báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19


Vĩnh Tường: THIÊN SỨ ĐẤU VỚI QUẦN MA (BÀI 153)

Kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 do

Tối Cao Pháp Viện quyết định, không phải do truyền thông!

  

***

Bà Emily Murphy Service Administration Từ Chối Chuyển Giao Quyền Lực  Cho Joe Biden

Cơ quan General Service Administration viết tắt là GSA trực thuộc chính phủ. Người đứng đầu hiện nay là bà Emily Murphy quản nhiệm chức vụ này vào tháng 12 năm 2017. Bà phụ trách giám sát 11.200 nhân viên trên toàn quốc, hơn 370 triệu feet vuông bất động sản của chính phủ và khoảng 75 tỷ đô la hợp đồng hàng năm.

 Nhiệm vụ

GSA có nhiệm vụ kư một thư chuyển giao quyền lực từ đương kim Tổng Thống sang Tổng Thống được đắc cử

Năm 2020 GSA  từ chối kư thư cho phép nhóm chuyển tiếp của “Tổng thống đắc cử Joe Biden theo media”  chính thức bắt đầu công việc trong tuần này.

Nhóm Dân Chủ phản đối

Trong kế hoạch”‘cướp chính quyền”, Dân Chủ đă:

1) Gian lận bầu cử. Các bằng chứng đă, đang và sẽ tŕnh bày trước Tối Cao Pháp Viện (TCPV)

2) Cho Fox lường gạt dân chúng bằng việc tuyên bố sớm, (cho Biden thắng ở vài tiểu bang ngay khi kiểm phiếu c̣n đang diễn). Lư do: đa số dân chúng ngoảnh mặt với CNN kể từ bầu cử 2016.

3) Đồng loạt media, dư luận viên: Biden là Tổng Thống. Nên chấp nhận. (Điển h́nh là VT – Hoàng TD kêu gọi ủng hộ viên Cộng Ḥa nên chấp nhận. Hùa theo người ta nhận thấy Mă TL và một số nguyên thủ quốc gia cũng lên tiếng chúc mừng, mặc dù sự chúc mừng này là sai, v́ sự trạng c̣n đang trong ṿng tranh chấp, chưa có phán quyết của TCPV, và Ủy Ban bầu cử chưa công bố tân Tổng Thống là ai.

Họ, đảng Dân Chủ  bằng mọi cách muốn đặt người dân Mỹ vào MỘT SỰ VIỆC ĐĂ RỒI. Hành vi này rất giống với hành vi “ăn cướp chính quyền của Việt Minh Hồ Chí Minh trong cách mạng Tháng Tám 1945”. Họ, đảng Dân Chủ ĐĂCOI THƯỜNG NGƯỜI DÂN!

Nhận định của Hoàng Lan Chi

Theo hiến pháp và luật pháp: Mọi tranh chấp phải được giải quyết để các electors bầu Tổng Thống tại thủ đô của tiểu bang họ ở vào ngày 14/12/2020. Quốc Hội sẽ mở phiếu bầu của electors. Sau đó tuyên bố chính thức ai là Tổng Thống cho nhiệm kỳ mới.

B́nh thường, ngay trong đêm bầu cử đă biết kết quả v́ các cuộc bầu cử trước kia ít gian lận. Chỉ có tranh chấp giữa Gore-Bush và mọi việc đă được giải quyết ở Tối Cao Pháp Viện đúng thời hạn.

Năm 2020, do Dân Chủ nắm các tiểu bang chiến trường khá nhiều, thời buổi hi-tech nên vấn đề gian lận có vẻ dễ hơn. Nh́n tổng quát, một ứng cử viên có bề dày thành công trong 4 năm làm Tổng Thống không thể nào thua một ứng cử viên không làm được ǵ trong 47 năm dân cử. Mặt khác, UCV Biden c̣n là một người lú lẫn, nói trước quên sau, lấy vợ bạn, đồng ư cho con trai loạn luân với chị dâu, dùng con trai Hunter như một “đại sứ” để tham nhũng. Vụ án Hard Disk Gate đang được điều tra. Mặt khác, Ứng cử viên Phó TT Harris là người tiến lên bằng thấn xác, ủng hộ cho việc hợp pháp hóa nghề măi dâm ( những cái này là true fact. Mấy người ở các quốc gia khác cần gú gồ và đọc nhiều thêm nhé. “Bà” Hoàng Lan Chi xưa nay là người cẩn trọng, không bao giờ vu cáo cho ai cả, dù là VC). Cho nên có thể đoán người có học, có tŕnh độ, có nhận thức, có trách nhiệm với quốc gia, với thế hệ con em: SẼ KHÔNG CHỌN BIDEN. Chỉ c̣n là thành phần căm thù Trump v́ những lư do cá nhân cá nhân, vớ vẩn, v́ bị media thổ tả nhồi sọ nên đă ngộ nhận về Trump, thành phần ít học, nghèo bị mua bằng tiền, thành phần cao cấp giàu có trong xă hội nhưng không có tinh thần quốc gia và chỉ biết tiền mà ví dụ điển h́nh là chủ twitter, chủ Facebook, chủ Google, chủ Amazon. 

Do đó, TT Trump đă đệ đơn kiện. Hăy chờ Tối Cao PHáp Viện xử. Ai cũng phải thấy TT Trump luôn kêu gọi mọi người làm việc theo hiến pháp và luật pháp. Ông và đảng Cộng Ḥa tôn trọng luật pháp -hiến pháp hơn là đảng Dân Chủ. Chúng ta ai cũng biết tiểu bang có những quyền hạn riêng và liên bang không được can thiệp vào.

1. T́nh trạng bất ổn bạo loạn, đập phá di tích quốc gia, di tích lịch sử tại vài tiểu bang: chính quyền liên bang bó tay v́ tiểu bang không cho phép, thậm chí Thống Đốc tiểu bang c̣n âu yếm gọi bạo loạn là ” Mùa Hè Đáng yêu” ( trường hợp thành phố Seattle).

2. Tương tự, liên bang đă đóng cửa đường bay đến Trung Cộng vào tháng 1-2020, cách ly những người trước đó về Mỹ từ TC trong 14 ngày, c̣n lại là nhiệm vụ của từng Tiểu bang. Liên bang có thể ra phương cách hướng dẫn và tiểu bang xem theo đó để thi hành Close-Reopen tiểu bang. Vài người đă không hiểu điều này và kết tội liên bang là sai. Yêu cầu 3 bà ủng hộ Dân Chủ ở CA, Boston và Versaille nên nghiên cứu cho kỹ về quyền hành của tiểu bang-liên bang trước khi phát ngôn nhé.

 Emily Murphy đă thể hiện đúng theo Hiến pháp quy định. Bà không có quyền kư giấy chuyển giao quyền lực cho Biden v́ Biden chưa được công nhận chính thức là Tổng Thống đắc cử cho nhiệm kỳ 2020-2024. Bà phải chờ quyết định từ Ủy Ban bầu cử là lẽ đương nhiên.

11/2020

Hoàng Lan Chi: Bà Emily Murphy General Service Administration Từ Chối Chuyển Giao Quyền Lực Cho Joe Biden.