báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19


TIN MỚI BẤT NGỜ TT TRUMP đón TIN CỰC VUI từ 538 ĐẠI CỬ TRI

TUYÊN BỐ CHIẾN THẮNG | BẦU CỬ MỸ 2020

***

Âm Mưu Tranh Giành Quyền-Lực Thống-Trị !

 

  Âm mưu tham vọng tranh giành quyền-lực thống-trị và khuynh đảo thế-giới... Mao-Ze-Dong (Maoism) và Đảng Tàu Cộng đă không ngần ngại bí mật dùng mọi thủ đoạn xảo quyệt gian ác để đóng kịch lừa bịp thế-giới bên ngoài—trên con đường bành trướng thanh toán Việt-Nam--thôn tính South East Asian...Khuynh đảo Australia / New Zealand và toàn vùng Pacific Ocean...

1/  Tại sao -vài quyền-lực ( powerful ) tại Mỹ, Europe, Middle East và Africa đă bí mật chia vùng ảnh hưởng  ( cai-trị thế-giới ) cho Tàu Cộng...? Để thực hiện một tiên tri mới ( new prophecy = a new spirit of the treaty...) thế-giới sẽ phải được phân chia ra thành 6 hay 8 khối tự trị...và hoàn thành tham vọng cuối cùng là tạo dựng “ A New World “ ( thế-giới sẽ bị control / khuynh đảo  bởi hệ-thống Điện-Toán Computer, Atomic Energy / Bomb và Ballistic Missile...) Thế-giới sẽ không c̣n bị lệ thuộc dưới quyền thống-trị của Mỹ, Nga và England ( Europe ) nữa...

2/   Phải chăng quyền-lực tối thượng cuối cùng là Hệ-Thống Điện-Tử Computer trong chiếc áo trá h́nh Cộng-Sản Xă-Hội Chủ-Nghĩa sẽ thống trị thế-giới...? Sau khi đă tiêu diệt tất cả thế-lực trên thế-giới...và họ đă nghĩ rằng :

   Thế lực Tự-Do Tư-Bản Đế-Quốc-Mỹ sẽ bị sụp đổ, sẽ bị hủy diệt đầu tiên—Hoa-Kỳ có thể là một quốc-gia không c̣n có hệ-thống Chính Quyền -Cảnh-Sát và Quân-Đội...Sự việc sẽ lôi kéo theo sự sụp đổ cho hệ-thống quyền-lực Vương Quyền/Monarchy ( United Kingdom ) —Vua Chúa sẽ không c̣n lư do tồn tại...và tất cả Tôn-Giáo sẽ phải bị dẹp bỏ...v́ kinh kệ của tôn giáo—chỉ là h́nh thức lịch-sử, quan niệm triết học, giáo lư...mà thôi ! Từ đó, đặc biệt -Thập-Tự-Gíá sẽ phải bị tiêu diệt đầu tiên —Kinh-Thánh chỉ là A History Book đă được viết từ những học gỉa thông thái thờI xa xưa -sẽ bị xé bỏ...và Công-Giáo, Tin-Lành sẽ phải bị tan ră...

   Tàu Cộng và Cộng Việt đă đồng lỏa thần thánh hóa hai tên Mao-Ze-Dong / Hồ-Chí-Minh ngang hàng với Thượng-Đế, Đức Phật, Phật Bà, Đức Mẹ Mary, Jesus Christ, Thần Allah -- Muhammad... mà người dân Tàu Cộng và Việt Cộng phải thờ lạy...! Than ôi ! một lũ Cộng mê muội, hèn hạ...

3/  Phải chăng thế-giới phải xoay chiều...? Hoa-Kỳ phải phản công “ Reaction “ hay là phải đầu hàng “ Surrender “ và bị tiêu diệt ? Những kẻ thù ác độc nguy hiểm của Hoa-Kỳ đă lộ chân tướng ...Họ rất tự hào, kiêu ngạo, khinh bỉ Hoa-Kỳ và Europe...!

Khối quyền lực khuynh tả đă và đang t́m cách phá hoại nước Mỹ (kinh-tế và bịnh dịch...) điển h́nh là Đảng Tàu Cộng -có nhiều nhà trí-thức học gỉa / tướng lănh...đă không ngần ngại công khai hăm dọa thách thức ( tuyên chiến...) tiêu diệt Hải Quân Hoa-Kỳ tại Biển Đông ( South China Sea ) Họ lăng mạ, xỉ nhục , khinh bỉ Mỹ...một cách thậm tệ ! ” nhưng họ không dám hành động ra tay trước--tấn công Mỹ...! “

4/   Thời gian không c̣n là để đàm phán—thương lượng như là con nít “ ấu trĩ “ mà là lúc Hoa-Kỳ phải thực sự “ Hành-Động / Phản Công...” Phải có sự giới hạn thời gian và dứt khoát -- phân chia cao thấp / thắng thua rơ ràng minh bạch...hay hỗ tương sống chung ḥa b́nh...

5/ Lư-tưởng đạo-đức cao cả và chính sách nhân đạo t́nh người của Tổng Thống Donald J. Trump là cố gắng nhẫn nại dùng biện pháp “Thương Lượng / Negotiation... “

 Nhưng sự nhẫn nại, sức chịu đựng khiêm nhượng của phần đông nhân dân Mỹ có giới hạn...

   Chính-phủ và nhân dân Mỹ đă bị dồn ép vào thế phải hành động “ Phản Công Tự  Vệ “...nếu không! Mỹ sẽ phải bị sụp đổ...Người dân mỹ sẽ đi đâu...? ( General Michael Flynn đă warning )

    “ If we lose freedom here, there is no place to escape. This is the last stand on earth.

                  Ronald Reagan đă xoay chiều được thế-giới và nước Mỹ năm 1989  “ 

6/   President Donald J. Trump không thể v́ “ cá nhân “-- ḷng nhân ái yếu mềm từ qủa tim nhân hậu, độ lượng với lư-trí cao sáng thánh thượng--im lặng nhượng bộ...để chịu thua cuộc như một sự  đầu hàng...! mà bỏ đi lư-tưởng sống cao qúi tốt đẹp của toàn dân/chính-phủ Hoa-kỳ...

Theo định luật của Lănh Đạo Chỉ-Huy...Tổng Thống Donald J. Trump có thể phải Hành-Động...cho sự an toàn thịnh vượng chung của toàn dân Hoa-Kỳ nói riêng...và ảnh hưởng tốt đẹp chung cho cả thế-giới...

7/  Giống như tất cả mọi người chiến binh và thương binh đă bị bức tử phải “ thua cuộc--bị trả thù thê thảm...“ tại Việt-Nam 30-4-1975. Tôi không thích “ Chiến Tranh... “ Nhưng chiến tranh có thể phải xảy ra...v́ không thể thương lượng để giải quyết vấn đề nan giải... th́ âu đó cũng chỉ là “ Tự Vệ...!” muốn có ḥa b́nh thực sự và không bị tiêu diệt...phải chuẩn bị chiến tranh...!

 Winston Churchill đă nói hàm ư : “ Những kẻ yếu đuối hèn nhác khiếp sợ chiến tranh... Hậu qủa sẽ nhận lănh cả hai Chiến Tranh và Sự Nhục Nhă... “  

8/    Khối người có quyền lực Anti-Christ...những khối quyền lực khuynh tả qúa khích tại Mỹ, Europe, Middle East, Africa...kể cả Red China / Đảng Tàu Cộng và Cộng Việt...đă bí mật âm mưu đu giây “ double cross “ đánh bại--tiêu diệt Mỹ...!

   Họ muốn remove TT. Trump ra khỏi White House càng sớm càng tốt...!  

9/ Ngày nay President Donald J. Trump đă và đang đối mặt, đương đầu trực diện với sự xung đột nghiêm trọng  “ severe conflict “ tại Hoa-Kỳ và thế-giới...

     Dưới Thượng-Đế và quyền-lực của toàn dân / chính-phủ Hoa-Kỳ...President Donald J. Trump phải quyết định chọn lựa tại ngă ba đường...

1-Hành động phản công...không ngần ngại do dự tiêu diệt kẻ thù...!

2-Đầu hàng vô điều kiện...để được ăn no, ngủ kỷ với bia, rượu, thịt và gái đẹp...

3-Đứng lại...quay lưng bỏ chạy...chấp nhận thua cuộc...một cách hèn nhác, nhục nhă...

10/   Phải chăng đă 4 năm qua--T T. Trump đang chiến đấu, vật lộn...cô đơn với kẻ thù...trước h́nh ảnh Christmas Tree cao to tỏa đầy ánh sáng rực rỡ muôn màu...tại White House và Xmas. Tree cũng được dựng lên trong ṭa nhà cao chọc trời Rockefeller Center in New York City ( 850’= 260 m ) của Rockefeller Group/John Davison Rockefeller. Tất cả bao hàm lư tưởng cao qúi “ philanthropy “ nhân ái, nhân đức, từ tâm, thương người...từ Thượng-Đế--(Thiên Chúa ) thêm vào ngọn đuốc chiếu sáng của Nử Thần Tự-Do như một sự dẫn đường cho người tị nạn chính-trị...” refugees “ ( Liberty Statue—Mommy Dearest New-York City ! )...

11/   Nhưng trước quyền lực lớn lao của khối Anti Christ -khối khuynh tả qúa khích -khối Điện-Tử Computer đầy tham vọng, vô nhân tính, ác độc quỷ quyệt, lưu manh... tại Mỹ và khắp thế-giới...kể cả Đảng Tàu Cộng và Cộng Việt luôn t́m cách đánh bại tiêu diệt Mỹ, “ Ăn Cắp + Ăn Cướp lại quyền-lực cai-trị Hoa-Kỳ và thống-trị thế-giới...” Họ đă tự hào, kiêu ngạo muốn tạo dựng “ một hiệp-định mới cho nhân loại...” ( A new spirit of the treaty to control the world...)

Họ đối nghịch, xúc phạm President Donald J. Trump và Thượng-Đế...qua hàm ư “ blasphemous words trái ngược lư tưởng philanthropy...“ với những danh từ kích dâm, dâm ô , tục tỉu...

   Vui mừng ngày Chúa giáng sinh 2020 có phần tẻ lạnh, u buồn -v́ nạn Plagues...và tranh giành quyền-lực...cũng là ngày tưởng nhớ đến sự ra đi -lánh nạn truy sát...của Jesus , Joseph and Mary...có cùng cảnh ngộ “ Refugee “ tại Egypt...

   Khổ nạn, chông gai, thị phi công kích vô lễ, bôi nhọ hạ cấp ...hàng ngày mà President Trump đă và đang nhẫn nại hứng chịu -- khiêm nhượng tiếp nhận --để chiến đấu cho con đường lư-tưởng cao đẹp MAGA... mà President Trump đă ấp ủ ước mơ...!

12/  Tôi có thể qui lổi (lên án) cho Mỹ, Nga và England ( United Kingdom ) đă tạo nên một “ chính-sách sai lầm “ tại Far East Asian với Mao-Ze-Dong / Đảng Tàu Cộng...hay không ?  

  Sau World War II (Yalta Conference/ Feb. 4-11, 1945 / US. President Roosevelt + British Prime Minister Churchill & Soviet Premier Stalin ) Mao-Ze-Dong (Maoism) và Lănh Đạo Đảng Cộng-Sản Tàu Cộng đă cho rằng Mỹ + Nga & England (United Kingdom) là một khối liên minh ( One Bloc ) -- đă đóng kịch chia làm hai khối ( USA. bloc & USSR. bloc ) ---gỉa vờ công kích chống đối nhau  --để lừa đảo thế-giới...một cách ấu trĩ , nhơ bẩn, hèn hạ --để đánh phá, đánh bại thế-giới... ăn cắp tài nguyên, lănh-thổ, nhân lực...trở nên giàu có...Một tay đập phá--một tay xây dựng...và thống-trị thế-giới...!

13/  Từ đó, Mao và Lănh-Đạo Đảng Tàu Cộng đă bí mật âm mưu kêu gọi toàn dân Tàu tại Lục Địa và Hải Ngoại phải căm thù, giết hại, tiêu diệt Khối Tư-Bản Đế-Quốc-Mỹ...( đặc biệt tiêu diệt khối Tư-Bản Tài Phiệt Do-Thái đă nắm toàn quyền điếu khiển tất cả hệ-thống Nhà Bank trên thế-giới...)

Đồng thời, bí mật tổ-chức lực lượng Dân Sự chiến đấu--chống đối, giết hại khối Nga Sô...Tẩy chay, căm thù, giết hại khối người Da Trắng Europe...nhất là người Anh ( England )...

14/  Chính sách của Mao và Đảng Cộng-Sản Tàu Cộng muốn tạo dựng một Tàu Cộng hùng mạnh  riêng biệt...Trở thành khối quyền-lực nguy hiểm thứ 3...khác hẳn với Mỹ và Nga Sô / Đông-Âu.

 Tại sao Mỹ, Nga và England đă không có biện pháp chế ngự hay thanh toán Mao-Ze-Dong / Đảng Cộng-Sản Tàu Cộng để trừ hậu hoạn sau này cho thế-giới ! ?

 V́ biết rằng không thể tách rời ảnh hưởng của Nga Sô...Nên Mao / Đảng Cộng-Sản Tàu Cộng đă đóng kịch gỉa vờ mặc chiếc áo Màu Đỏ + Búa và Lưỡi Liềm--để che mắt thế-giới..

15/  Khôi hài ! mỉa mai—Mao đă được khối cộng Nga-Sô chọn lựađưa lên làm Lănh Tụ...giúp đỡ tạo dựng cho Red China ( Tàu Cộng ) chế tạo máy móc, vũ khí và bomb nguyên tử...trở nên hùng mạnh...Lănh đạo Tàu Cộng đă tuyên bố sẳn sàng tử chiến với Tư Bản Đế-Quốc-Mỹ đầy tham lam, bóc lột sức lao động, ích kỷ, bủn xỉn, keo kiệt...và giết hại những ai theo Mỹ...

16/  1976 Mao chết...Mỹ , Âu-Châu và Trung-Đông tham lợi sinh lời ( investment & interest ) kiếm được qúa nhiều tiền lời một cách dể dàng...tại Red China. Nên Mỹ, Nga, Âu-Châu và Trung-Đông đă vô t́nh đầu tư-- giúp đỡ cho Tàu Cộng phát triển...trở nên giàu có hùng mạnh tại một phương ở trời Đông / Á-Châu .

17/    Lổi tại ai ! ?  V́ “ chính sách sai lầm “ của Mỹ, Nga và Anh ( England ) muốn tạo dựng Tàu Cộng trở nên giàu có, hùng mạnh...để giử thế cân bằng cho nền an ninh thế-giới...Nhưng không ngờ Tàu Cộng  sau khi đă hùng mạnh...th́ tráo trở, lật lọng, phản phé...Chuyện đương nhiên

 phải xảy ra--Tàu Cộng phải xưng  hùng một phương với mộng Đồ Vương...Bá Chủ khuynh đảo thế-giới...là chuyện b́nh thường...Tàu Cộng có cái lư đúng của họ...Nhưng thực hiện được hay không là một vấn đề nan giải...Họ đă từng hăm dọa hàm ư : “ Ngày nay, nếu có quyền lực nào trên thế-giới đă đẩy họ vào đường cùng...th́ thế-giới này sẽ phải biết tay họ...Họ có thể làm tan tành thế-giới...và không một ai có thể sống sót...Nếu không có bàn tay của họ...” WOW !

   Tàu Cộng, họ đă từng lộng ngôn tự hào -- “ Ngày nay, nếu toàn dân Tàu Cộng đều dậm chân một lúc...th́ thế-giới này phải bị rung chuyển...” hay “ Cùng một lúc toàn dân Tàu Cộng đứng cầm CU đái...th́ trên 100 triệu người dân Việt-Nam sẽ phải bị trôi ra Biển...”

Tàu Cộng là một con Rồng Đỏ vĩ-đại tại Phương-Đông...khạt ra “ lửa “ để cai-trị ( khuynh đảo / thống-trị ) và thiêu đốt thiên hạ...hay Tàu Cộng sẽ chỉ là một con rắn nhỏ độc hại mà thôi ! ?

                                                                    Lời Cuối

 President Trump đang chiến đấu để tồn tại trong danh dự MAGA—không bị mất Freedom...

 Dân tộc Việt-Nam không chiến đấu, đương đầu trực diện với kẻ thù xâm-lược và lũ phản quốc... để giành lại quyền lực tự quyết...th́ dân-tộc Việt Nam sẽ bị đồng hóa, nô-lệ và diệt vong...bởi quyền lực Tàu Cộng !

A /  Nếu tôi thực sự có đầy đủ “ Lực “ trên tay--tôi sẽ không ngần ngại kêu gọi toàn dân Việt-Nam kể cả người Việt gốc Hoa hăy cùng tôi đứng lên tiêu diệt...bọn Tàu Cộng qúa tham lam đă và đang lộng hành, trá h́nh xâm lược trên đất nước Việt-Nam...Đồng thời, thanh toán lũ phản quốc hại dân...chỉ biết ăn cắp, ăn cướp, lưu manh, xảo quyệt... và bốc phét lừa đảo người dân...

B/   Việt-Nam c̣n hay mất ! ? tất cả là do tinh thần và ư chí của người dân Việt-Nam... có quyết  tâm can đảm, bí mật tổ-chức hành động phản công...tiêu diệt lại kẻ thù Tàu Cộng Phương Bắc...

đă và đang lộng hành lũng đoạn, làm băng hoại, giết hại dân-tộc Việt-Nam ngay trên đất nước Việt-Nam...Hởi người dân Việt-Nam thân thương...nhất là người miền Bắc--Lịch-sử bất khuất oai hùng của Tổ Tiên hăy c̣n đó...Sao không dùng “ Lửa “ đốt cháy những kẻ ác độc, tham lam, đang trá h́nh xâm lăng tiêu diệt dân tộc Việt-Nam ?

                                         Vũ khí đang ở trong tim của bạn...!

                             Vũ khí đang ở trên tay của bạn... đó là ngọn “ Lửa “

   Một cánh tay, hai hay ba cánh tay...cũng có thể làm ngọn lửa bùng cháy...trong đêm tối !

                     Quân xâm lược và lũ phản quốc...sẽ bị đốt cháy và tiêu tan...!

        Hay là qúi bạn sẽ bị làm “ Nô Lệ và Diệt Vong...! “ Hăy tự cứu chính ḿnh trước...!

 

                       Nguyễn-Lễ       leflower7@yahoo.com     Dec.     23 – 2020

      Tổ tiên của tôi ở Hà-Đông..., xuống Thanh-Hóa..., vào Huế...thời Vua Gia-Long !

  ( Nhớ cẩn thận Camera đă đặt bí mật ‘ ngầm = ch́m ‘ phát hiện...Cắt điện / battery )

Hăy ngụy trang... âm thầm hành động,  phản công trong đêm tối...không để lại dấu tích...