báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              


Luật Sư Nguyễn Quốc Lân : Bài Cậy Đăng Không Trả Tiền Số 6 Những Vi Phạm Nghiêm Trọng Của Nhóm Vận Động Băi Nhiệm Tại Westminste & Video Cuộc họp báo Ls Trần Thái Văn

 

 

  

 VIỆT NAM CỘNG H̉A

            CHÍNH PHỦ PHÁP ĐỊNH

 
LỜI KÊU GỌI ỦNG HỘ TT TRUMP CỦA LS LÊ TRỌNG QUÁT &  THƯ TỐI QUAN TRỌNG KÍNH GỬI TỔNG THỐNG HOA KỲ  

 

 
POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19

 
NHÂN SĨ CỘNG ĐỒNG: TP Westminster vẫn đứng vững trước những đánh phá của CSVN

***

 

Lá Thư Little Saigon Số 2:

Liên Hệ của ƯCV Tạ Trung với nhóm Hoàng Kiều

Trong Cuộc Tranh Cử tại Westminster

   Luật Sư Nguyễn Quốc Lân

 

Sau khi Lá Thư Little Saigon Số 1 được phổ biến để lột trần âm mưu của nhóm Hoàng Kiều trở lại Little Saigon để t́m cách phá hoại hầu hết các cuộc tranh cửđịa phương trong đó có các dân cử gốc Việt chống lại cuộc vận động băi nhiệm vừa qua tại Westminster, ông Tạ Trung, hiện đang tranh cử chống lại ông Nam Quan Nguyễn, vào chức vụ Nghị Viên Thành Phố Westminster, Khu Vực 2, đă lên tiếng phản đối v́ cho rằng ông bị chụp mũ vào nhóm Hoàng Kiều mà không kể đến nhiều năm sinh hoạt cộng đồng của ông ta. Tôi định trả lời trực tiếp, nhưng nhận thấy đây là vấn đề hệ trọng và nên được giải thích cho mọi người biết một cách tường tận hơn thay v́ trong message trên FaceBook. Và đây là bức thư đang viết dở dang và được hoàn tất cho phù hợp với Lá Thư Little Saigon số 2 này.

Thưa Anh Tạ Trung,

Tôi có nhận được lời lên tiếng phản hồi của anh trong trang FaceBook của tôi. Anh nói đúng là tôi biết rất nhiều về anh trong nhiều năm qua trong sinh hoạt cộng đồng. Và cũng chính v́ có sự hiểu biết và tôn trọng đó mà tôi không lên tiếng về vai tṛ và việc làm của anh liên quan đến Tỷ Phú Hoàng Kiều qua Hội Đồng Giám Sát (“HĐGS”) và tổ chức cộng đồng của NV Phát Bùi (“PB”) trong suốt nhiều năm qua. Cũng v́ sự hiểu biết và tôn trọng đó, tôi cũng vô cùng thất vọng khi biết rằng anh đă nhất định không làm ǵ và c̣n tiếp tay với PB để thao túng hàng loạt những hành động của PB và tổ chức cộng đồng trong nhiều năm qua và từ ngày anh và PB đắc cử vào các chức vụ này. Cho tôi đơn cử một vài việc anh đúng ra phải làm nhưng không làm trong vai tṛ Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát (“CTHĐGS”) trong tổ chức cộng đồng của PB để chứng tỏ sự quan hệ của anh đối với nhóm Hoàng Kiều.

1. Bầu cử gian lận.
Cuộc bầu cử cơ chế cộng đồng hoàn toàn bằng gian lận để đưa PB vào lại chức vụ chủ tịch cộng đồngvào tháng 6 năm 2018. Đây là một việc làm đă gây ra biết bao tai hại cho uy tín, danh dự và chính nghĩa của cộng đồng mà tôi đă lên tiếng giải thích rất nhiều lần qua các bài viết trước đây của tôi. Kết quả này đă chà đạp trực tiếp vào chính nghĩa của cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Quận Cam v́ hơn 45 năm qua người Việt tỵ nạn luôn đ̣i hỏi nhà cầm quyền CSVN tôn trọng tự do dân chủ và tổ chức bầu cử tự do, trong khi chỉ có một tổ chức cộng đồng mang danh đấu tranh chống cộng mà không tổ chức được một cuộc bầu cử công bằng. Đó là vết nhơ mà cộng đồng Việt Nam tại Quận Cam phải hứng chịu từ ngày đó trở đi.

Trong vai tṛ CTHĐGS, anh phải là người đứng ra điều tra xem sự việc đă xảy ra như thế nào để rửa sạch thanh danh của cộng đồng và ngăn ngừa những thiệt hại đă xảy ra và sẽ xảy ra để bảo vệ cộng đồng. Chỉ có HĐGS mới có thẩm quyền và chính danh để điều tra và xem xét vấn đề để điều tra sự việc và t́m ra giải pháp thích hợp cho các cơ chế cộng đồng. Trách nhiệm của HĐGS cũng bao gồm t́m ra biện pháp chế tài để bảo vệ và phục hồi chính danh của cơ chế cộng đồng cũng như đưa ra những sửa đổi cần thiết để tránh những tệ trạng này trong tương lai. Anh đă không hề làm chuyện đó. Không những vậy, anh đă ngồi yên, thông đồng và tiếp tay với PB để tiến hành liên tục những hành động sai trái trong suốt nhiều năm qua.

Anh có thể viện dẫn lư do là chính anh cũng được đắc cử vào chức vụ CTHĐGS trong cùng cuộc bầu cử đó nên anh không thể đặt thêm nghi vấn về chính danh của cơ chế cộng đồng. Điều đó không đúng v́ vai tṛ của CTHĐGS hay HĐGS là bảo vệ danh dự, chính nghĩa và uy tín của cơ chế cộng đồng chứ không phải của các cá nhân trong cơ chế cộng đồng.

2. Tiêu chuẩn hợp lệ tranh cử chức chủ tịch của Phát Bùi.
Trước cuộc bầu cử đă có nhiều cáo buộc và khiếu nại rằng PB không hội đủ điều kiện để tranh cử v́ đă từng về Việt Nam. Bản Nội Quy có ghi rơ những ai đă từng về Việt Nam không được quyền tranh cử vào các chức vụ trong Ban Điều Hành Cộng Đồng. Ban Tổ Chức Bầu cử v́ đă nhất tâm sắp xếp cho PB được đắc cử nên không muốn xét tới việc này. Không có một cơ chế nào có chính danh và thẩm quyền để cứu xét đến vấn đề này để bảo vệ chính danh của cơ chế cộng đồng ngoại trừ HĐGS.

Trong vai tṛ CTHĐGS, anh đă không hề làm ǵ hết để cứu xét vấn đề này. Cho dầu điều lệ đúng hay không, HĐGS vẫn có trách nhiệm cứu xét vấn đề khiếu nại hay tu chính bản nội quy. Đây là trách nhiệm chính của HĐGS và CTHĐGS để bảo vệ chính danh của cơ chế cộng đồng.

3. Phát Bùi ngồi vào bàn tiệc danh dự với Đại Sứ CSVN
  Một trong những lư do chống đối lớn nhất đối với PB trong vai tṛ chủ tịch cộng đồng là sự việc ông ta đă ngồi vào bàn tiệc với Đại Sứ CSVN cùng với hàng loạt các viên chức ngoại giao đoàn CSVN và các thành phần thân cộng trong cộng đồng. Hành động này đă tạo cơ hội cho CSVN tung hô trên các diễn đàn ngoại gia và truyền thông của họ là họ đă bắt được nhịp cầu với cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại để lắng nghe nguyện vọng và t́m hiểu sự t́nh trong mục tiêu hoà hợp ḥa giải trong tinh thần Nghị Quyết 36 của họ.

  Đây là một hành động và hiện tượng đi ngược lại danh dự, mục tiêu và chính nghĩa của cộng đồng. Cộng đồng Việt Nam không thể nào để cho CSVN đặt đâu ngồi đó, được nói hay không nói, hay tiếp tay cho mục đích tuyên truyền của CSVN. Đây là trách nhiệm của HĐGS cần phải cứu xét vấn đề để bảo vệ danh dự và chính nghĩa của cộng đồng.

  Anh Tạ Trung đă không hề nêu ra vấn đề này trong vai tṛ CTHĐGS. Mặc dầu buổi tiệc xảy ra năm 2015 và anh Tạ Trung được đắc cử năm 2018. Nhưng sự việc năm 2015 đă đưa đến việc phân hóa trong cơ chế cộng đồng, nhiều thành phần chính đă từ chức, cộng đồng nói chung không công nhận cơ chế này có sự có mặt của PB, và dĩ nhiên cả hai cơ chế Ban Điều Hành và HĐGS lúc đó bị tê liệt. Khi anh Tạ Trung và HĐGS mới được đắc cử vào năm 2018 là cơ hội đầu tiên một cơ chế cộng đồng do cộng đồng bầu ra có thẩm quyền và chính danh để cứu xét vấn đề nghiêm trọng đang xảy ra cho cộng đồng. Anh Tạ Trung đă hoàn toàn không đếm xỉa đến việc này, một trách nhiệm hoàn toàn nằm trong tay của CTHĐGS vàHĐGS kể từ lúc đó.

4. Phát Bùi và tổ chức cộng đồng tham gia vận động chính trị chống lại cộng đồng
     Một trong những lư do chính đưa đến sự chia rẽ cộng đồng đến mức tệ hại như ngày hôm nay là v́ PB đă nhân danh tổ chức cộng đồng để can dự vào nhiều cuộc tranh chấp hay tranh cử chính trị trong cộng đồng. Đây là một việc làm hoàn toàn sai trái trong vai tṛ của một tổ chức cộng đồng và cương vị của chủ tịch tổ chức cộng đồng. Một tổ chức cộng đồng phải đứng ngoài mọi tranh chấp cộng đồng hay chính trị để có thể tiếp tục làm việc với tất cả mọi thành phần viên chức chính quyền trong sinh hoạt cộng đồng. Tai hại của việc tổ chức cộng đồng tham gia vào tranh chấp chính trị là :

(1) Vi phạm qui chế tổ chức bất vụ lợi.

(2) Cho dầu vận động thắng hay thua th́ tổ chức cộng đồng sẽ đi đến đối đầu với các viên chức hay cơ quan chính quyền liên hệ.

(3) Nếu vận động không thành công sẽ chứng tỏ đi ngược lại ḷng dân và ước muốn của cộng đồng được thể hiện qua kết quả bầu cử. Đây hành động chỉ đưa cơ chế cộng đồng đi vào bế tắc mà không có lối thoát.

  Đó là lư do chính tại sao HĐGS có trách nhiệm kiềm chế các cơ chế cộng đồng không được đưa cộng đồng đi vào các cuộc phiêu liêu chính trị mà chỉ có thể đem lại tai hại nhiều mà không có lợi ích cho cộng đồng. Trách nhiệm của CTHĐGS hay HĐGS là bảo vệ các cơ chế cộng đồng giữ vững mục tiêu và nội qui của các cơ chế cộng đồng.

5. Phát Bùi và Cộng Đồng Dự Định Tổ Chức Hội Chợ Tết với SựTài Trợ của Hoàng Kiều
   Khi Tỷ Phú Hoàng và một số thành phần tiếp tay đă lộ rơ mục tiêu phá hoại cộng đồng và có lợi cho CSVN, cộng đồng và ông Phát Bùi đă ngang nhiên nộp đơn tại Thành Phố Westminster để xin tổ chức diễn hành Tết tại khu Little Saigon với sự bảo trợ hầu như là hoàn toàn của ông Hoàng Kiều. Lúc đó, mọi người đă biết rơ tư tưởng, hành động và mục tiêu của ông Hoàng Kiều là không ǵ khác ngoài mục tiêu phá hoại và gây rối trong cộng đồng th́ tổ chức cộng đồng của PB đă vẫn tiếp tục xin phép tổ chức diễn hành Tết do ông Hoàng Kiều tài trợ và dĩ nhiên là có thể đưa đến khống chế bởi ông Hoàng Kiều. Rất may là Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Ḥa đă nhận ra vấn đề và công khai xin rút tên khỏi đơn xin phép tổ chức. Mặc dầu vậy, PB và tổ chức cộng đồng vẫn tiếp tục đơn xin.

  Đây là lúc HĐGS và CTHĐGS cần phải ra tay để ngăn chặn hiểm họa này nhưng anh Tạ Trung đă không hề có một lời nói hay hành động về vấn đề này. Thử tưởng tượng một người bảo trợ hoàn toàn có thể thao túng mục tiêu và ư nghĩa của cuộc diễn hành đến chừng nào, đặc biệt là con người đó lại là ông Tỷ Phú Hoàng Kiều. Việc thiếu hành động này hoàn toàn cho thấy là HĐGS và cá nhân anh Tạ Trung, trong vai tṛ CTHĐGS đă thông đồng và tiếp tay với việc này.

6. Phát Bùi và Cộng Đồng Tổ Chức Phát Quà của Hoàng Kiều Để Mua Phiếu Bầu Cử Băi Nhiệm
   Phát Bùi và tổ chức cộng đồng đă tiến hành tổ chức buổi phát quà miễn phí theo yêu cầu của Hoàng Kiều, mặc dầu có sự chống đối của các viên chức thành phố Garden Grove và đe dọa mối lây nhiễm trong mùa dịch coronavirus. Đây là hành động táo tợn của NV Phát Bùi nhân danh Chủ Tịch Cộng Đồng theo lệnh của Tỷ Phú Hoàng Kiều mặc dầu biết rơ đây là hành động bất hợp pháp v́ không được phép của chính quyền thành phố và gây hiểm họa cho cộng đồng và trách nhiệm cho thành phố nếu có lây nhiễm bộc phát tại địa điểm này. Hành động nguy hiểm này chỉ để phục vụ cho mục tiêu cá nhân của Hoàng Kiều và mục tiêu chính trị của Phát Bùi và mang lại tai họa cho tổ chức cộng đồng và thành phố Garden Grove.
  Đây là lúc mà HĐGS và anh Tạ Trung, với tư cách CTHĐGS cần kịp thời ra tay chấm dứt và ngăn chặn. Rất tiếc anh Tạ Trung đă không làm việc đó mà c̣n cứ để những hành động tương tự như vậy tiếp diễn với sự cấu kết giữa Hoàng Kiều, Phát Bùi và tổ chức cộng đồng.

7. Phát Bùi và Tổ Chức Cộng Đồng Tham Dự Vận Động Băi Nhiệm Tại Westminster
   Một việc làm mới nhất và rơ ràng nhất nhằm chứng tỏ sự làm ngơ hay tiếp tay của anh Tạ Trung trong vai tṛ CTHĐGS là việc dung túng cho PB và tổ chức cộng đồng can dự sâu đậm vào nỗ lực vận động băi nhiệm các vị dân cử gốc Việt tại Westminster. Nh́n lại kết quả bầu cử và quan điểm của những thành phần tham dự vận động băi nhiệm, người ta thấy ngay đây là một âm mưa toa rập của nhiều thành phần trong bóng tối và ngoài ánh sáng để triệt tiêu sức mạnh của cộng đồng nhằm phục vụ cho mục tiêu của CSVN mà họ rất muốn làm nhưng không thực hiện được trong suốt hơn 45 năm qua. Những người am tường chính trị và hiểu biết về tâm t́nh của người dân trong cộng đồng không cần phải đợi đến nh́n thấy kết quả mới thấy được sự thật của âm mưu thâm độc này. Trong loạt bài Cậy Đăng 27 bài của tôi trước đây trong mùa tranh cử chống băi nhiệm đă lột trần sự thật này qua nhiều góc cạnh khác nhau.

  Trong vai tṛ CTHĐGS của anh Tạ Trung, anh không thể giả câm giả điếc đến độ như vậy được. Kết quả bỏ phiếu của gần 60% cử tri và khoảng 80% cư dân gốc Việt trong thành phốbác bỏ băi nhiệm đă nói lên tiếng nói của họ. Hơn 100 đoàn thể và cá nhân, quân nhân ha chống cộng trên toàn quốc đă thấy ra sự việc và mạnh mẽ lên tiếng phản đối băi nhiệm bằng nhiều phương thức và h́nh thức khác nhau. Hầu hết mọi cá nhân và cộng đồng người Việt tỵ nạn từ khắp nơi đă nh́n ra sự việc và lên tiếng trong khả năng và hoàn cảnh của họ để tiếp tay với các cư dân gốc Việt tại Westminster nhằm chống lại âm mưu quá thâm độc và nguy hiểm qua mục tiêu băi nhiệm. Cộng đồng khắp nơi đă gọi cuộc vận động chống băi nhiệm là trận Tử Thủ An Lộc như năm xưa, chỉ có một khác biệt là không có sự tham dự của nhóm cựu quân nhân tại địa phương Little Saigon.

  Chỉ v́ một vài cá nhân trong nhóm lănh đạo của nhóm cựu quân nhân tại Quận Cam đă bị Phát Bùi và đồng tiền của Hoàng Kiều thao túng và trốn tránh trách nhiệm một cách hèn nhát như mọi người đă thấy qua cuộc tử thủ An Lộc tại Wesminster. Hiện tượng đó xảy ra một phần v́ anh Tạ Trung, trong vai tṛ CTHĐGS và HĐGS đă không hề lên tiếng hay nhận ra vấn đề và trách nhiệm của ḿnh.

8. Kết Luận
   Tôi có thể viết tới sáng về sự làm ngơ hay tiếp tay của anh Tạ Trung trong vai tṛ CTHĐGS để thao túng cho PB và Hoàng Kiều thao túng tổ chức cộng đồng cho mục đích riêng tư của họ và phục vụ mục tiêu triệt tiêu sức mạnh chính trị của cộng đồng trong nhiều năm qua. Đó là lư do chính tại sao tôi qui kết anh Tạ Trung là một thành phần của Phát Bùi trong cơ chế cộng đồng với mục tiêu tiếp tay với Hoàng Kiều để triệt tiêu cộng đồng như chúng ta đă thấy trong nhiều hành động của PB trong danh nghĩa chủ tịch cộng đồng bên cạnh anh Tạ Trung là CTHĐGS cộng đồng.

  Tôi cũng hiểu rơ vai tṛ của anh Tạ Trung là thành viên nồng cốt trong Đảng Dân Chủ Gốc Việt tại Quận Cam hay tổ chức Đảng Việt Tân mà cả hai đều có cùng mục đích muốn triệt tiêu nhóm dân cử gốc Việt theo Đảng Cộng Ḥa để thủ lợi cho quyền lợi của các tổ chức này. Nhưng tôi không hề đặt vấn đề vai tṛ của Đảng Dân Chủ hay Đảng Việt Tân v́ tôi cho rằng đó là quan điểm tự nhiên và đương nhiên trong sinh hoạt cộng đồng và chính trị tại Quận Cam. Tôi chỉ đặt vấn đề anh Tạ Trung trong vai tṛ CTHĐGS trong cơ chế cộng đồng và sự làm ngơ hay tiếp tay của anh liên quan đến hành động của Phát Bùi hay Hoàng Kiều có liên hệ với hay trong danh nghĩa của tổ chức cộng đồng.

Và đó là lư do tại sao tôi qui buộc việc tranh cử của anh Tạ Trung vào chức vụ Nghị Viên Thành Phố Westminster trong cuộc tranh cử này chỉ là một bước khác của chương tŕnh của Phát Bùi và Hoàng Kiều trong mục tiêu tiếp tục triệt tiêu và phá hoại cộng đồng người Việt tỵ nạn tại đây.

Lan Quoc Nguyen, Esq.

(714) 891-1901

 

.

= = = = = = 


Phan Nhật Nam: Thư gởi đồng hương của Nhà văn Phan Nhật Nam -


Phan Nhật Nam Tổng công kích Tổng nổi dậy Canh Tư Little Saigo

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân:Bài Cậy Đăng Số 21 – CSVN Đẩy Mạnh Nỗ Lực Vận Động Băi Nhiệm

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân: Bài Cậy Đăng Số 20 -Một Ổ Dịch Thân Cộng Đang Bộc Phát

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân: Bài Cậy Đăng Số 19 – Frank Trần: Trích Đoạn Một Ổ Dịch Thân Cộng Đang Chuẩn Bị Bộc Phát

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân /Bài Cậy Đăng Không Trả Tiền Số 18 –Bầu Cử Băi Nhiệm: Cuộc Tổng Tấn Công Bắt

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân: Bài Cậy Đăng Không Trả Tiền Số 17 Nhận Định Về Những Lư Do Băi Nhiệm

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân:  Bài Cậy Đăng Không Trả Tiền Số 16: Phát Bùi Họp Báo Bảo Vệ Tỷ Phú Hoàng Kiều

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân: Bài Cậy Đăng Không Trả Tiền Số 15.5 –Cuộc Băi Nhiệm Tại Westminster Không Phải Là Nỗ Lực Của Cư Dân

Lan Quoc Nguyen, Esq : Open Letter No. 15: The Recall in Westminster was No Residents’ Effort

Các Dân Cử đoàn kết chống trọc Phú Hoàng Kiều/youtube

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, Esq: Bài Cậy Đăng Không Trả Tiền Số 14

Nguyễn Quốc Lân: Bài Cậy Đăng Không Trả Tiền Số 13

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân: Bài Cậy Đăng Không Trả Tiền Số 12 –

Luật Sư Nguyễ Quốc Lân: Bài Cậy Đăng Không Trả Tiền Số 8 -

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân -Bài Cậy Đăng Không Trả Tiền Số 7: ........

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân : Bài Cậy Đăng Không Trả Tiền Số 6: ......... 

Lá Thư Little Saigon Số 2: Liên Hệ của ƯCV Tạ Trung với nhóm Hoàng Kiều Trong Cuộc Tranh Cử tại Westminster/ Luật Sư Nguyễn Quốc Lân