bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

       [Bi Viết - Article]                                                                 

 

 

TT TRUMP TUYN BỐ DẤU CHẤM HẾT CHO TN OBAMA CHUYN ĐI "THỌC GẬY BNH XE" ĐƯA VO T

 


Sch của Đỗ Văn Phc c bn trn Amazon

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Mắc mưu TT Trump, Obama lồng lộn lợi dụng cả lễ tang để sch động gian kế bầu cử qua thư

Ti ưa TT Trump - Bi viết qu sắc bn khiến phe "cuồng chống Trump" phải cứng họng!

Knh gửi Diễn đn video Phong tro Ủng hộ TT Donald Trump v đảng Cộng Ha.

***

Ann Nguyen: Make American Great Again & nhiều videos thời sự- Mắc mưu TT Trump, Obama lồng lộn lợi dụng cả lễ tang để sch động gian kế bầu cử qua thư

Video- BẦU CHO TỔNG THỐNG DONALD TRUMP/Nhạc v lời: Hong Tường

***