báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19


TIN MỚI BẤT NGỜ TT TRUMP đón TIN CỰC VUI từ 538 ĐẠI CỬ TRI

TUYÊN BỐ CHIẾN THẮNG | BẦU CỬ MỸ 2020

***

RẮC RỐI CHO NGÀI CỰU TT OBAMA NOBEL H̉A B̀NH? 

Hồ Hải

Cộng đồng tinh hoa của Hoa Kỳ đang truyền tin nhau cuốn sách có tự đề: "Barack Obama và Larry Sinclair: Cocain, T́nh dục, Dối trá & Giết người?" của tác giả Lawrence Sinclair. Sách có bán bảng Kindle các bạn có thể mua trên Amazon. Cuốn sách được tóm tắt nội dung như sau:

"Câu chuyện lớn nhất chưa được kể về Cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2008 ... Cuối cùng, câu chuyện 100% có thật về việc sử dụng và bán cocaine của Barack Obama; những cuộc t́nh đồng giới của ông và vụ sát hại người t́nh cũ của Barack Obama và giám đốc dàn hợp xướng 20 năm của ông Obama ở Chicago, Donald Young, chỉ vài ngày trước khi diễn ra Iowa Caucus năm 2008. Câu chuyện thẳng thắn đến nhức nhối này bắt đầu với việc Barack Obama gặp Larry Sinclair vào tháng 11 năm 1999, sau đó mua bán cocaine, rồi tham gia vào quan hệ t́nh dục đồng giới, đồng tính với Sinclair vào ngày 6 tháng 11 và một lần nữa vào ngày 7 tháng 11 năm 1999.

Bạn sẽ đọc say mê kể chi tiết cách Sinclair, vào năm 2007, đă liên tục liên lạc và yêu cầu chiến dịch tranh cử của Obama chỉ cần làm rơ về việc sử dụng và bán ma túy năm 1999 của ứng cử viên của họ. Bạn t́m hiểu cách vận động tranh cử của Obama, David Axelrod và Barack Obama đă sử dụng Donald Young (người t́nh đồng giới của Barack Obama) để liên lạc và t́m kiếm thông tin từ Sinclair về người mà anh ta đă kể về tội ác và hành động của Obama.

Bạn sẽ đọc cách mà chiến dịch của Obama sử dụng vua khiêu dâm trên internet Dan Parisi và Tiến sĩ. Edward I. Gelb gian lận để tiến hành một kỳ thi polygraph gian lận nhằm cố gắng làm cho câu chuyện Sinclair biến mất.

Nhóm của Obama và các phương tiện truyền thông được kiểm soát - cụ thể là Chris Matthews của MSNBC, Keith Olbermann, New York Times, CNN, Politico's Ben Smith, The DailyKos, The Huffington Post và những người khác - đă tấn công Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia v́ đă cung cấp cơ sở vật chất cho Larry Sinclair một cuộc họp báo để tŕnh bày bằng chứng và cáo buộc của ḿnh với truyền thông thế giới.

Bạn sẽ đọc cách con trai của Phó Tổng thống Joe Biden, Tổng chưởng lư Delaware Beau Biden, ban hành lệnh bắt giữ với những cáo buộc hoàn toàn sai sự thật, bịa đặt nhằm cố gắng làm mất uy tín cuộc họp báo của Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia của ông Sinclair. Đây là một câu chuyện có thật đáng kinh ngạc về cách Tổng thống Hoa Kỳ đang ngồi dưới sự trợ giúp của Mainstream Media, Sở Cảnh sát Chicago, FBI, Bộ trưởng Tư pháp Delaware và những người khác đă thoát khỏi tội giết người và hơn thế nữa ...."

https://www.amazon.com/Barack-Obama-Larry-Sinclair-Cocaine/dp/0578013878?fbclid=IwAR3K4prS6M5-QFpJqB8PnAx13PALa_o1NFtWeRTJ3b1MSdwYFXVxaFfAiQk

The biggest untold story of the 2008 U.S. Presidential Election... Finally, the no-holds-barred, 100% true story of Barack Obama's use and sale of cocaine; his homosexual affairs and the December 23, 2007 murder of Barack Obama's former lover and choir director of Obama's Chicago church of 20 years, Donald Young, just days before the 2008 Iowa Caucus. This searing candid story begins with Barack Obama meeting Larry Sinclair in November, 1999, and subsequently procuring and selling cocaine, and then engaging in consensual, homosexual sex with Sinclair on November 6th and again on November 7, 1999. You'll read in riveting detail how Sinclair, in 2007, repeatedly contacted and requested that the Obama campaign simply come clean about their candidate's 1999 drug use and sales. You learn how the Obama campaign, David Axelrod and Barack Obama used Donald Young (the homosexual lover of Barack Obama) to contact and seek out information from Sinclair about who he had told of Obama's crimes and actions. You'll read how the Obama campaign used internet porn king Dan Parisi and Ph.D. fraud Edward I. Gelb to conduct a rigged polygraph exam in an attempt to make the Sinclair story go away. The Obama team and the controlled media - specifically MSNBC's Chris Matthews, Keith Olbermann, the New York Times, CNN, Politico's Ben Smith, The DailyKos, The Huffington Post and others - attacked the National Press Club for making its facilities available to Larry Sinclair for a news conference to present his evidence and allegations to the world media. You'll read how Vice President Joe Biden's son, Delaware Attorney General Beau Biden, issued an arrest warrant on completely false, fabricated charges to attempt to discredit Mr. Sinclair's National Press Club news conference. This is a staggeringly true story of how the sitting U.S.President with the help of the Mainstream Media, the Chicago Police Department, the FBI, the Delaware Attorney General and others got away with murder and more....