báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

       [Bài Viết - Article]                                                                 


Sách của Đỗ Văn Phúc có bán trên Amazon

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Mắc mưu TT Trump, Obama lồng lộn lợi dụng cả lễ tang để sách động gian kế bầu cử qua thư


Boat parade in support of President Trump

***

Ann Nguyen: Make American Great Again & nhiều videos thời sự- Mắc mưu TT Trump, Obama lồng lộn lợi dụng cả lễ tang để sách động gian kế bầu cử qua thư
Video- BẦU CHO TỔNG THỐNG DONALD TRUMP/Nhạc và lời: Hoàng Tường

***


Bằng Phong Đặng Âu show 10/09/2020


***

HĂY BẦU CHO TỔNG THÓNG DONALD TRUMP  VÀO NGÀY 3 NOV. 2020

            Lịch sử Hoa Kỳ trải qua 44 đời Tổng Thống, tôi không thấy ông Tổng Thống nào gian nan vất vả và bị đánh phá cực kỳ dă man, bỉ ổi và khốn nạn như Tổng Thống Donald Trump. Thử hỏi ông có tội ǵ ngoài tội giầu có, tội có vợ đẹp và con vừa giỏi vừa ngoan ?

            Những tội mà bọn Dân Chủ tố cáo ông hay đàn hạch ông nhưng đă thất bại, tuyền là những tội vu cáo như kỳ thị, thông đồng với Nga v.v...Trong khi đó, từ Obama tới cha con Joe Biden, Hillary Clinton phạm đầy tội ác tham nhũng, hối lộ, không cứu người lâm nạn v.v...với những bằng chứng qúa rơ ràng, nhưng TỔNG thống DONALD TRUMP chưa thèm rờ tới.

            1/ Thử hỏi trong 44 đời Tổng Thống tiền nhiệm, có Tổng Thống nào tái tranh cử mà được dân chúng, không phải chỉ người dân Mỹ mà cả dân một số nước trên thế giới, đă tự nguyên đi diễn hành khắp các tiểu bang, trên bộ, dưới nước, trên trời để cổ động cho như Tổng Thống Donald Trump?

            2/ Thử hỏi trong 44 đời Tổng Thống tiền nhiệm, có Tổng Thống nào đău ốm mà được dân chúng tới tụ tập ngay trước nhà thương, nơi Tổng Thống chữa bệnh để cầu an và chúc lành cho ông như Tổng Thống Donald Trump không? 

            3/ Thử hỏi trong 44 đời Tổng Thống tiền nhiệm, có Tổng Thống nào dám đứng trước diễn đàn Liên Hiệp Quốc như Tổng Thống Donald Trump tuyên bố công khai rằng: "Gần như ở nơi nào mà chủ nghĩa Xă Hội hay chủ nghĩa Cộng Sản đă được thử nghiệm, chúng cũng gây ra đau khổ, tham nhũng và mục nát cho người dân. Cơn khát quyền lực của chủ nghĩa Xă Hội dẫn đến sự bành trướng, thôn tính và đàn áp. Tất cả các quốc gia trên thế giới cần chống lại chủ nghĩa Xă Hội và sự bần cùng mà nó mang lại cho tất cả mọi người.".

            4/ Thử hỏi trong 44 đời Tổng Thống tiền nhiệm, có Tổng Thống nào đă đem tất cả lương bổng của ḿnh tặng cho Hội Cựu Chiến Binh và Thương Phế Binh và chỉ lấy một đồng danh dự theo luật ?

            Là người Việt tỵ nạn Cộng Sản, chúng ta không có lư do ǵ để không bỏ phiếu cho Tổng Thồng Donald Trump vào ngày 3/11/2020 

            Lê Duy San