báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              


Video Chết Dưới Tay Trung Quốc #1 =>#4 - Sách Hay của Peter W Navarro và Greg Autry

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÂN ƯU

Vô cùng thương tiếc nhận được tin

Chiến hữu  BĐQ TRẦN MINH

pháp danh THIỆN GIÁC
 

Trưởng Ban Giám Sát Khu Hội CTN/CT/VN Bắc California
 

Đă tạ thế ngày 6 tháng 12 năm 2020

 

nhằm ngày 22  tháng 10 năm Canh Tư
 

 

tại  thành phố Tampa  Tiểu Bang  Florida

           Hoa Kỳ.

        Hưởng thọ   78  tuổi

 

THÀNH KÍNH CHIA BUỒN cùng  Tang Quyến

     Nguyện cầu Hương Linh

Chiến Hữu TRẦN MINH

        Sớm văng sanh cực lạc quốc

 

***
 

Ban Cố Vấn, Ban Giám Sát và Ban Chấp Hành và toàn thể  Chiến Hữu  Khu Hội Cựu TNCT Việt Nam California

Báo điện tử trachnhiemonline

 

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

**