báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              


Video Chết Dưới Tay Trung Quốc #1 =>#4 - Sách Hay của Peter W Navarro và Greg Autry

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÂN ƯU

Vôm cùng thương tiếc nhận được tin

 

Phanxico Xavier NGUYỄN NGỌC BÁT

 

Cựu Sĩ Quan Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa

 

Chủ Tịch Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Tiểu Bang Colorado
 

Đă được chúa gọi về  ngày 3-12-2020
 

nhằm ngày 19-10 năm Canh Tư,

tại thành phố Denver, Colorado
 

Hưởng thọ  76 TUỔI.

THÀNH KÍNH CHIA BUỒN cùng bà quả phụ NGUYỄN NGỌC BÁT nhủ danh NGUYỄN THỊ HOAN, các cháu , cùng toàn thể tang quyến.

Nguyện cầu linh hồn  chiến hữu

Phanxico Xavier NGUYỄN NGỌC BÁT

 sớm được Hưởng Nhang Thánh Chúa

 

***
 

Ban Cố Vấn, Ban Giám Sát và Ban Chấp Hành và toàn thể  Chiến Hữu  Khu Hội Cựu TNCT Việt Nam California

Báo điện tử trachnhiemonline

 

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

**