báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

       [Bài Viết - Article]                                                                 


Sách của Đỗ Văn Phúc có bán trên Amazon

 

 

 

 

 

 

 

  

Lời Chứng số 36

14 HƠN CỦA VIỆT NÔ CỘNG

Lm Tađêô Nguyễn Văn Lư  22.7.2020

          Milovan Djilas (4.6.1911-20.4.1995) Ủy viên BCT ĐCS Nam Tư từ 1940. Tháng 01.1953 là Phó Tổng Thống CS Nam Tư, tháng 12.1953 là Chủ tịch QH Liên Bang CS Nam Tư. Thời 1953, Josip Broz Tito, TBT ĐCS Nam Tư, kiêm Tổng Thống Liên Bang CS Nam Tư (1944-1980) ra lệnh Milovan Djilas viết 1 sách chứng minh cuộc Cách Mạng XHCN của Nam Tư đă thành công rực rỡ. Milovan Djilas đă chứng minh ngược lại : Cuộc Cách Mạng XHCN của Nam Tư 1940-1953 đă thất bại thê thảm. Milovan Djilas bị đưa vào bệnh viện điên, bị 18 tháng tù treo, tháng 12.1955 bị án 3 năm tù.

Milovan Djilas năm 1956 viết cuốn GIAI CẤP MỚI trong tù, gửi chui ra xuất bản lần đầu năm 1957 tại New York, Hoa Kỳ; gửi chui về Đông Âu, giúp đạp đổ hệ thống CS Đông Âu - Liên Xô thời 1980-1990, v́ chứng minh rất chính xác : Khi giai cấp vô sản lật đổ xong giai cấp tư sản, luôn tạo ra 1 GIAI CẤP MỚI 3 HƠN : Quyền Lực hơn, Giàu Có hơn & Gian Ác hơn. 1962 Milovan Djilas bị án tù 7 năm lần 3, ra tù 1966, qua đời 20.4.1995 tại Bengrad, kịp thấy CS Đông Âu - Liên Xô hoàn toàn sụp đổ !

Các đảng viên Việt Nô Cộng & Quốc Dân Việt hôm nay đều đă thấy rơ từ 1930-2020, Việt Nô Cộng đă đạt được 14 hơn : 5 hơn của CS quốc tế : quyền lực, giàu có, gian ác, vô thần, vô tâm-vô đạo hơn & 5 hơn của Chệt Ác Cộng : bạo lực, bịp lừa, bít lấp, xảo độc, ranh ma hơn & 2 hơn của CS Bắc Triều Tiên : trơ ĺ, dại khờ hơn & 2 hơn đặc sản của Việt Nô Cộng : BÁN L̉NG BÁN NƯỚC & NỊNH BỢ NÔ LỆ Chệt Tham Ác Cộng hơn.

Dù Việt Nô Cộng đă đạt được 14 hơn quá rơ như thế, nhưng Chệt Tham Ác Cộng ranh ma mưu kế ngăn cấm không cho Việt Nô Cộng từ bỏ chủ nghĩa & chế độ CS, để Chệt Tham Ác Cộng thống trị Việt Nô Cộng & Toàn Dân VN ngày càng siết hơn ! Tiếc thay, Toàn Dân chưa tăng tốc thống nhất Đường Cứu Nước. Than ôi, ách nô lệ Chệt Tham Ác Cộng tiếp tục xích cùm Tổ Quốc - Dân Tộc VN đến bao giờ !?!

Sau 1975, Trí thức nào sai lầm về HCM, Toàn Dân VN thông cảm. Nhưng hiện nay, đă có quá nhiều tài liệu - chứng cứ về Tay Sai Siêu Ác của Tàu Tham Ác Cộng này, chức sắc Tôn giáo nào vẫn trơ ĺ ngu dại tôn vinh HCM, là đang d́m uy tín TG ḿnh xuống bùn đỏ; chắc chắn là đă & đang xé nát TG ḿnh, không thể biện minh.

Tổ Quốc luôn bao gồm 3 phần toàn vẹn không thể tách rời nhau : Dân Tộc, Lănh Thổ - Lănh Hải, Chủ Quyền. Nếu thiếu 1, là không c̣n Tổ Quốc toàn vẹn đúng nghĩa. Toàn Quốc Dân Việt quyết tâm kiên tŕ bảo vệ Tổ Quốc - Dân Tộc Việt Nam Tự Do Độc Lập toàn vẹn bền vững !

Đây có thể là Lời Chứng 36 Chung Kết sau hết, v́ sức khỏe tất cả các cơ quan trong ngoài của tôi ngày càng quá yếu. Dự kiến xin Vĩnh Biệt Thân Nhân & Bạn Hữu trên đời tạm này. Xin hẹn gặp nhau đông đủ trong Nhà Cha Trời.

Xin mọi người tha thứ các thiếu sót của tôi với Tổ Quốc & với mọi người, nhất là rơ ràng việc Cứu Nước chưa xong. Xin luôn Hy Sinh Hiệp Nguyện mỗi giây phút đêm ngày thật nhiều cho Hội Thánh, các Tôn Giáo, Tổ Quốc, Đồng Bào, Nhân Loại, nhất là cho ai ai đang đau khổ, tội lỗi & gian ác ! Kính cảm ơn tất cả.

Lm Tađêô Nguyễn Văn Lư,

Nhà Hưu Dưỡng Tổng Giáo phận Huế, 22.7.2020.

 

@@@