đại diện quốc hội theo dân số bằng cách sắp xếp lại các quận hạt. Chữ cư dân (inhabitant) dễ bị đánh lận với nghĩa con người đang có mặt ở một quốc gia nào đó. Nhưng đúng nghĩa “cư dân” phải là người có quyền lợi và trách nhiệm được quốc gia công nhận hợp pháp. Chữ INHABITANT: one that occupies a particular place regularly, routinely, or for a period of time = người chiếm giữ một nơi cụ thể đều đều, thường xuyên, hoặc trong một thời gian. Mới xem qua th́ thấy dân bất hợp pháp cũng được tính, nhưng vấn đề đang nói là pháp lư cho nên chữ “occupy” – “chiếm giữ” ở đây có tính cách ổn định tức là cũng không ngoài phạm vi luật pháp qui định.

Chiếm giữ bây giờ không có nghĩa như ngày xưa anh chiếm một vùng đất và xưng đế, làm của riêng. Hoặc cụ thể, ví dụ, ngay như đám “Ocuppy Wall Street” ngay cả họ là công dân của HK, họ có thể được tính là dân của Wall Street không? Dĩ nhiên là KHÔNG. Họ chỉ chiếm dụng bất hợp pháp tạm thời, và họ đă phải dọn đi sau một thời gian làm mưa làm gió ở đó, bởi bất hợp pháp.

Anh đang chiếm giữ bất hợp pháp từng inch đất của quốc gia người ta, anh không có quyền hạn và trách nhiệm ǵ với quốc gia, th́ sao có thể tính là cư dân tham gia gây ảnh hưởng đến những quyền lợi của công dân người ta được, bởi nếu số đại diện được tính dựa trên cơ sở đó dĩ nhiên sẽ ảnh hưởng đến công dân. Anh chỉ tạm thời chiếm giữ, ở nhờ, do ḷng nhân đạo của quốc gia sở tại.  

 
Ban tuyên truyền của đảng phái đă mị dân rằng, người nhập cư bất hợp pháp có đóng thuế. B́nh dân không thể bị lừa. Đóng thuế, chính phủ nhận không có nghĩa lá chính phủ ăn hội lộ của người bất hợp pháp, hay người bât hơp pháp đă trả tiền mua t́nh trạng di trú hợp pháp. Mỗi ngày anh đi trên đường, anh ngồi ghế đá công viên, anh mua đồ ăn uống, dĩ nhiên anh phải trả những khỏang thu hồi để bảo tŕ những thứ anh sử dụng. Người có mặt ở xứ sở nào dù tạm thời cũng đều phải làm như thế. Anh leo lên chiếc xích lô, anh mua vé xi nê, anh mua cái bánh ... tất cả đều có khoảng đóng góp trong đó. Anh đóng chút tiền phục vụ cho chính anh, sao anh có thể đ̣i người ta công nhận, đếm anh vào số cư dân của người ta được? Lập luận rằng người nhập cư bât hợp pháp nên tính vào hay được tính vào là đánh lận, lừa bịp. 

Vĩnh Tường