báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              


Luật Sư Nguyễn Quốc Lân : Bài Cậy Đăng Không Trả Tiền Số 6 Những Vi Phạm Nghiêm Trọng Của Nhóm Vận Động Băi Nhiệm Tại Westminste & Video Cuộc họp báo Ls Trần Thái Văn

 

 

  

 VIỆT NAM CỘNG H̉A

            CHÍNH PHỦ PHÁP ĐỊNH

 
LỜI KÊU GỌI ỦNG HỘ TT TRUMP CỦA LS LÊ TRỌNG QUÁT &  THƯ TỐI QUAN TRỌNG KÍNH GỬI TỔNG THỐNG HOA KỲ  

 

 
POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19

 
NHÂN SĨ CỘNG ĐỒNG: TP Westminster vẫn đứng vững trước những đánh phá của CSVN

***

 

Lá Thư Little Saigon Số 7:

Hoàng Kiều Tung Chưởng Trong Mùa Bầu Cử - Tập II

                                        Luật Sư Nguyễn Quốc Lân

 

Câu chuyện ưcv Nguyễn Nam Quan gặp Tổng Lănh Sự CSVN Nguyễn Trác Toàn đă lộ ra thành phần chủ lực của nhóm Hoàng Kiều lần đầu tiên sau cuộc bầu cử băi nhiệm vừa qua. Đội h́nh giao bóng đă hiện rơ hơn gần đến ngày bầu cử, nhưng cũng chỉ là bổn cũ xài lại như mọi người đă thấy trong hơn một năm qua trong khu vực Little Saigon.

Cựu TNS Janet Nguyễn

Một chuyện hơi bất ngờ vừa xảy ra là cựu TNS Janet Nguyễn cũng ra thông báo lên án cuộc gặp gỡ này. Cựu TNS Janet Nguyễn có thể quên rằng chính cô là người đă thân chinh đến Ṭa Lănh Sự CSVN tại San Francisco vào ngày 6 tháng 7 năm 2006 để xin tiền để tranh cử với tư cách là vị dân cử gốc Việt từ cộng đồng Việt Nam và quan hệ này vẫn c̣n tiếp tục sau đó ngay cả thời gian cô ta làm Giám Sát Viên Quận Cam. Có thể cô cũng không nghĩ ra chính ḿnh là người đưa cố vấn chính trị của ḿnh đến gặp Tỷ Phú Hoàng Kiều để nhận được hàng triệu dollar cho mục tiêu vận động cuộc bầu cử băi nhiệm tại Westminster vừa qua và đă đưa mức độ phá hoại cộng đồng lên đến mức hàng triệu dollar chỉ trong một khu vực rất nhỏ như thành phố Westminster, một hiện tượng chưa từng thấy từ trước đến nay trong hơn 45 năm qua. Xin đọc Lá Thư Little Saigon Số 3 và 4 để hiểu rơ hơn vai tṛ của cựu TNS Janet Nguyễn trong mục tiêu chuyển tiền từ Tỷ Phú Hoàng Kiều vào các cuộc vận động chống phá cộng đồng.

Lời lên án này cũng đi kèm với một văn thư gởi đến Đảng Cộng Ḥa tại Quận Cam để kêu gọi rút lại sự ủng hộ đối với ưcv Nguyễn Nam Quan vào chức vụ Nghị Viên Thành Phố Westminster trong cuộc bầu cử hiện nay. Ư tưởng này nếu thành công, sẽ là một sự phối hợp hiếm hoi với Đảng Dân Chủ tại Quận Cam khi tổ chức này đă tuyên bố hỗ trợ ưcv Carlos Manzo để tranh cử chống lại ưcv Nguyễn Nam Quan trong cuộc tranh cử hiện nay tại Westminster. Ông Carlos Manzo là một thành viên cốt cán trong nhóm vận động băi nhiệm tại Westminster do ông Tỷ Phú Hoàng Kiều làm Tổng Tư Lệnh.

Một điều đáng lưu ư khác là ông Tạ Trung, hiện là Chủ Tịch Hội Dân Chủ Việt Mỹ tại Quận Cam, cũng tham gia tranh cử vào cùng chức vụ và sẽ có tác dụng chia phiếu từ khối cử tri gốc Việt để giúp ông Carlos Manzo dễ đắc cử hơn. Ông Tạ Trung cũng không xa lạ ǵ với nhóm Hoàng Kiều v́ chính ông là Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát trong nhóm cộng đồng Người Việt Quốc Gia Nam California do Nghị Viên Phát Bùi là chủ tịch. Ông Tạ Trung cũng đă đóng góp vào quỹ tranh cử cho các ưcv tranh cử hỗ trợ băi nhiệm vừa qua và hội họp với các thành lănh đạo cuộc bầu cử băi nhiệm đó.

Đảng Dân Chủ Quận Cam đă chọn một người không biết ǵ về cộng đồng Việt Nam hơn là một người đă lăn xă hy sinh nhiều năm qua để dưa cộng đồng Việt Nam đến gần Đảng Dân Chủ hơn để đại diện cho một khu vực có hơn 40% cư dân gốc Việt. Khi cựu TNS Janet Nguyễn tỏ bày ư định này, người ta thấy ngay sự quan tâm của nhóm Hoàng Kiều và cả hai đảng chính trị trên bàn cờ chính trị liên quan đến cộng đồng Việt Nam. Họ chưa học được bài học của sự quyết tâm của khối cử tri gốc Việt trong cuộc bầu cử băi nhiệm vừa qua.

Cựu TNS Janet Nguyễn đang tranh cử vào chức vụ Dân Biểu Tiểu Bang, Khu Vực 72, chống lại Nghị Viên Diedre Nguyễn Thu Hà trong cuộc bầu cử hiện nay. Tỷ Phú Hoàng Kiều đă tài trợ hơn $250,000 cho riêng Janet Nguyễn trong cuộc bầu cử vào chức vụ này, đó là chưa kể đến hàng triệu dollars trong các quỹ đen để hỗ trợ cho cuộc bầu cử băi nhiệm và các thành phần do cựu TNS Janet Nguyễn hỗ trợ.

 

Phát Bùi và Nhóm Cộng Đồng Nam Cali

 Hiện tượng Janet Nguyễn không phải là một hành động đơn lẽ trong cuộc bầu cử hiện nay. Cũng trong cùng ngày, ông Phát Bùi trong tư cách Chủ Tịch nhóm cộng đồng Quốc Gia Nam California đă cùng với ông Tạ Trung, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát, cùng tổ chức một buổi họp báo khẩn cấp để loan báo sự việc này. Ông Phát Bùi không phải là một nhân vật xa lạ trong vai tṛ tiếp tay và hỗ trợ ông Hoàng Kiều trong cuộc vận động băi nhiệm tại Westminster vừa qua. Ông Phát Bùi không nhớ rằng chính ông đă bon chen để được vào ngồi bàn tiệc danh dự với Đại Sứ CSVN với tư cách là đại diện cộng đồng tỵ nạn Việt Nam. Không những vậy, ông là cánh tay phải và thành viên thân cận nhất với ông Hoàng Kiều để đưa nhân vật này vào cộng đồng Việt Nam với mục tiêu đánh phá hoại cộng đồng như mọi người đă thấy trong suốt hơn một năm qua.

Cũng giống sự việc Diễn viên Ngô Thanh Vân từ đầu năm nay. Nhóm này đă bắt đầu bằng họp báo, rồi sẽ tiến tới ra tuyên cáo, rồi biểu t́nh tại thành phố Westminster, và sau đó có thể là vận động băi nhiệm nếu ưcv Nguyễn Nam Quan đắc cử trong kỳ bầu cử hiện nay.

Sau buổi họp báo, ông Phát Bùi c̣n dám nhắn tin đến TT Tạ Đức Trí và NV Charlie Chí Nguyễn và tự xưng là chủ tịch cộng đồng để yêu cầu rút lại sự hỗ trợ cho ưcv Nguyễn Nam Quan trong cuộc bầu cử hiện nay. Các vị dân cử này đă nói thẳng trong tin nhắn trả lời với Phát Bùi đại khái là ông không đại diện cho ai hết v́ ông đă gian lận bầu cử để tiếm danh vai tṛ này, chính ông đă mang ông Hoàng Kiều vào cộng đồng để gây biết bao tai họa cho cộng đồng trong suốt thời gian qua, và chính ông là gốc cội của mọi chia rẻ trong cộng đồng như hiện nay. Đây là lần đầu tiên các vị dân cử này đă tuyên bố thẳng thừng như vậy trong vai tṛ viên chức thành phố v́ từ bấy lâu nay họ vẫn tôn trọng vai tṛ và tư cách của các viên chức thành phố đối với mọi thành phần cư dân trong cộng đồng. Hy vọng ông Phát Bùi sẽ chấm dứt tự nhận là chủ tịch cộng đồng trong thời gian sắp tới.

Có một điều đáng kinh ngạc là một vài cơ quan truyền thông Việt Ngữ và một số nhân sĩ trong cộng đồng vẫn coi ông Phát Bùi như là một chủ tịch hay đại diện cộng đồng giống như không có chuyện ǵ xảy ra.

Ông Phát Bùi đang tranh cử vào chức vụ Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove chống lại đương kiêm Thị Trưởng Steve Jones trong cuộc bầu cử hiện nay.

Nghị Viên Tài Đỗ

Xuất hiện trong buổi họp báo với nhóm cộng đồng của Phát Bùi là NV Tài Đỗ, một nhân vật thân cận khác của ông Hoàng Kiều trong cuộc vận động băi nhiệm vừa qua tại Westminster. Ngoài những tuyên bố thông thường về vấn đề tư cách đạo đức, tinh thần chống cộng và sự an b́nh trong cộng đồng và thành phố Westminster, NV Tài Đỗ c̣n loan báo và đă gởi đề nghị đến TT Tạ Đức Trí để đưa vào nghị tŕnh buổi họp Hội Đồng Thành Phố để thâu hồi bổ nhiệm ưcv Nguyễn Nam Quan trong chức vụ Ủy Viên Giao Thông Của Thành Phố Westminster.

Đây là thí dụ tiêu biểu của một hành động vô nghĩa và chỉ nhằm mục đích gây rối loại trong thành phố hơn là đem lại một lợi ích ǵ. Rơ ràng chuyện xét lại việc bổ nhiệm này là vô căn cứ v́ ông Nguyễn Nam Quan chỉ làm một việc thông thường trong vai tṛ truyền thông, trước khi được bổ nhiệm vào chức vụ ủy viên này và không liên hệ ǵ đến hoạt động của thành phố. Tuy nhiên, nếu đồng ư đưa vào nghị tŕnh buổi họp th́ sẽ tạo cơ hội cho một số cư dân người Mỹ cũng lo sợ hay than thở bị CSVN xâm nhập vào cộng đồng, một số người Việt thích được lên TV để chửi bới om x̣m bằng tiếng Anh hay tiếng Việt, hay cả hai, và sau đó cho Share trên các mạng xă hội để khoe với làng xóm. Điều đó sẽ làm cho buổi họp trong thành phố mất toi một vài tiếng đồng hồ trước khi những vấn đề cần thiết của thành phố được bàn tới.

Nhưng nếu không đưa lên nghị tŕnh, th́ thành phố phải chuẩn bị cho những cáo buộc như phe đảng, độc tài, bịt miệng, áp bức hay là cả Westminster đă trở thành Thành Phố Hồ Chí Minh. Thành Phố Westminster và cộng đồng Việt Nam tại đây sẽ không yên ổn được cho tới khi NV Tài Đỗ bị loại ra khỏi mọi chức vụ trong chính quyền.

Trong kỳ bầu cử hiện nay, NV Tài Đỗ đang tranh cử cùng một lúc ba chức vụ, đó là NV Thành phố chống lại Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ, Giám Đốc Sở Thủy Cục Quận Cam chống lại TT Tạ Đức Trí và Giám Đốc Đặc Khu Sở Vệ Sinh và Môi Trường chống lại đương kiêm Chủ Tịch Giám Đốc Charlie Chí Nguyễn. Cả ba vị dân cử là là đối tượng của cuộc bầu cử băi  nhiêm tại Westminter và NV Tài Đỗ cũng như nhóm Hoàng Kiều đă thất bại hoàn toàn trong cuộc bầu cử đó.

Truyền Thông Đội Lốt

Các hành động này xảy ra đồng loạt theo sau một bài báo phổ biến trên Báo Người Việt dưới quyền Chủ Bút là ông Đỗ Dzũng. Họ đă lập lại một số h́nh ảnh được phổ biến cùng ngày từ trang FaceBook của ông Phạm Kim Long, một nhân vật thân tín khác của ông Hoàng Kiều trong cuộc vận động băi nhiệm tại Westminster vừa qua.  Ông Đỗ Dzũng cũng cộng tác thường xuyên với Đài Truyền H́nh SET-TV, một cơ quan truyền thông đă nhận $352,000 từ ông Hoàng Kiều trong cuộc vận động băi nhiệm vừa qua tại Westminster nhưng không công bố rơ ràng số tiền đó dùng vào việc ǵ và phân phối đến những ai. Đây chỉ là số tiền do ông Tỷ Phú Hoàng Kiều trực tiếp chi trả. C̣n khoảng số tiềnhơn 1.5 triệu dollar do ông Hoàng Kiều đóng góp vào các quỹ đen để tài trợ cho nỗ lực vận động băi nhiệm nhằm mục đích triệt tiêu các vị dân cử gốc Việt trong thời gia vừa qua.

Trong Lá Thư Little Saigon Số 6, tôi có giải thích rơ ràng về tính xuyên tạc của bản tin nói trên do Nhật Báo Người Việt đăng tải và sự liên hệ của ông Đỗ Dzũng trong nhóm Hoàng Kiều trong cuộc vận động băi nhiệm vừa qua cũng như hiện nay. Ông Nguyễn Nam Quan chỉ t́nh cờ đến dự một buổi tiệc tại một tư gia và khi đến nơi mới phát giác ra sự có mặt của ông Tổng Lănh Sự CSVN. Ông NamQuan là chủ nhân của Đài Truyền H́nh YouTube Trust Media Network trong đó ông thường xuyên phổ biến các tin tức liên hệ đến sinh hoạt chính trị trong cộng đồng Việt Nam trong khu Little Saigon. Chuyện tiếp xúc với các viên chức CSVN không phải là một điều ǵ mới lại đối với một số thành phần truyền thông Việt Ngữ trong suốt thời gian qua.

Buổi họp báo c̣n có sự tham dự của ông Nguyễn Phương Hùng của KBC Hải Ngoại, một nhân vật khác trong cộng đồng cũng hăng say vận động cho cuộc vận động băi nhiệm để hỗ trợ cho ông Tỷ Phú Hoàng Kiều. Ông Nguyễn Phương Hùng là một nhân vật hiếm hoi trong khu vực Little Saigon mà luôn hănh diện vinh danh Hồ Chí Minh, tung hô chính sách nhà nước CSVN, mặc áo cờ đỏ sao vàng cũng như trưng bày cờ đỏ của CSVN trong hầu hết các chương tŕnh hằng ngày trên chương tŕnh YouTube KBC Hải Ngoại.

Một nhân vật truyền thông khác cũng xuất hiện trong buổi họp báo của Phát Bùi là ông Đoàn Trọng, một nhà báo thân cận của ông Tỷ Phú Hoàng Kiều và đang cộng tác với Đài Truyền H́nh SET-TV, cơ quan truyền thông Việt Ngữ duy nhất đă nhận hơn $352,000 từông Hoàng Kiều trong cuộc vận động bầu cử băi nhiệm vừa qua tại Westminster.

Kết Luận

Nói tóm lại, tất cả mọi thành phần lên tiếng phản đối ưcv Nguyễn Nam Quan trong việc này đều có liên hệ mật thiết với nhóm Hoàng Kiều trong cuộc bầu cử băi nhiệm vừa qua tại Westminster và họ đều xuất hiện cùng một lúc để than trời sắp xập. Sự lên tiếng này có một sự phối hợp nhịp nhàng như điệu Luân Vũ Mùa Bầu Cử cùng với dàn ḥa tấu của một vài nhân vật truyền thông sẵn sàng tiếp tay với các thế lực chống phá cộng đồng v́ tiền. Hiện tượng này vẫn kéo dài trong khu vực Little Saigon, đặc biệt là trong mùa tranh cử hiện nay. Cộng đồng này sẽ không bao giờ yên ổn cho tới khi các phần tử trong nhóm Hoàng Kiều bị loại ra khỏi mọi cơ cấu đại diện trong cộng đồng

Lan Quoc Nguyen, Esq. 

.

= = = = = = 


Phan Nhật Nam: Thư gởi đồng hương của Nhà văn Phan Nhật Nam -


Phan Nhật Nam Tổng công kích Tổng nổi dậy Canh Tư Little Saigo

Lá Thư Little Saigon Số 7:Hoàng Kiều Tung Chưởng Trong Mùa Bầu Cử - Tập II/ Luật Sư Nguyễn Quốc Lân

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân:Bài Cậy Đăng Số 21 – CSVN Đẩy Mạnh Nỗ Lực Vận Động Băi Nhiệm

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân: Bài Cậy Đăng Số 20 -Một Ổ Dịch Thân Cộng Đang Bộc Phát

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân: Bài Cậy Đăng Số 19 – Frank Trần: Trích Đoạn Một Ổ Dịch Thân Cộng Đang Chuẩn Bị Bộc Phát

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân /Bài Cậy Đăng Không Trả Tiền Số 18 –Bầu Cử Băi Nhiệm: Cuộc Tổng Tấn Công Bắt

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân: Bài Cậy Đăng Không Trả Tiền Số 17 Nhận Định Về Những Lư Do Băi Nhiệm

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân:  Bài Cậy Đăng Không Trả Tiền Số 16: Phát Bùi Họp Báo Bảo Vệ Tỷ Phú Hoàng Kiều

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân: Bài Cậy Đăng Không Trả Tiền Số 15.5 –Cuộc Băi Nhiệm Tại Westminster Không Phải Là Nỗ Lực Của Cư Dân

Lan Quoc Nguyen, Esq : Open Letter No. 15: The Recall in Westminster was No Residents’ Effort

Các Dân Cử đoàn kết chống trọc Phú Hoàng Kiều/youtube

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, Esq: Bài Cậy Đăng Không Trả Tiền Số 14

Nguyễn Quốc Lân: Bài Cậy Đăng Không Trả Tiền Số 13

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân: Bài Cậy Đăng Không Trả Tiền Số 12 –

Luật Sư Nguyễ Quốc Lân: Bài Cậy Đăng Không Trả Tiền Số 8 -

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân -Bài Cậy Đăng Không Trả Tiền Số 7: ........

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân : Bài Cậy Đăng Không Trả Tiền Số 6: ......... 

Lá Thư Little Saigon Số 2: Liên Hệ của ƯCV Tạ Trung với nhóm Hoàng Kiều Trong Cuộc Tranh Cử tại Westminster/ Luật Sư Nguyễn Quốc Lân