báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19

 


Bằng chứng chấn động ngay giờ phút quyết định giúp TT Trump thắng lớn

***

THỬ GHÉ MẮT XEM SƠ QUA SẮC LỆNH HÀNH PHÁP 12SEP2018 CỦA TT TRUMP, CHẾ TÀI VI PHẠM GIAN LẬN BẦU CỬ.


28 Years Ago, Reagan Gave His Final RNC Speech

THỬ GHÉ MẮT XEM SƠ QUA SẮC LỆNH HÀNH PHÁP 12SEP2018 CỦA TT TRUMP, CHẾ TÀI VI PHẠM GIAN LẬN BẦU CỬ.

Trong sắc lịnh kư ngày 12 tháng Chín năm 2018, tổng thống Trump nhắc lại việc nước ngoài đă lợi dụng sự cởi mở của chính sách Mỹ để gây phương hại cho Mỹ, v́ vậy, cho dù không có những cử chỉ hiển lộ nào được xác nhận chính thức từ nước ngoài, th́ các điều lệnh sau đây cũng sẽ được thi hành. (Tôi lược bớt chỉ lấy những điểm nhấn).

Điều. Nội trong 45 ngày, giám đốc T́nh báo Quốc gia phải thu thập thông tin từ mọi nguồn và đánh giá mọi khía cạnh sâu xa nhất, lên danh sách mọi cá nhân và tập thể tại Mỹ cũng như chính quyền nước ngoài đă cố ư can thiệp bầu cử Mỹ, kể cả việc tài trợ gián tiếp hoặc uỷ quyền. Giám đốc T́nh báo Quốc gia phải cung cấp đánh giá này và thông tin này cho Tổng thống, Ngoại trưởng, Bộ trưởng Ngân khố, Bộ trưởng Quốc pḥng, Tổng chưởng lư và Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa.

Tiếp theo, từ khi nhận được báo cáo này, Tổng chưởng lư và Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa tiếp tục điều tra toàn diện về mức độ liên quan của nước ngoài tới các ứng cử viên, tới việc can thiệp vào cơ sở hạ tầng (máy móc, thiết bị...), bao gồm luôn việc truy cập vào dữ liệu, tiết lộ dữ liệu, đe doạ tiết lộ dữ liệu, thay đổi nội dung dữ liệu... sau đó lập hồ sơ và tŕnh tổng thống. Được phép đính kèm theo các khuyến nghị để sửa chữa và khắc phục, cũng như đề xuất các biện pháp mà chính phủ Mỹ nên thi hành khác với các khoản lệnh trừng phạt ở điều 2 và điều 3...

Điều: Những đối tượng nước ngoài sau đây bị chính phủ Mỹ đóng băng hoặc tịch biên tài sản ở Mỹ:

. Kẻ tài trợ cho gian lận bầu cử trực tiếp hoặc gián tiếp, che giấu hoặc đồng loă với gian lận bầu cử.

. Kẻ nhận tài trợ để làm các việc ở mục trên.

. Kẻ làm việc cho tổ chức gian lận bầu cử hoặc kẻ bị kiểm soát mà tham gia quá tŕnh tổ chức bầu cử gian lận.

Điều: Cấm cung cấp mọi dịch vụ tín dụng của Mỹ cho những người nước ngoài tham gia vào gian lận bầu cử...

Điều: Cấm nhập cảnh vào Mỹ những người nước ngoài có liên quan can thiệp bầu cử.

Điều: (Giải thích các thuật ngữ)

Cơ sở hạ tầng bầu cử: bao gồm cơ sở dữ liệu đăng kư cử tri, máy bỏ phiếu, thiết bị lập bảng biểu quyết và thiết bị truyền kết quả bầu cử...

———

Tôi không có đủ thời gian để viết hết, nhưng khi đọc kỹ sắc lịnh này, tôi thấy một sự chuẩn bị vô cùng chu đáo của Donald Trump cho việc chế tài can thiệp bầu cử từ nước ngoài.

Rơ ràng, tất cả những vấn đề như thao túng dữ liệu, máy bỏ phiếu, truyền dữ liệu ra nước ngoài, truy cập dữ liệu và mă nguồn... đều đă được Trump nói đến đích danh không sót một thứ ǵ.

Tôi có thể cam đoan một cách chắc chắn với anh em, là bằng việc kư sắc lịnh này và vẫn để cuộc bầu cử này diễn ra y như kiểu gian trá của cánh tả đang làm, tổng thống Trump không nhắm tới việc ngăn chặn không cho nó xảy ra, mà cái ông nhắm tới là chế tài những kẻ tổ chức ra việc gian lận.

Trong sắc lịnh này, có một chi tiết khác, đó là điều 2 và điều 3, không nhắc tới chế tài bằng nhà tù, mà bằng kinh tế 100%. Như vậy, khi soạn sắc lịnh, ông cũng đă nhắm đến đối tượng sẽ bị trừng phạt là ai. Một kẻ siêu giàu có thể không sợ nhà tù, v́ nó có tiền đủ mua sự biệt đăi trong tù, nhưng nếu lịnh này cho phép chính phủ trưng thu gia sản, tước hết móng vuốt, bẻ trụi răng nanh, th́ sau đó bên công tố tiếp tục khởi tố bắt bớ quá dễ dàng.

Mặt khác, lịnh cũng nhắc tới quan chức chính phủ nước ngoài, những kẻ đang trú ẩn tài sản ở Mỹ và ở các ngân hàng đối tác của Mỹ, tất cả đều có thể bị ảnh hưởng nặng nề.

Có một điều mà mấy nay anh em ít để ư, là Mark Zuckerberg đă tài trợ cho mấy dự án bầu cử công nghệ trị giá hàng trăm triệu đô, và đều đem phiếu về cho Biden tại những nơi mà nó tài trợ. Tiền này từ đâu, có yếu tố nước ngoài không, cứ chờ đó. Và không chỉ một ḿnh Mark, mà nhiều, nhiều lắm!

Mặt khác, việc Powell xác nhận Dominion có trung tâm máy chủ ở Frankurt, và Dominion truyền dữ liệu tới đó, cũng đă đủ điều kiện để Giám đốc T́nh báo và Tổng chưởng lư vào cuộc như điều 1 đă nói.

Wow, nói ǵ giờ anh em? Nó được soạn và ban hành từ hai năm trước, chứ không phải cuối tháng 11 năm nay sau cuộc bầu cử đâu! Tôi đọc kỹ sắc lịnh này, run bần bật!

Nguyên văn Anh ngữ sắc lịnh ở đây:

https://www.whitehouse.gov/.../executive-order.../...

©AndrewAn Nguy (theo Fb Hai Le)

Minh Phạm